Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Πλησιάζει ἡ στιγμὴ διαλύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Πλησιάζει ἡ στιγμὴ διαλύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
Ἀγριεύει ἡ κόντρα Rentzi – Baintman:

«Ὁ διοικητὴς τῆς κεντρικῆς τραπέζης τῆς Γερμανίας, ἔχει ἤδη μία δύσκολη ἀποστολή. Τοῦ ἐκφράζω ὅλη μου τὴν ἀλληλεγγύη, διότι πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ μεγάλο θέμα τῶν γερμανικῶν τραπεζῶν. Οἱ ἰταλικὲς τράπεζες ἔχουν κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια εὐρῶ κόκκινα δάνεια, ἀλλὰ στὶς γερμανικὲς ὑπάρχουν ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια εὐρῶ παράγωγα. Τὸν ἀγκαλιάζουμε μὲ στοργὴ καὶ τοῦ εὐχόμαστε καλὴ δουλειά. Ἐλπίζουμε νὰ τὰ καταφέρῃ».

Ὅλα βαδίζουν ὅπως μας τὰ εἴπανε…
  Πλησιάζει ἡ στιγμὴ τῆς συγκρούσεως ποὺ θὰ διαλύση τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ εὐρῶ.


Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...