Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ξεπουλᾶς ταχύτερα ὅταν …περνιέσαι γιά ἀριστερός;

Ξεπουλᾶς ταχύτερα ὅταν ...περνιέσαι γιά ἀριστερός;1
Πρῶτα «πατριωτικά» ξερονήσια… Μετὰ «ἐναλλακτικά» Κουφονήσια… Καὶ στὸ βάθος νησιὰ Κέυμαν…
Ἀντιγράφω ἀπὸ Δέσποινα Σπανούδη:

«..Σοβαρά τώρα;
Πέρασες μία ζωὴ νὰ μιλᾷς σὰν ἀριστερός, νὰ σκέφτεσαι σὰν ἀριστερός, νὰ διαδηλώνῃς σὰν ἀριστερός.
Πέρασες μία ζωὴ νά περνᾷς γιά ἀριστερὸς καί σήμερα θὰ ψηφίσης τήν παράδοση τοῦ νεροῦ, τοῦ ῥεύματος, τοῦ μετρό, τῆς ἑταιρείας πού κατασκευάζει σχολεῖα καί νοσοκομεῖα;

Σοβαρά;»
Καὶ τὸ …κερασάκι:
Μόνον αὐτοί θά ξεπωλοῦν; (Ἀντιγράφω ἀπὸ Χρῆστο Πλατῆ):

ἃ μάθατε, τά μάθατε;
Ὑποτίθεται ὅτι οἱ νέες ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς (ἐκεῖνο τὸ 26% + δὲν ξέρω πόσα ἐπιπλέον ἐπὶ τοῦ καθαροῦ εἰσοδήματος) θὰ ἄρχιζαν νὰ ὑπολογίζονται μὲ βάση τὰ εἰσοδήματα ἀπὸ 1/1/2017.
Αὐτό δέν ξέραμε ὅτι ψηφίσθηκε μέ τήν νέα ἀσφαλιστική …μεταῤῥύθμιση;

Ἄμ δέ!!!
Θὰ χρεωθοῦμε μὲ βάση τὰ εἰσοδήματά μας τοῦ 2015!!!
Οὔτε κἂν τοῦ 2016μ ποὺ ἐμεῖς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες κυττᾶμε τὴν δουλεια μὲ τὸ κυάλι, ὁπότε ἔχουμε μείωση ἐσόδων.Τοῦ 2015 ποὺ κουνιόταν καὶ κάποια δουλίτσα.
Μαάλιστα. Τί μᾶς λέν;
Πουλῆστε τὰ σπίτια σας κύριοι. Μόνον ποὺ γιὰ νὰ τὰ πουλήσετε καὶ νὰ ἐξωφλήσετε χρειάζεσθε φορολογικὴ ἐνημερότητα. Καὶ γιὰ νὰ τὴν πάρετε, πρέπει νὰ ἔχετε ἐξοφλήσει ὅλον τὸν ΕΝΦΙΑ καὶ τοὺς φόρους, κι ὄχι μόνον τὶς δόσεις μέχρι τότε ποὺ θὰ τὸ πουλήσετε, τὸ ἔρμο.

Ἕνα ὑψηλὸ μπαλκόνι παρακαλῶ………….
Χοϊδᾶς Διονύσης
ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Σημείωσις
Σοσιαλισμός, κομμουνισμός, δημοκρατία παραμένουν στὸν ἔλεγχο τῶν ἰδίων κέντρων ἐξουσίας. Τὰ περὶ καπιταλισμοῦ-κομμουνισμοῦ, ὡς ψευδο-διλήμματα, δὲν ἔχουν ὑπόστασιν, ἐφ΄ ὅσον οἱ ἴδιοι τραπεζῖτες ἐλέγχουν, ἀπὸ ἀρχῆς ἔως τέλους, καὶ τὰ δύο συστήματα, μὰ κυρίως μᾶς ἔπεισαν πὼς κάπου στο βάθος, στὸ πολὺ βάθος, ἡ ἐλπὶς πρέπει νὰ παραμένῃ ζωντανή. Αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πού, ὅλως …«τυχαίως», ἦταν μὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα κακά, στὸ κουτὶ τῆς Πανδώρας. Κι ἔτσι, ἂν καὶ καταντήσαμε καπιταλοκομμουνιστικὴ χώρα, ἔχοντας δῆλα δὴ τὰ ἀναγκαία καροτάκια (ἐλπίδες) γιὰ νὰ μὴν αὐτοκτονοῦμε, ἐν τούτοις ὅλοι οἱ νόμοι εἶναι ἀκριβῆ ἀντίγραφα τῆς σοβιετικῆς νομοθεσίας, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς της. Τότε ποὺ ὁ Λένιν χάριζε στοὺς τοκογλύφους τὸν πλοῦτο τῶν Ῥώσσων καὶ φυσικὰ ἀπέκτησε τὴν ἐξουσία σφαγιάζοντας μερικὰ ἑκατομμύρια Ῥώσσων, μὲ χρῆμα ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους.


