Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Τελευταία ἁρπακτή…

Τὴν ὥρα ποὺ πληθαίνουν οἱ καταγγελίες γιὰ τὸ νέο, «ἀνθρωπιστικό» πλιάτσικο, μὲ ἀφορμή, λέει, τὸ μεταναστευτικό, διακρίνουμε καὶ κάποιες κινήσεις …νομιμοφροσύνης, λέει. Λέει. Κινήσεις ἐντυπωσιασμοῦ, δίχως ἐνόχους καὶ δίχως τιμωρίες, ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν πραγματικότητα μόνον στὸ νὰ κερδίσουν χρόνο οἱ (φερόμενοι ὡς) κρατοῦντες καὶ νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν ἁρπακτή.

Ἐπίθεσις κατά Στουρνάρα;

Ἔρευνα, λέει, στὰ γραφεῖα τῆς συζύγου στουρνάρα γιὰ τὴν ἐμπλοκή της στὸ σκάνδαλο τῶν διαφημίσεων τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ, ἀλλὰ οὐδὲ ἕνας ἀναφέρεται σὲ ἔνα ἄλλο σκάνδαλον, ποὺ ἀφορᾶ στὸ ἴδιο πρόσωπο, καὶ κάνει λόγο γιὰ φοροδιαφυγὴ 133 ἑκατομμυρίων.

Τελευταία ἁρπακτή...1
Ἡ ὑπόθεσις νικολοπούλου-στουρνάρα εἶναι ἕνα ἀκόμη παραπέτασμα καπνοῦ, γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ἡ ἄρνησις τῆς (φερομένης ὡς) πολιτείας μας νὰ ἐφαρμόσῃ τὸν νόμο καθολικά, ἐφ΄ ὅσον οἱ ἡμέτεροί τους πάντα μένουν ἐκτὸς στοχεύσεων. Κι ἐάν, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, δὲν θέλουν ἐπὶ πλέον νὰ ἀντικαταστήσουν τὸν στουρνάρα, γιὰ νὰ περάσουν σὲ κάποιον πιὸ …«καθαρό», τότε εἶναι ἁπλῶς μία παράστασις ἀποκρύψεως καὶ φυσικὰ τὸ σύνθημα τῆς λήξεως αὐτοῦ τοῦ ἔργου ποὺ λέγεται μεταπολίτευσις.
(Παίζει  πάντα καὶ ἡ πιθανότης τῆς …«ἀπελευθερώσεως» στουρνάρα ἀπὸ τὴν ἀνάγκη παρουσίας του ἐντὸς τῆς χώρας. Αὐτὸ λέει ἀκόμη περισσότερα…!!!)
Κι αὐτὸ εἶναι μόνον ἕνα ἀπὸ τὰ τόσα περιστατικὰ ποὺ ξεκίνησαν ἀλλὰ …δὲν τελείωσαν, ἀλλὰ καὶ  οὐδέποτε θὰ τελειώσουν.
Ἐπισήμως δὲν ἦλθε ἡ ὥρα τους.

Τελευταία ἁρπακτὴ πλέον, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν κουδουνισμένων τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ἐπίσης προσπαθοῦν νὰ ἁρπάξουν σὲ δύο χρόνια, ὅλα αὐτὰ ποὺ οἱ προκάτοχοί τους ἀπομυζοῦσαν γιὰ δεκαετίες. Ξελιγωμένοι, ἠλίθιοι, ἀνίκανοι καὶ  κυρίως βιαστικοί, πολὺ βιαστικοί. Τώρα ὅμως αὐτοὶ μαζεύουν τὰ …ψιλά, ἐφ΄ ὄσον ἤδη τὰ χρυσαφικά, τὰ διαμαντικὰ καὶ τὰ λοιπὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς χώρας ἔχουν ἤδη τακτοποιηθεῖ στὰ ὑπόγεια κάποιων τραπεζῶν καὶ ἔνοχοι δὲν ὑπάρχουν.
Τελευταία ἁρπακτή...2
«Ὁ «Οἶκος Ῥικάρντο», ἐὰν δὲν θυμόμαστε καλῶς, εἶναι αὐτὸς ποὺ …μεσολάβησε γιὰ τὸ …πρῶτο μας δάνειον καὶ μετὰ τὸ μετεπώλησε στοὺς Rothschild.»

Ἐξαγωγὴ χρυσοῦ μὲ κάθε τρόπο…

Σπασμωδικὰ κινοῦνται ὄλοι τους, ἐλπίζοντας νὰ κερδίσουν χρόνο τόσον ὅσο χρειάζεται, πρὸ κειμένου νὰ διαφύγουν γιὰ νὰ ἀπολαύσουν ἐλεύθεροι τὰ κλοπιμαία τους.
Καὶ οἱ φερόμενοι ὡς κυβερνῶντες ἀγωνιοῦν περισσότερο ἀπὸ ὅλους, διότι ἀγνοοῦν τὸ ἐὰν θὰ προλάβουν τὴν ἔξοδο ἀνεμπόδιστη κι ἐπιτρεπτὴ γιὰ αὐτούς. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἐκτοξεύουν τὴν μία κοτσάνα πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἀποπροσανατολίζοντάς μας καὶ ὑποχρεώνοντάς μας νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς ἀρλοῦμπες τους, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως προετοιμάζονται πυρετωδῶς γιὰ νὰ ἐξαφανισθοῦν. Ξέρουν.
Προετοιμάζονται  ὅμως… Θέλουν νὰ ἀποφύγουν τὴν …ὥρα τους!Τελευταία ἁρπακτή...3

Δίχως κιπᾶ δὲν πάει μπροστά…!!!

