Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Μαθήματα ὁμοφυλοφιλίας στά σχολεῖα;

Μαθήματα ὁμοφυλοφιλίας στά σχολεῖα;
Διαβάζω πὼς στὶς 12 Σεπτεμβρίου 2016 ἡ συνιστώσα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπὸ τὴν Θεσσαλονύκη «Homophonia – Thessaloniki Pride», στὸ πλαίσιο τοῦ 4ου Thessaloniki Pride – Φεστιβὰλ Ὑπερηφανείας, πραγματοποίησε ἐκδήλωση σὲ αἴθουσα στὸ δημαρχεῖο Θεσσαλονίκης μὲ τίτλο: «Θεσμικὰ – νομικὰ αἰτήματα καὶ δικαιώματα τῶν Λε.Γκ.Α.Δ».
Στὴν συγκέντρωση παρευρέθη καὶ ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κουράκης, ὁ ὁποῖος ἐξήγγειλε τὴν καθιέρωση μαθήματος ὁμοφυλοφιλίας στὰ σχολεῖα, χωρὶς νὰ διευκρινίσῃ ὡστόσο ἀπὸ ποιὰ τάξη θὰ γίνεται ἡ παράδοσις τοῦ μαθήματος αὐτοῦ.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ δήλωσις τοῦ «ὑπουργοῦ»!

Μάθημα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς ναί, τὸ ἀντιλαμβάνομαι ὡς κάτι τὸ χρήσιμο σὲ ἐφηβικὲς ἠλικίες ἀπὸ ἐξειδικευμένους ἰατρούς, ὥστε νὰ διδαχθῇ ἡ ἀντισύλληψις καὶ ἡ προστασία ἀπὸ μολυσματικὲς ἀσθένειες, μιᾶς καὶ οἱ παγίδες εἶναι μεγάλες καὶ τὰ παιδιὰ παρασύρονται συναισθηματικά.

Ἐπίσης ἀντιλαμβάνομαι καὶ ἐπικροτῶ τὶς ὀρθὲς ἐπιστημονικὲς ἀπαντάσεις σὲ ζητήματα ποὺ καῖν τοὺς ἐφήβους καὶ ντρέπονται, ἢ διστάζουν, νὰ ῥωτήσουν τοὺς γονεῖς τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὰ συζητοῦν μεταξύ τους καὶ να παίρνουν τὶς λάθος ἀπαντήσεις.

Ἀλλά μάθημα ὁμοφυλοφιλίας;;;;;;

Ἐκεῖ εἶναι τό θέμα;;;;
Καί ὄχι στούς κινδύνους πού διατρέχουν στό νά τά ἐκμεταλευθοῦν σεξουαλικά, σέ αὐτήν τήν τόσο κρίσιμη κι εὐαίσθητη ἡλικία;;;
Ὄχι στούς κινδύνους τῶν νοσημάτων;
Ὄχι στούς κινδύνους τῆς νοσηρᾶς μιμήσεως τοῦ τύπου «ἀκόμη παρθένα ἤ παρθένος εἶσαι;», πού ἀναραγάγει ἡ ἀῤῥωστημένη ἰδεοληψία τῆς ἐποχῆς;

Ὄχι στόν κίνδυνο τῆς ἀδυναμίας αὐτοδιαθέσεως τοῦ σώματός τους;
Ὄχι στόν κίνδυνο νά ὑποστοῦν μίαν μή ἠθελημένη ἐγκυμοσύνη, μέ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται;

Τὸ θέμα τους, ὅπως φαίνεται, δὲν εἶναι τὸ «πῶς» θὰ προσαρμοσθοῦν οἱ ἔφηβοι στὸ βασικὸ ἔνστικτο, ποὺ συντρηπτικὰ ὁρίζει ἡ φύσις, γιὰ λόγους ἀναπαραγωγῆς καὶ διαιωνίσεως τῶν εἰδῶν, ἀλλὰ στὸ «πῶς» θὰ πᾶν κόντρα στὸ ἔνστικτο τῆς ἀναπαραγωγῆς, ἀκόμα καὶ ἔφηβοι ποὺ δὲν ἀνήκουν στὶς ἐξαιρέσεις ποὺ ὑπάρχουν στὴν φύση!!!

Βέβαια, ἡ ἴδια ἡ φύσις δίνει τὴν ἀπάντηση στὶς ἐξαιρέσεις, μὴ δίδοντάς τους τὸ δικαίωμα νὰ διαιωνίσουν τὰ γονίδιά τους, ἐκτὸς ἐὰν ἀκολουθήσουν τὴν κατὰ φύσιν ὀδόν!
Ὄσων μποροῦν καὶ δύνανται φυσικά, διότι ὑπάρχουν καὶ οἱ περιπτώσεις πλασμάτων ποὺ οὐδέποτε τοὺς δίδεται αὐτὴ ἡ δυνατότης.

Ἐάν αὐτὴ ἡ δήλωσις διετυπώθη ὄντως ἔτσι,
τότε μιλᾶμε γιὰ τὴν χειρίστηα σαβούρα τῆς νεοταξίτικης λοῦμπεν νομεκλατούρας.


Εὐστρατία Σουραβλᾶ

εἰκόνα

filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...