Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ 133: Πού οδηγούν τα τεχνητά ορύγματα;

Στο Λόφο 133, δίπλα στον τύμβο Καστά, συναντήσαμε ένα τεχνητό όρυγμα που θυμίζει τάφο. Υπάρχει κτιστός τοίχος από πωρόλιθους εκατέρωθεν του ορύγματος, που πιθανότατα είναι η είσοδος του τάφου:
Από το παραπάνω φωτογραφικό υλικό αλλά και από παλαιότερες δημοσιεύσεις μας σχετικά με το Λόφο 133, είναι πιθανόν στον εν λόγω λόφο να κρύβονται σημαντικότατα αρχαιολογικά ευρήματα. Πού οδηγούν όλες αυτές οι σπηλιές και τα τεχνητά ορύγματα; Εδώ αξίζει να θυμηθούμε και την ιδιαίτερη μνεία που έκανε ο κ. Λεφαντζής στο λόφο 133 κατά την τελευταία παρουσίαση στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Αθήνα.

Η ομάδα ειδήσεων του amfipolinews.blogspot.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...