Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Φακέλλωμα πολιτῶν ἐπισήμως!!!

Φακέλλωμα πολιτῶν ἐπισήμως!!!
Ἐπὶ τέλους, κατάφερε νὰ τεκνοποιήσῃ καὶ νὰ κάνῃ νεογέννητο, τὸ ναζιστικὸ ζεῦγος τῶν ΤσιπροΚαμμένων!!!!!

Καὶ βιάστηκαν καὶ νὰ τοῦ κάνουν περιτομὴ στὴν συναγωγή!!!!!

Τριῶν (3) ἡμερῶν τὸ νέο φακέλλωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ μόλις βγῆκε ἀπὸ τὸ μαιευτήριο, μὲ τὸ ὄνομα «Μητρῶο Πολιτῶν».

Νονοί, οἱ συνήθεις ὕποπτοι τροϊκανοί!!!!!!

Ἔτσι…..

Κάθε ναζιστικὴ χούντα, ποὺ σέβεται τὴν φασιστοσύνη της, ξέρει νὰ πηδᾷ καὶ νὰ φακελλώνῃ ταὐτόχρονα!!!


Μπαρμπανῖκος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...