Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Καλὸ Φθινόπωρο λοιπόν!!!

Καλὸ Φθινόπωρο λοιπόν!!!
Τελείωσε τό θέρος λοιπόν; Ἀκριβῶς τήν 21η Σεπτεμβρίου;
Τί …«σύμπτωσις»!!!

Διόλου …«σύμπτωσις» φυσικά!!!
Ἐδῶ καὶ καιρὸ ἡ Φύσις …ἐπιστρέφει, ὁρμητικά, ἀποφασιστικά, δυναμικὰ καὶ …«ἐπιβάλλει» σὲ ἐμᾶς, τοὺς …παρὰ φύσιν ἀνθρώπους, ἤ νὰ ἀκολουθήσουμε τοὺς ῥυθμούς της, ἤ νά…
…ἀπωλεσθοῦμε!!!

Βαρειὰ ἡ κουβέντα μου ἀλλὰ ἄν καὶ λυπᾶμαι, γιὰ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ ἀκόμη διαβιοῦμε παρὰ φύσιν, ἀπὸ τὴν ἄλλην χαίρομαι καὶ ἀπολαμβάνω αὐτοὺς ποὺ «ἄκουσαν» τὰ μηνύματα καὶ σιγὰ σιγά, μὰ συστηματικά, ἐπιστρέφουν ἐκεῖ ποὺ …ξέρουμε ὅλοι μας, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν θέλουμε νὰ ἀποδεκτοῦμε.
Θὰ συμβῆ κι αὐτό… Στὴν ὥρα του…

Γιὰ τὴν ὥρα, κι ἐφ΄ ὅσον πράγματι ξεκίνησε τὸ φθινόπωρον, ἄς τὸ ἀπολαύσουμε.
Ἕνα δροσερό, ἑλληνικό, φθῖνον φθινόπωρον, ποὺ σιγὰ σιγὰ θὰ μᾶς ὁδηγήση στὸν χειμώνα, γιὰ νὰ ξανα-ξεκινήσουμε καὶ πάλι τοὺς «κύκλους» μας, ξανὰ καὶ ξανά.
Μόνον τὸν νοῦ μας…
Ὅσο κυλᾶ ὁ καιρός, τόσο περισσότερο ἡ Φύσις θὰ μιλᾶ μέσα μας…
Ἄς σιωπήσουμε τὰ ὑπόλοιπα γιὰ νὰ τὴν ἀκούσουμε.
Εἶναι σημαντικότερα αὐτὰ ποὺ ἔχει νὰ μᾶς ψιθυρίσῃ!!!


Φιλονόη

φωτογραφία


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...