Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Αὐξάνουν τίς ῥοές τοῦ μεταναστευτικοῦ κυβέρνησις καί Ο.Η.Ε.;

Νέα συμφωνία κυβερνήσεως – Ο.Η.Ε. γιά ἐγκατάσταση προσφύγων, μέ οἰκονομικά ἀνταλλάγματα;

Μὲ τὰ πρόσφατα γεγονότα στὴν Μόρια τῆς Λέσβου καταῤῥέέει τὸ παραμῦθι τῆς κυβερνήσεως γιὰ «ὑπεύθυνη μεταναστευτικὴ πολιτική».

Εἶναι ὅλοι τους ὑπεύθυνοι γιατὶ ἐπέτρεψαν σὲ διάφορες κοινῶς «συμμορίες» νὰ ἀναλάβουν ῥόλους ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκουν, ἀποποιούμενοι τὶς δικές τους εὐθύνες.
Ὑπεύθυνοι γιὰ αὐτὴν τὴν ἀνθρώπινο τραγῳδία εἶναι πρωτίστως οἱ πολιτικοί, ποὺ δὲν προεῖδαν τοὺς κινδύνους γιὰ τὴν κοινωνινικὴ συνοχή.

Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὑπέγραψαν τὶς γνωστὲς συνθῆκες τῆς Λισσαβῶνος κλπ, ἀποποιούμενοι ἐθνικὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα. 

Εἶναι αὐτοὶ ἐπέτρεψαν στοὺς Βορειοευρωπαίους νὰ μᾶς τυλίξουν σὲ μίαν κόλλα χαρτί. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀντιμετώπισαν καὶ ἀντιμετωπίζουν τὸ θέμα οἰκονομικά, λαμβάνοντας χρήματα ἀπὸ τὴν Εὐρώπη γιὰ τοὺς μετανάστες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς δικές τους ἀνάγκες.  

Ἤδη πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἐχθὲς ὑπεγράφη νέα συμφωνία μεταξὺ Τσίπρα καὶ Ο.Η.Ε. γιὰ ἐγκατάσταση περισσοτέρων προσφύγων στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀντάλλαγμα νέα μεγάλα πακέτα δισεκατομμυρίων. 

Αὐξάνουν τίς ῥοές τοῦ μεταναστευτικοῦ κυβέρνησις καί Ο.Η.Ε

πηγὴ

Ἐὰν ἰσχύουν αὐτὲς οἱ πληροφορίες, ὑπὸ τὶς δεδομένες συνθῆκες, πρόκειται γιὰ ἕνα τεράστιο ἔγκλημα, ἀλλὰ πρωτίστως, ἂς μὴν ξεχνᾶμε, αὐτὲς τὶς δύσκολες ὧρες πὼς ἐχθρὸς δὲν εἶναι οἱ συνάνθρωποί μας. Ἐχθρὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ στρέφει τὸν συνάνθρωπό μας ἐναντίον μας. Καὶ ὅλοι οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι τὰ θύματά του.


Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...