Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Χόλυγουντ, ἰδανικὸ ἐργαλεῖο προπαγάνδας

http://filonoi.gr/wp-content/uploads/2016/09/%CE%A7%E1%BD%B9%CE%BB%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84-%E1%BC%B0%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B8-%E1%BC%90%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%E1%BD%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%82.jpg
Τὸ Χόλυγουντ ὡς βιομηχανία, δὲν εἶναι μόνον αὐτὸ ποὺ ἀθῶα φαίνεται, τὸ Χόλυγουν δὲν παράγει μόνον ψυχαγωγία, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ταὐτόχρονα μία στρατευμένη πλατφόρμα ποὺ κατευθύνει σκέψεις – ἕνα ἐργαλεῖο προπαγάνδας μέσῳ τοῦ ὁποίου ἡ προτεσταντικὴ Δύσις ἐπιβάλει τὸν τρόπο ζωῆς, τὸν τρόπο σκέψεως, τὴν ἱεράρχηση τῶν «ἀξιῶν» σὲ ὅλον τὸν κόσμο.

Μέσῳ τοῦ Χόλυγουντ κατασκευάζονται «καλοί» καὶ «κακοί», ξεπλένονται ἐγκλήματα κατὰ λαῶν καὶ ξαναγράφεται ἱστορία στὰ μέτρα τῶν συμφερόντων καὶ τῆς φαντασιώσεως τῶν Ἀμερικανῶν.

Σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ὅ,τι γνωρίζουν στὴν ζωή τους, εἶναι μέσα ἀπὸ τὶς ταινίες τοῦ Χόλυγουντ.


Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...