Μᾶς φεύγει κι ὁ Γιᾶννος…

Τελευταία ἁρπακτή. Σκουπίζουν καὶ τὰ …ψίχουλα πλέον, φορτώνοντάς μας ἐπὶ πλέον, γιὰ νὰ μᾶς κρατοῦν ἀπησχολημένους, μὲ τὰ ἀπόνερα ἀπὸ τὰ νέα τους «κόλπα», ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ «ἀνθρωπισμοῦ» τῆς νέας τάξεως.
Ἑνὸς «ἀνθρωπισμοῦ» ποὺ γενοκτονεῖ  ἀλλὰ πάντα τὸν λογαριασμὸ τὸν στέλνει στοὺς …γενοκτονημένους!!!
Μὰ αὐτὰ τὰ ἀπόνερα εἶναι συνάμα καὶ «κοινωνικὴ βόμβα», πέραν τῶν ὅποιων ἄλλων μυστικῶν ποὺ μᾶς ἀποκρύβονται. Ὄχι ὅπως τὴν φανταζόμεθα, ἀλλὰ τελείως …ἀνάποδα, ἐφ΄ ὅσον γιὰ αὐτοὺς ποὺ πρέπει, λειτουργοῦν, ἢ θὰ λειτουργήσουν, ὡς ἀφορμὴ γιὰ νὰ λάβουν τὶς ἀναγκαῖες ἀποφάσεις τους, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν καὶ στὶς πρῶτες ἀνατροπές.
Ἀνατροπὲς ἀτομικὲς ἀρχικῶς, μὰ στὴν συνέχεια συλλογικές, ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ πράξουμε, ἀντιμετωπίζοντας ἀποφασιστικὰ καὶ οὐσιαστικά, ἐὰν πράγματι θέλουμε νὰ ζήσουμε ἐλεύθεροι, τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες.
Στὴν ὥρα τους ὅμως ὅλα…
Κι αὐτὴ ἡ ὥρα φθάνει…

Μαζὺ φθάνει καὶ τὸ τέλος.
Τὸ τέλος φθάνει συντόμως. Συντομότερα ἀπὸ ὅσο περιμένουμε, ἀλλὰ φθάνει βίαιον, ἐπικίνδυνο καὶ καταστροφικό. Ὄχι γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἤδη κατεστραμμένους, ἀλλὰ γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔως τώρα θεωρούσαμε ὡς σπουδαία, σημαντικὰ καὶ ἄξια φροντίδος.
Διότι τὸ τέλος δὲν εἶναι οἰκονομικὸ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ θέλουν νὰ βλέπουμε, ἀλλὰ τὸ …ἀνάποδον.
Ἡ ἀγωνία μας τελειώνει ἐπίσης, ἀλλὰ τώρα ἀρχίζει ἡ ἀγωνία τῶν ἄλλων. Ὅλων αὐτῶν δῆλα δὴ ποὺ ἔως τώρα μᾶς κρατοῦσαν ἐν καταστολῇ καὶ ἐν ὑπνώσει.

Ἄνοιξαν οἱ Ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου!!!

Στὴν ἔξοδο κύριοι ὁ λογαριασμός! Σᾶς περιμένουμε στὰ Δερβενάκια!

Ὅ,τι ἔσπειραν θὰ θερίσουν καὶ ὅ,τι ἀπέφυγαν θὰ λουσθοῦν.
Ὅλα.
Ὄχι διότι θὰ γίνουμε σὰν κι αὐτούς, ἀλλὰ διότι τώρα πιὰ οἱ ἐξελίξεις στὸν πλανήτη θὰ συμβαίνουν ἀλλοιῶς.
Ὄχι ὅπως ξέραμε, ἀλλὰ ὅπως οὐδέποτε …φαντασθήκαμε.

Ξεκινᾶμε συντόμως… Καὶ ξεκινᾶμε δυναμικά.
Ἔχουμε μίαν Πατρίδα νὰ στήσουμε στὰ πόδια της κι αὐτὸ εἶναι τὸ δυσκολότερον ἀπὸ ὅλα ὅσα ἔως σήμερα πράξαμε.


Φιλονόη

Υ.Γ. Δυναμώσαμε ἤδη ἀρκετά, ξέρουμε, μποροῦμε καὶ ἀρκεῖ μόνον τὸ …«κατάλληλον σύνθημα». Τὰ «Δερβενάκια» μας, τὰ δικά μας νέα Δερβενάκια, εἶναι ἐμπρός μας καὶ μᾶς χρειάζονται ζωντανοὺς καὶ ἀποτελεσματικούς.


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...