Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Καταργοῦνται τά θρησκευτικά Α΄καί Β΄ Δημοτικοῦ ἀπό τόν φίλη;


Συμφωνῶ πὼς τὸ ἄτομο γνωρίζει μόνον ἀπὸ ἀριστερίστικη προπαγάνδα. Συμφωνῶ πὼς γιὰ ὑπουργὸς τὸ …τερμάτισε. Συμφωνῶ πὼς ὄταν ἔχῃς τέτοιους …ὑπουργούς, τί νά τούς κάνῃς τούς ἐχθρούς; Μὰ ὅταν πολεμοῦμε κατὰ τοῦ σκότους δὲν χρησιμοποιοῦμε σκοταδιστικὲς μεθόδους. Γιὰ νὰ νικήσῃς τὸ σκότος χρειάζεσαι φῶς, ἀλήθεια, ἐπιμονή, ὑπομονή, κουράγιο καὶ κυρίως ἐρευνητικὲς διαθέσεις.

Κυκλοφόρησε λοιπὸν αὐτό:

Καταργοῦνται τά θρησκευτικά Α΄καί Β΄ Δημοτικοῦ ἀπό τόν φίλη;1
Καὶ κάποιοι τὸ ἐρμήνευσαν ὡς …κατάργησιν τῶν θρησκευτικῶν γιὰ τὶς δύο πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου.
  Στὴν πραγματικότητα ΔΕΝ εἶναι κατάργησις τῶν θρησκευτικῶν, γιὰ τὶς δύο πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου, ἐφ΄ ὅσον οὐδέποτε στὶς δύο πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ὑπῆρχε τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν.
  Στὴν πραγματικότητα εἶναι μείωσις τῶν ὡρῶν διδασκαλίας στὶς τελευταῖες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ.
(Πληροφορίες ἐδῶ κι  ἐδῶ)

  Κι αὐτὰ δὲν τὰ λέω ἐγὼ ἀλλὰ τὰ ἴδια τὰ βιβλία, ποὺ τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας, ἀπὸ μαριέττας γιαννάκου ἀκόμη, ἔχουν ἀποφασισθεῖ ὡς τὰ πλέον …κατάλληλα γιὰ τὴν ὀρθὴ διαπαιδαγώγησιν τῶν …σκλάβων.
  Τὰ ἐν λόγῳ βιβλία, πληροφοριακά, τὰ ἐγκρίνει, τὰ διορθώνει καὶ τὰ διαμορφώνει καταλλήλως τὸ ἀ-παιδαγωγικὸν ἰνστιτοῦτον, ποὺ ἔως προσφάτως ἦταν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ – Βερέμη.
  Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ἤδη τὸ «χ» στὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ «x».


Καταργοῦνται τά θρησκευτικά Α΄καί Β΄ Δημοτικοῦ ἀπό τόν φίλη;5 Καταργοῦνται τά θρησκευτικά Α΄καί Β΄ Δημοτικοῦ ἀπό τόν φίλη;6 Καταργοῦνται τά θρησκευτικά Α΄καί Β΄ Δημοτικοῦ ἀπό τόν φίλη;7
Καταργοῦνται τά θρησκευτικά Α΄καί Β΄ Δημοτικοῦ ἀπό τόν φίλη;9 Καταργοῦνται τά θρησκευτικά Α΄καί Β΄ Δημοτικοῦ ἀπό τόν φίλη;8

Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»;

Ψιλὰ γράμματα…
Ὅμως… Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὰ βιβλία ποὺ διδάσκονται στὸ δημοτικό, (πληροφορίες ἐδῶ) θὰ διαπιστώσουμε πὼς δὲν ὑπάρχουν βιβλία ἱστορίας καὶ θρησκευτικῶν γιὰ τὴν Α΄ καὶ Β΄ Δημοτικοῦ.Καταργοῦνται τά θρησκευτικά Α΄καί Β΄ Δημοτικοῦ ἀπό τόν φίλη;3

Καταργοῦνται τά θρησκευτικά Α΄καί Β΄ Δημοτικοῦ ἀπό τόν φίλη;2


Καταργοῦνται τά θρησκευτικά Α΄καί Β΄ Δημοτικοῦ ἀπό τόν φίλη;4

Ὅλα αὐτὰ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν Γ΄ Δημοτικοῦ κι ἐξακολουθοῦν ἔως τὸ πέρας τῆς σχολικῆς μας λοβοτομῆς.
Ἂς εἴμαστε λοιπὸν περισσότερο προσεκτικοὶ στὸ τὶ ἀναπαράγουμε. Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ γελοιοποιηθοῦμε, χάνοντας τὴν ὅποια σοβαρότητα τοῦ λόγου μας, ἀπὸ τέτοιες μικρὲς λεπτομέρειες.
Εἵπαμε… ὑπάρχουν πολλὰ ποὺ μποροῦμε νὰ καταλογήσουμε στὰ κουδουνισμένα τῆς «κυβερνήσεως» μὲ πρῶτο καὶ κύριο τὴν ὑποκρισία, ἐκ παραλλήλου μὲ τὴν σαχλαμάρα, τὴν ἀνηθικότητα, τὴν προχειρότητα, τὴν λεηλασία, τὸ βόλεμα, τὴν παραπληροφόρησιν… Ἂς μὴν πέφτουμε στὸ ἀνύπαρκτον ἐπίπεδόν τους.


Φιλονόη
εἰκόνα

filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...