Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Χρηματοδότησις κομμάτων ἐκτὸς …περικοπῶν!!!

Χρηματοδότησις κομμάτων ἐκτὸς ...περικοπῶν!!!
Ἡ ντροπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν κομμάτων.

Ἄλλα πέντε (5) ἑκατομμύρια, τὴν «τρίτη» δόση γιὰ ἐφέτος, διεμοιράσθησαν καὶ πάλι στὰ ἑλληνικὰ κόμματα, στὰ πλαίσια τῆς «κρατικῆς χρηματοδοτήσεως»!

Ἡ πρώτη ἦταν 4.5 ἑκατομμύρια καὶ ἡ δευτέρα γύρω στὰ δύο (2) ἑκατομμύρια. Σύνολο 11.5 δισεκατομμυριάκια, στὴν χρεωκοπημένη Ἑλλάδα, μὲ τὸν γονατισμένο ἀπὸ τὰ βάρη ἑλληνικὸ λαό.
  Τοῦ ὁποίου λαοῦ ὅμως τοῦ ἐπιβάλλεται νὰ συνεχίσῃ νὰ πληρώνῃ τὶς κομματικὲς στρατιὲς ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του.
  Γιατὶ ἀπὸ ἐκεῖ, ἀπὸ τὸν  κρατικὸ προϋπολογισμό, βγαίνουν τὰ χρήματα αὐτὰ καὶ μπαίνουν, ἀνεξέλεγκτα, στὰ κομματικὰ ταμεῖα.

Ἀντὶ ὅμως νὰ φροντίσουν οἱ ἴδιοι γιὰ αὐτό, ἔρχονται οἱ «κακοί» δανειστὲς νὰ ῥίξουν τὴν πρόταση: 

«Φθάνει πιά, πρέπει νὰ ἀλλάξῃ ὁ τρόπος χρηματοδοτήσεως καὶ νὰ ὑπάρξῃ διαύγεια στὶς χορηγίες τῶν κομμάτων, μὲ δημοσιοποίηση τῶν χορηγῶν, ὥστε νὰ κλείνῃ ἐπὶ τέλους ἡ «στρόφιγγα».».

Ξέρετε πῶς ἀντέδρασαν τά ἑλληνικά κόμματα, στήν πρόταση γιά δημοσιοποίηση τῶν ὀνομάτων; «Πρόκειται γιὰ θέμα προστασίας προσωπικῶν δεδομένων»!!!

Τί νά λέμε τώρα;
  Αὐτὴ ἡ χώρα δὲν παίζεται.Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...