Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Φώτης Γιαγκούλας

http://filonoi.gr/wp-content/uploads/2015/10/%CE%A6%E1%BD%BD%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%E1%BD%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82.jpg
Σὰν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, στὰ 1925, σκοτώνεται ὁ θρυλικὸς λήσταρχος Φώτης Γιαγκοῦλας, σὲ συμπλοκὴ μὲ χωροφύλακες στὴν περιοχὴ Κλεφτόβρυση τοῦ Ὀλύμπου.

Ὁ Φώτης Γιαγκοῦλας εἶχε γεννηθῆ τὸ 1894 στὸν Μεταξᾶ Κοζάνης καὶ ἔδρασε στὴν περιοχὴ ποὺ περιέκλειαν τὰ βουνὰ Χάσια, Καμβούνια καὶ Ὄλυμπος.
Ἄπειρα ἦταν τὰ δημοσιεύματα ποὺ σχολίασαν τὰ κατορθώματα τοῦ Φώτη Γιαγκοῦλα. Ὁ ἐφήμερος τύπος τῆς ἐποχῆς ἀπασχολοῦσε διπλοβάρδιες γιὰ νὰ προλαβαίνῃ νὰ καταγράφῃ καὶ νὰ ἐνημερώνῃ τοὺς ἀναγνῶστες γιὰ τὸν «βίον καὶ τὴν πολιτείαν τοῦ περιβόητου ληστοῦ» καὶ τῶν ἄλλων συμμοριτῶν ποὺ δροῦσαν ληστρικὰ καὶ «ἐξηφανίζοντο εἰς τὰς κορυφὰς καὶ δασώδεις πλαγιᾶς τῶν ὀρέων».
Δίκαια χαρακτηρίστηκαν ὡς οἱ βασιλεῖς τῶν ὀρέων!

Τὸ 1917, ὁ Γιαγκούλας ἀπέκτησε ἕνα ξεχωριστὸ φονικὸ ὅπλο, τὴν μαχαίρα του, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ἀποκαλοῦσε «Παρδάλα» καὶ στὴν λεπίδα της εἶχε χαράξη τὸ ἐξῆς κείμενο:

«Πρὸς τοὺς πάντας. Μὴ δηνάμενος νὰ εὔρο ἴδινος δικαίου παρὰ τῆς δυκαιοσήνης τῶν Ἑλλήνων, ἠναγγάσθην νὰ τονίσο τὸ δίίκαιον τῆς Παρδάλας ἢ Μαχαίρας. Ὃθεον ἡ ὓψηστος αὐτή λειτουργός τῆς ἀνάνδρου Δικαιοσύνης ὀνόματι Παρδάλα ἔχη τὸν λόγον ἀπό σήμερον εἰς πάντας τοὺς αἰωθοῦντας καὶ ἀπίστους. Ἡ λειτουργία αὐτῆς ἔσετε πάντοτε εἰλικρινὴς καὶ οὐδέποτε θέλῃ λησμονήσῃ τὰ Ἱερὰ καθήκοντά της πρὸς ἀναμονὴ τοῦ δικαίου.
Μαρτίου 1917»

(Ἡ ὀρθογραφία διατηρήθηκε ὡς ἔχει)

Εἰκόνα: ©Ἐγκληματολογικὸ Μουσεῖο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ἡ «Παρδάλα» τοῦ Γιαγκοῦλα


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...