Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι…

Φίλοι τῆς εἰρήνης καὶ φίλοι τοῦ πολέμου.
  Φίλοι τῆς ἡσυχίας τους καὶ φίλοι τῆς ταραχῆς.
  Ἀθῶοι κι ἔνοχοι ἐμπλεκόμενοι σὲ ἕνα γαϊτανάκι θανάτου…

Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι... 8

Ὁ παπποῦς Ἡράκλειτος ἔλεγε πὼς πόλεμος πάντων πατήρ.
  Καὶ ἴσως νὰ γνώριζε κάτι ποὺ ἐμεῖς ἀγνοοῦμε.
Οἱ Η.Π.Α., ὁ τρομοκράτης τοῦ πλανήτου, ποὺ ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς τους μόνον πολέμους προκαλοῦν καὶ δημιουργοῦν, σαφῶς καὶ κάτι περισσότερο θὰ γνωρίζουν ἐπὶ τοῦ θέματος.

Η.Π.Α., ἕνα κράτος τρομοκράτης

Ἴσως ἀκριβῶς αὐτοὶ οἱ πόλεμοι νὰ τοὺς …«ἀδειοδοτοῦν» γιὰ νὰ παραμένουν τρομοκράτες, ἀλλὰ καὶ φαινομενικῶς ἐξουσιαστές. Τοὐλάχιστον, ἐκτὸς ἀπὸ πλήρως ἐξοπλισμένοι, ὡς χώρα, γνωρίζουν πολὺ καλὰ ἐπὶ πλέον καὶ τὴν τέχνη τοῦ πολέμου. Κάτι ποὺ ἐμεῖς ἀγνοοῦμε, ἐφ΄ ὅσον ἐδῶ καὶ περισσότερο ἀπὸ τέσσερις δεκαετίες, δὲν ἔχουμε ῥίξει τουφεκιά.
Αὐτὰ ὅμως εἶναι λίγο ἔως πολὺ γνωστὰ καὶ δὲν γίνεται νὰ τὰ ἀναμασοῦμε.
Ἀλλοῦ εἶναι τὰ φλέγοντα.

Παρατηρῶ, εἰλικρινῶς μὲ πόνο, τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Μέση  Ἀνατολὴ καὶ εἰδικῶς στὴν Συρία τὰ τελευταία χρόνια, συνειδητοποιώντας ὅμως ἐπίσης πὼς κι αὐτοὶ οἱ  ἄνθρωποι ὑπεχρεώθησαν ἀπὸ τὶς συνθῆκες νὰ πολεμήσουν, ἂς καὶ ἦσαν φιλήσυχοι καὶ φιλειρηνιστές. Ὑπεχρεώθησαν νὰ θυσιάσουν ποταμοὺς αἵματος, ποὺ δὲν ἔχουν ἀρχὴ καὶ τέλος, πρὸ κειμένου νὰ διατηρήσουν τὴν ἐλευθερία τους (στὸν βαθμὸ ποὺ ἐκεῖνοι τὴν ἀντιλαμβάνονται  καὶ τὴν ἐπιθυμοῦν). Οἱ ἀπώλειές τους, δυστυχῶς, εἶτε διότι ἦσαν ἀπροετοίμαστοι σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, εἶτε διότι παραλλήλως ἐδέχθησαν ἐπιθέσεις ἀπὸ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ἀπόβλητα τοῦ πλανήτου, παραμένουν ὑψηλότατες.
Μὰ ἐκεῖ, πολεμοῦν ἀσταμάτητα, ἐφ΄ ὅσον ἡ μοναδική τους ἐλπίδα πλέον κρύβεται στὶς «ζαριές» τοῦ πολέμου.

Μὲ ἀφορμὴ αὐτὲς τὶς εἰκόνες, ποὺ διαρκῶς πολλαπλασιάζονται, ἔχοντας παρατηρήσει ἐπίσης τὰ νέα μέτωπα ποὺ ἀνοίγουν στὴν εὑρυτέρα περιοχή μας, αἰσθάνομαι τὸν πόλεμο νὰ μᾶς …γαργαλᾷ τὶς αἰσθήσεις.
Μέσα στὰ σπίτια μας ἤδη συμβαίνει, λόγῳ τῶν προσωπικῶν μας ἐπιλογῶν, ἤδη ἡ κορύφωσις τῶν ῥήξεων καὶ τῶν συγκρούσεων.
Μὰ πέραν τῶν προσωπικῶν μας βιωμάτων ἐπὶ πλέον, τώρα πιά, στὰ ἀκριτικά μας νησιά, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς ἐνδοχώρας, πολλὲς ἀνησυχητικὲς κινήσεις παρατηρῶνται. Κινήσεις ποὺ μᾶς …ψιθυρίζουν πὼς σὲ λίγο ὁ  πόλεμος θὰ μᾶς κτυπᾶ τὴν πόρτα.
Ἄλλως τέ…
Παρατηρώντας ἁπλῶς τὸν χάρτη τῆς περιοχῆς μας, θὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ὅλο καὶ δυτικότερα κατευθύνονται οἱ ὀσμὲς τοῦ πολέμου.


Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι...3εἰκόνα
 

Ἤδη ἡ Τουρκία φανερῶς ἐμπλέκεται στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῆς Συρίας καὶ ἀπειλεῖ, ἢ ἀπειλεῖται, μὲ γενικευμένες πολεμικὲς συῤῥάξεις, ἐφ΄ ὅσον διατηρεὶ τὸν …«δικτάτορα» Ἐρντογὰν ἐπὶ κεφαλῆς, πρόσωπο μᾶλλον ἀμφιλεγόμενον, γιὰ τοὺς «μεγάλους». Οἱ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες πολλαπλασιάζονται καὶ ἡ καρέκλα τοῦ Ἐρντογᾶν τρίζει.
Μὲ ἀφορμὴ ὅμως αὐτὸ τὸ πρόσωπο ἡ τρομοκρατία κορυφώνεται στὴν γείτονα, μετατρέποντάς την σὲ καζάνι ποὺ βράζει, πανέτοιμο πρὸς ἐκτονώσεις…
Ἄλλως τὲ ἤδη τὸ Κουρδιστάν, ποὺ θὰ περιλαμβάνη καὶ τμῆμα τῆς Τουρκίας, εἶναι προγραμματισμένο καὶ ἤδη ἀνεγνωρισμένο ἀπὸ τοὺς …«μεγάλους» τοῦ πλανήτου.


Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι... 6
εἰκόνα

Κάτι ποὺ προεξοφλεῖ νέα κεφάλαια στοὺς πολέμους τῆς περιοχῆς μας καὶ ἐγγυᾶται τὴν ἐκτόνωσιν τῶν Τούρκων ἐπάνω μας, συντόμως. Μία ἐκτόνωσις ποὺ προσβλέπουν οἱ γείτονες νὰ εἶναι περίπατος, ἐφ΄ ὅσον «σοφά», κατόπιν …«συγκυριῶν», ἐμφυτεύουν μερικοὺς ἀπὸ τοὺς (προσκαίρους) συμμάχους τους σὲ εὐαίσθητα σημεία τῆς χώρας μας, ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης, ὠθώντας ὄχι τὴν ἀναγέννησιν τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ποὺ ὀνειρεύονται, ἀλλὰ τὸ ἰσλαμικὸ κράτος νὰ καταλάβῃ τὰ ἐδάφη ποὺ θεωρεῖ πὼς τοῦ ἀνήκουν…

Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι...1
εἰκόνα
Ἐννοεῖται πὼς οἱ προειδοποιήσεις, γιὰ τὴν ἐπερχομένη διάλυσιν τῆς Τουρκίας, εἶναι ὅλο καὶ πιὸ ἔντονες, ἂν κι ἀκόμη δὲν ἔχουν λάβει ἐπίσημες κρατικὲς γραμμὲς καὶ τοποθετήσεις, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν πρόσφατο προσπάθεια πραξικοπήματος.
Παρ’ ὅλα αὐτά, χάρτες σὰν κι αὐτούς:


Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι...4

εἰκόνα

Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι... 5

εἰκόνα

…κυκλοφοροῦν ὅλο καὶ συχνότερα, ἀποδεικνύοντας πὼς ἄλλα σχεδιάζονται γιὰ τὴν γείτονα, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐμᾶς, ποὺ στὴν πλειοψηφία μας παραμένουμε στὴν κοσμάρα μας.

filirinist%Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι... 2
εἰκόνα

Καὶ τὸ σκηνικὸ ἐξαπλώνεται ὁπουδήποτε σταδιακῶς, αὐξάνοντας τοὺς ἐμπλεκομένους, τις γενοκτονίες καὶ τὶς σκιὲς τοῦ πολέμου…

Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι... 7
ἔθνος
Παραβιάζοντας ἐκεχειρίες…

Φιλειρηνιστὲς καὶ φιλοπόλεμοι... 9«Ἡ Ῥωσσία προκαλεῖ ἔκτακτη σύγκλιση τοῦ συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε., μετὰ ἀπὸ ἐπιθέσεις τῆς συμμαχίας τῶν Η.Π.Α.στὸν (ἐθνικό) Συριακὸ στρατό»!!!

