Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Φιλειρηνικές, δημοκρατικὲς διαπαιδαγωγήσεις

Ἐπειδὴ κάπου διάβασα πὼς ὑπάρχουν παιδάκια (ἡ ἀνάρτησις ἐννοῦσε Ἑλληνόπουλα) τὰ ὁποία μεγαλώνουν μέσα στὸ μῖσος γιὰ τοὺς ἄλλους, παραθέτω φωτογραφίες ἀπὸ τὴν φιλειρηνική, δημοκρατικὴ ἐκπαίδευση ἀνεκτικότητος στοὺς «ἄλλους», τῶν παιδιῶν ἐκείνων, τῶν ἄλλων!!!


Φιλειρηνικές, δημοκρατικὲς διαπαιδαγωγήσεις3 Φιλειρηνικές, δημοκρατικὲς διαπαιδαγωγήσεις2 Φιλειρηνικές, δημοκρατικὲς διαπαιδαγωγήσεις3 Φιλειρηνικές, δημοκρατικὲς διαπαιδαγωγήσεις2


Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...