Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Βάσεις 2012 | Μείωση έως και 50% στις θέσεις πολυτέκνων


Επιστολή τον κ. Μπαμπινιώτης, απέστειλε η ΑΣΠΕ, για τη μείωση των θέσεων για τις βάσεις 2012,  που αφορούν πολυτέκνους. Συγκεκριμένα:
Κύριε Υπουργέ,
γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα πολυτέκνων και σε συνέχεια της, με αριθμ. πρωτ. Φ.251/50096/Β6/4-5-2012, απαντητικής επιστολής της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων αλλά και της χθεσινής ανακοίνωσης του αριθμού εισαγομένων ειδικών κατηγοριών στα ΑΕΙ–ΤΕΙ της χώρας, μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων, μας δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα, τα οποία σας θέτουμε υπόψη σας με την παρούσα και παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας για την άρση των κατάφορων αδικιών εις βάρος των πολυτέκνων:
1 α. Στον ανακοινωθέντα πίνακα θέσεων εισαγομένων Ειδικών κατηγοριών 2012-2013, υπάρχουν Σχολές που ο αριθμός των πολυτέκνων είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με αυτές του 2011. Η μείωση φθάνει μέχρι και το 50%, ενώ ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή παραμένει ο ίδιος.
Συγκεκριμένα:
- Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, πέρυσι είχε 29 θέσεις πολυτέκνων, φέτος 19.
- Η Σχολή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, πέρυσι είχε 20 θέσεις, φέτος 11.
- Το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, πέρυσι είχε 30 θέσεις, φέτος 22.
- Η Ιατρική του ΕΚΠΑ πέρυσι είχε 19 θέσεις, φέτος 15.
- Η Σχολή Δασολογίας του ΑΠΘ, πέρυσι είχε 15 θέσεις πολυτέκνων, φέτος 7, ενώ η ίδια μείωση παρατηρείται και στις άλλες Σχολές.
Διαμαρτυρόμαστε έντονα γι` αυτή την αυθαίρετη μείωση του αριθμού των εισαγομένων πολυτέκνων φοιτητών, τη στιγμή που ουδέποτε οι Σχολές έθεσαν θέμα γι` αυτούς.
Η ΑΣΠΕ εξ αρχής ζητούσε το αυτονόητο, να ισχύει δηλαδή ότι ίσχυε μέχρι τον περασμένο και αλήστου μνήμης Μαϊο του 2011. Δηλαδή τα παιδιά των πολυτέκνων που περνάνε σε κάποια Σχολή άλλης πόλης με την αξία τους (με τα ίδια κριτήρια που εισάγονται και τα παιδιά των μη πολύτεκνων οικογενειών), να έρχονται στην πόλη μονίμου κατοικίας τους.
Αυτός ο νόμος λειτούργησε επί 32 συνεχόμενα χρόνια χωρίς να δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των Σχολών. Όμως δυστυχώς η συνταγματική προστασία των πολυτέκνων (παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος) ευτελίζεται εις όφελος άλλων κοινωνικών ομάδων για ανεξήγητους λόγους. Το εξοργιστικό είναι ότι αυτή η μείωση των θέσεων των πολυτέκνων, σερβίρεται από το Υπουργείο ως αύξηση, ενώ η αλήθεια είναι ότι η όποια αύξηση δίνεται σε Σχολές της Επαρχίας.., με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται το πνεύμα της συνταγματικής προστασίας για τους πολύτεκνους.
β. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε, το λόγο για τον οποίο οι πολύτεκνοι υποψήφιοι που συμπλήρωσαν Μηχανογραφικό το 2011, αλλά αποφοίτησαν το 2010, δεν συμπεριλαμβάνονται στο επιπλέον ποσοστό του 3% των θέσεων εισακτέων των Τμημάτων και Σχολών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Πώς αποκαθίσταται σε αυτούς η αδικία και η άνιση μεταχείριση που έγινε;.
γ. Επίσης αδυνατούμε να κατανοήσουμε το λόγο για τον οποίο οι πολύτεκνοι υποψήφιοι που συμπλήρωσαν Μηχανογραφικό το 2011, από ΕΠΑΛ (ομάδα Α) δεν συμπεριλαμβάνονται στο επιπλέον ποσοστό του 3% των θέσεων εισακτέων των Τμημάτων και Σχολών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Πώς αποκαθίσταται και πάλι σε αυτούς η αδικία και η άνιση μεταχείριση που έγινε, τη στιγμή που η ψηφισθείσα τροπολογία για το 3%, αναφέρεται σε όλους τους αποφοίτους των διαφόρων τύπων Λυκείων και όχι για μία μόνο ομάδα;
δ. Όλοι όσοι συμπλήρωσαν Μηχανογραφικό το 2011 και διαγράφηκαν ή δεν εγγράφηκαν στις Σχολές, θα προσέλθουν στα Σχολεία για παραλαβή κωδικών και υποβολή εκ νέου δικαιολογητικών από 8 έως 18 Μαΐου;
ε. Υπάρχουν οικογένειες με 4 και άνω τέκνα, που στερούνται της πολυτεκνικής ιδιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία(π.χ όταν γεννήθηκε το 4ο τέκνο, το πρώτο ήταν άνω των 25 ετών… με αποτέλεσμα να στερείται η οικογένεια αυτή της πολυτεκνικής ιδιότητας).
Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει τουλάχιστον να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των τριτέκνων καθότι δεν τις συμπεριλαμβάνετε πουθενά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου.
στ. Με βάση τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 1 του άρθρου 6 του Νόμου 3454/2006 υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες (χήρος/α ή ανάπηρος/η με τρία παιδιά) που έχουν χαρακτηρισθεί πολύτεκνες και όμως τις οικογένειες αυτές εσείς τις εντάσσεται στις τρίτεκνες.
2. Η πολυτεκνική ιδιότητα, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου 3454/2006 αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής καταστάσεως ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ενώ για κάποιες άλλες κατηγορίες αρκεί η κατάθεση μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως.
Τα πιστοποιητικά πολυτεκνικής ιδιότητας εκδίδονται από την ΑΣΠΕ και αποστέλλονται στους 104 Περιφερειακούς πολυτεκνικούς Συλλόγους, προκειμένου να επιδοθούν στα ενδιαφερόμενα παιδιά των πολυτέκνων. Επειδή ενδέχεται η ταχθείσα προθεσμία να μην επαρκέσει για την κατάθεση των δικαιολογητικών, σας παρακαλούμε να δοθεί μια μικρή παράταση στο χρόνο υποβολής τους.
3. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις μας, εστάλησαν επανειλημμένα και έγκαιρα στο Υπουργείο Παιδείας με επιστολές μας, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στην ψηφισθείσα τροπολογία, όμως δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πάλι προβλήματα για τη φετινή χρονιά.
Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να αρθούν οι επισημανθείσες παραπάνω αδικίες σε βάρος των πολυτέκνων φοιτητών.
Διατελούμε με εκτίμηση,
Για την ΑΣΠΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος
neolaia
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...