Ξεπουλᾶς ταχύτερα ὅταν ...περνιέσαι γιά ἀριστερός;2

Γιατί ὁ κομμουνιστής Λένιν …ΧΑΡΙΣΕ τά πετρέλαια τῆς Ῥωσσίας στούς τοκογλύφους;


Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.


Ἡ Ἑλλὰς κάνει πρόβα στὸν «Καπιταλιστικὸ Κομμουνισμό».


Ὁ σοσιαλισμός.


Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;


Ὁ Στάλιν, ὁ Χίτλερ, ὁ Τρότσκι, ὁ Φρόιντ καὶ ὁ Τῖτο ζοῦσαν στὴν ἴδια πόλη


Ναζισμός, κομμουνισμός, φασισμός, ἰσλαμισμός, ῥατσισμός, ἀνθρώπινα δικαιώματα…

Ὅσοι δὲν ἀντέχουν τὴν ἀλήθεια τῆς ἱστορίας, δὲν πειράζει. Ἂς παραμείνουν μὲ τὶς ἐλπίδες τους συντροφιά. Ὅμως τὰ γεγονότα τρέχουν καὶ ξημερώσαμε δοῦλοι, βάσει σχεδίου ποὺ ἕνας …«δικό μας» (καλλέργης) συνέταξε, πρὸς ὄφελος τῶν τοκογλύφων.

«Ὑπονομεῦστε τήν ἐθνική ὁμοιογένεια τῶν κρατῶν τῆς ΕΕ»


Τὸ σχέδιον «Εὐρώπη» καὶ ἡ δουλοποίησις τῶν λαῶν της.


Στόχος τους ἡ δουλοποίησίς μας κι ὄχι ἡ συλλογὴ φόρων.

Αὐτὸς ὁ …«δικός μας» σήμερα ὑμνεῖται καὶ ἤδη ἐμεῖς, στὴν πλειοψηφία μας, ἀδυνατοῦμε νὰ δοῦμε τὸν πραγματικό μας ἐχθρό. Κι ὁ πραγματικός μας ἐχθρὸς δὲν εἶναι ὁ κάθε ἀνεγκέφαλος ὁπαδὸς ἢ ὁ κάθε ἐλπιδοφόρος παραπλανημένος ἢ ὁ κάθε ἠλίθιος παπαγάλος, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ στρέφουν ὅλους αὐτοὺς ἐναντίον μας. Μὲ μέσον τὸ χρῆμα κινοῦν τὰ πάντα, δουλοποιώντας μας, ἀφήνοντάς μας μὲ λίγες, παράλογες πλέον, ἐλπίδες, νὰ ἀναζητοῦμε τοὺς πραγματικὰ ἀριστεροὺς κι ὄχι τοὺς πραγματικὰ ἐντίμους καὶ ἠθικούς. Διότι τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι ἡ ἐφαρμογή, ἢ μή, κάποιου μοντέλου, ἀλλὰ τὸ ἦθος, τὸ δίκαιον καὶ ἡ ἀριστεία ποὺ χάσαμε.

Εἶδες πῶς μᾶς κατευθύνουν στό νά μισήσουμε τούς ἐχθροῦς τῶν σιωνιστῶν;

Κατὰ τὰ ἄλλα, ὅπως καὶ οἱ προηγούμενοι, κλείνει καὶ τὸ σημερινὸ συνεταιριστικό, (φερόμενον ὡς) κυβερνητικὸν μαγαζάκι. Πᾶμε γιὰ ἄλλα. Θὰ τὸν φᾶμε ἔως τέλους τὸν σιωνιστικό τους σοσιαλισμό, ἔως,, ἐξ ἀνάγκης, νὰ βροῦμε τὸν δρόμο μας.
Ξεπουλᾶς ταχύτερα ὅταν ...περνιέσαι γιά ἀριστερός;3

Φιλονόη


Υ.Γ. Πάντως, ναί, ξεπουλᾶς πράγματι ταχύτερα ὅταν φορᾷς τὸν «ἀριστερὸ μανδύα», εἰδικῶς στὴν χώρα μας, ποὺ τὸ παραμῦθι τοῦ «ἰδανικοῦ σοσιαλισμοῦ» τὸ κατάπιαμε ἀμάσητο για τοὐλάχιστον ἑπτὰ δεκαετίες.

Ἰδεοληψίες…


Ἡ ἐπικράτησις τῆς ἀριστερᾶς στὴν παιδεία.


Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».


Σοσια-λΗστές!!!


Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!


Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (β)


Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (γ)http://filonoi.gr/2016/09/28/ksepoylas-kallitera-otan-perniesai-gia-aristeros/
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...