Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Ὁ εὐρωπαϊκὸς στρατὸς καὶ ἡ Βέρμαχτ τοῦ 21ου αἰῶνος


Ὁ εὐρωπαϊκὸς στρατὸς καὶ ἡ Βέρμαχτ τοῦ 21ου αἰῶνος
«Εἶναι ζήτημα πολέμου καὶ εἰρήνης», ἐδήλωσε ἡ Ἄνγκέλα Μέρκελ σὲ ὁμιλία της σὲ συνέδριο στὸ Πότνσταμ, ἀναφερομένη στὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Εὐρώπη.
Τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ;
Πάς πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά πόλεμο; Ποιοί καί πῶς καί γιατί;


Μετὰ τὸ Brexit ἡ Γερμανία ἔχει κάθε λόγο νὰ ἀνησυχῇ γιὰ τὸ ὅτι εἶναι ἀποδυναμωμένη ἀμυντικά. Ξέρουμε ὅλοι πολὺ καλὰ πὼς ἡ πολιτικὴ τῆς Γερμανίας τὰ τελευταῖα χρόνια ἦταν ἐγκληματικὴ  καὶ καταστροφικὴ γιὰ τὶς ἀλλες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. 
Θέλησε καὶ πάλι νὰ ἀναδειχθῇ σὲ ῥόλο Ἡγεμόνος, πατώντας ἐπάνω σὲ ἄλλες χῶρες.

Καὶ ἡ ἀνάληψις τῆς ἡγεμονίας προϋποθέει ἐπὶ πλέον καὶ στρατικὴ δύναμη, πέραν ἀπὸ τὴν οἰκονομική.
Ἀλλὰ ἐκεῖ, ἡ Γερμανία γνωρίζει πὼς εἶναι ἕνας νάνος μὲ πήλινα πόδια. Γιὰ αὐτὸ καὶ τὰ τελευταία χρόνια ἐπιχειρεῖ νὰ συγκροτήσῃ καὶ πάλι τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις της, ποὺ εἶχαν σχεδὸν ἀποδιοργανωθεῖ.
Καὶ αὐτὸ ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ κάνῃ, ἐκμεταλευομένη τὰ πρωτοφανῆ καὶ ἱστορικὰ ὑψηλὰ ἐμπορικά της πλεονάσματα.
Μόνον γιὰ τὸ 2016 τὰ πλεονάσματα αὐτὰ διεμορφώθησαν στὰ 276 δισεκατομμύρια εὐρῶ, σύμφωνα μὲ ἐκτίμηση τοῦ γερμανικοῦ οἰκονομικοῦ ἰνσιτούτου Ifo.

Τὰ ὁποῖα πλεονάσματα, ἐνῶ βασίζονται στὶς τεράστιες ἐξαγωγὲς ἀγαθῶν, ποὺ δημιουργοῦν ἐλλείμματα στὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἐνᾦ θὰ ἔπρεπε νὰ μοιράζονται μὲ ἐπενδύσεις, στὴν οὐσία τῆς ἀνοίγουν τὶς ὀρέξεις νὰ χρησιμοποιηθοῦν πρὸς τὸ στήσιμο τῆς στρατιωτικῆς τους μηχανῆς.


Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...