Πᾶμε ὁρμητικὰ γιὰ τὸν Γ΄Παγκόσμιο Πόλεμο
Ἐδῶ λοιπὸν κολλᾶ, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ, ἡ συνειδητοποίησις τοῦ πόσο φιλειρηνιστὲς καταντήσαμε (ναί, καταντήσαμε) χάνοντας, ἴσως διὰ παντός, τὸ δικαίωμά μας στὴν ἐλευθερία.
Διότι οἱ Σπαρτιᾶτες δὲν ἦσαν παλαβοί, ποὺ γιὰ λόγους …«προπονήσεως» συχνότατα προκαλοῦσαν (ἢ συμμετεῖχαν σέ) πολέμους.
Διότι ὅταν ἐπρόκειτο γιὰ πολέμουςμὲ Ἕλληνες αὐτοὶ οἱ φιλοπόλεμοι Σπαρτιᾶδες  δὲν ἐξηφάνιζαν τὸν ἀντίπαλό τους, κάτι ποὺ ὅμως δὲν τοὺς ἀπησχόλησε στοὺς Περσικοὺς πολέμους, ποὺ ἀποτελείωσαν κάθε κατάλοιπο τῶν εἰσβολέων.
Διότι ἂν καὶ ἡ διαρκὴς ἐνασχόλησις μὲ τὸν πόλεμο πονᾷ, παραλλήλως προσδίδει στὸν ἐμπλεκόμενο τὴν ἐμπειρία, ποὺ ἐμεῖς χάσαμε.
Διότι ἐκτιμᾶ κάποιος τὰ ἔργα εἰρήνης μόνον ὅταν ἀντιλαμβάνεται τὶς ἀπώλειες ποὺ ἐπιφέρει ὁ πόλεμος.
Διότι ὅταν ἡ εἰρηνικὴ περίοδος εἶναι μακρά, τότε καὶ τὸ «λαπάδιασμα» τῶν λαῶν εἶναι δεδομένον.
Διότι γίναμε λαπάδες καὶ δὲν τὸ ἀντιληφθήκαμε… Συβαρῖται καὶ Ποσειδωνιᾶται, μαζύ, κανονικοί.


Ποσειδωνιᾶται

«…Κ᾿ εἶχαν συνήθειο πρὸς τὸ τέλος τῆς γιορτῆς τὰ παλαιά τους ἔθιμα νὰ διηγοῦνται, καὶ τὰ ἑλληνικὰ ὀνόματα νὰ ξαναλένε, ποὺ μόλις πιὰ τὰ καταλάμβαναν ὀλίγοι. Καὶ πάντα μελαγχολικὰ τελείων᾿ ἡ γιορτή τους. Γιατί θυμοῦνταν ποὺ κι αὐτοὶ ἦσαν Ἕλληνες – Ἰταλιῶται ἕναν καιρὸ κι αὐτοί· καὶ τώρα πῶς ἐξέπεσαν, πῶς ἔγιναν, νὰ ζοῦν καὶ νὰ ὁμιλοῦν βαρβαρικὰ βγαλμένοι – ὢ συμφορά! – ἀπ᾿ τὸν Ἑλληνισμό…»

Ἡ εἰρήνη καὶ τὰ καταστροφικὰ ἔργα της.

Καὶ θὰ τὸ πληρώσουμε πολὺ ἀκριβά, ἐφ’ ὅσον τὴν ἀξία τῆς ἐλευθερίας τὴν ἀντιλαμβάνεται ὁ ἄνθρωπος μόνον ὅταν τὴν ἐκτιμᾶ.
Ἐκτιμᾶς κάτι μόνον ὅταν κινδυνεύῃς νὰ τὸ χάσῃς.
Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν ζωή. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὶς ἀξίες, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, τὴν ἐπικοινωνία, τὰ ὄνειρα… Ὅλα ἀποκτοῦν νόημα μόνον ὅταν ἐμπνέουν δημιουργία, ὀράματα, ἀλλὰ κι ἀγωνία.
Ὅλα ἀποκτοῦν ἄλλην δομή, ὅταν παραμένουμε ἑτοιμοπόλεμοι. Ὄχι φιλοπόλεμοι, ἀλλὰ ἑτοιμοπόλεμοι.
Κι ἐμεῖς τὸ χάσαμε γιὰ τὴν ὥρα. Γιὰ νὰ ἐπανακτήσουμε τὰ ὄμορφα, τὰ πραγματικὰ ὄμορφα, ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ ἁπλούστερον: τὴν ἐκτίμησιν τῆς ζωῆς.

Φιλονόη
.
.
. εἰκόνα


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...