Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Κανταβρῶν …«πολιτισμός» στοματικῆς ὑγιεινῆς!!!


Κανταβρίων ...«πολιτισμός» στοματικῆς ὑγιεινῆς!!!
Ἄλλο ἕνα δεῖγμα …«πολιτισμοῦ» ἀπὸ τοὺς προγόνους τῶν Εὐρωπαίων, τοὺς Κανταβρούς
Ὀδοντόσμηγμα (=ὀδοντόπαστα)


Ὁ Γαληνὸς εἰς τὸ «Περὶ Συνθέσεως Φαρμάκων» δίδει συνταγὴν ὀδοντοσμήγματος ἢ ὀδοντοτρίμματος: «κριθή, πόα, μαστίχη Χίου».

Γι’ αὐτὸ καί ὁ Στράβων ἀπορεῖ καὶ διερωτᾶται ἐὰν κάποιος μπορῇ νὰ θεωρήσῃ ὅτι ζοῦν «ἐν διαγωγῇ», δηλαδὴ ἐν πολιτισμῷ, οἱ Κανταβροὶ καί οἱ ὅμοροι αὐτοῖς (διάφορα βαρβαρικὰ φῦλα) οἱ ὁποῖοι σμήχονται τοὺς ὀδόντας «Οὒρῳ ἐν δεξαμεναῖς παλαιουμένῳ» (Γ’ C 165), δηλαδῆ μὲ οὖρα ποὺ παραμένουν καὶ γίνονται «παλαιά», μέσα σὲ εἰδικὲς – πρὸς τοῦτον-  δεξαμενές. (!!!!!!)
ὀδοντοτριπτὴρ (=ὀδοντόβουρτσα)!!!!Χρύσα Λίνδου
ἐργαλεῖα ὀδοντιατρικῆς

filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...