Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Ἀποπατώντας σὲ ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὴν παιδεία…

Ἀνθρωπιστὲς ἐμεῖς οἱ ἑλληνάρες…  
Ἀντιῤῥατσιστές…  
Προοδευτικοί…  
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα…  
Φασίστες…  
Ὑπάνθρωποι…  
Ὀπισθοδρομικοί…  
…μὰ οὐδέποτε πέρασε ἀπὸ τὸ μυαλό μας πὼς ἁπλῶς εἴμαστε …ἠλίθιοι καὶ παπαγαλίζουμε ὅ,τι καὶ ὅσα  μᾶς ὑπαγορεύουν. Σὲ ὅποιαν παράταξιν, κόμμα, ἰδεολογία κι ἐὰν ἀνήκουμε. Βλέπουμε τὸ καρότο καὶ οὐδέποτε αὐτὸν ποὺ κρατᾶ τὸ καρότο, μὰ οὔτε καὶ τὸ ποῦ τὸ προορίζει…
Ἐδῶ καὶ ἡμέρες σηκώθηκε θύελλα ἀντιδράσεων γιὰ τὶς δηλώσεις τῶν Ὡραιοκαστριτῶν, ἀναφορικῶς μὲ τὰ παιδιὰ τῶν …«προσφύγων». Οἱ μισοὶ ἐτάχθησαν μὲ τὴν μία μερίδα, τῶν ἀρνουμένων νὰ ἐπιτρέψουν στὰ παιδιά τους νὰ διδαχθοῦν (ποιός ἦλθε;) παρέα μὲ τὰ παιδιὰ τῶν …«προσφύγων» (ἀπό ποῦ ἦλθε;) καὶ οἱ ἄλλοι ἐναντίον τους. Βγῆκε παγανιὰ ὁ (κατ’ ἐπίφασιν) φασισμὸς καὶ θερίζει.
(Πραγματικὸς φασισμὸς οὐδέποτε ὑπῆρξε, ἢ θὰ ὑπάρξη, ἰδίως στὴν χώρα μας. Ὀμοίως καὶ ναζισμός. Ἄλλο ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός, ἄλλο ὁ αὐταρχισμός, ἄλλο ἡ ἀκροδεξιὰ καὶ ἄλλο οἱ πολυδιαφημιζόμενες ταμπέλες τῶν «συνταγματικῶν» παπαγάλων.)Ἡ δικτατορία τῶν ἐξαγορασμένων, τῶν βολεμένων καὶ τῶν διαπλεκομένων καλὰ κρατεῖ, τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς φαγωνόμαστε γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι ὀρθόν, ἢ ἀνορθόδοξον, τὸ νὰ ἐκπαιδεύονται πλάι πλάι παιδιά, μὲ διαφορετικὴ μητρικὴ γλῶσσα, ἤθη κι ἔθιμα, διαφορετικὰ κοινωνικὰ συστήματα πίσω τους, διαφορετικὲς οἰκογενειακὲς καταβολὲς καί, κυρίως, διαφορετικὰ συστήματα ὑγείας στὶς χῶρες τους. Καὶ εἶναι δεῖγμα πραγματικῆς ἀνθρωπιᾶς τὸ νὰ ἀναγνωρίζῃ  κάποιος αὐτὲς τὶς διαφορετικότητες καὶ νὰ μὴν προσπαθῇ νὰ τὶς ἰσοπεδώσῃ, ἀλλὰ νὰ τὶς σεβασθῇ. Σεβασμὸς ποὺ δὲν ἀποδεικνύεται μέσα ἀπὸ τὰ ἰσοπεδωτικὰ προγράμματα τοῦ ὑπουργείου ἀπαιδείας, ἐφ΄ ὅσον «ὅλοι οἱ καλοὶ χωροῦν» στὶς κρεατομηχανές του.


Ὅμως τὰ σημαντικότερα, αὐτὰ ποὺ δὲν βλέπουμε ἐκ πρώτης ὄψεως, εἶναι ἄλλα.
Ὅλα αὐτὰ τὰ παιδιά, τὰ φερόμενα ὡς προσφυγόπουλα, ἀλλὰ καὶ τὰ γηγενῆ, θὰ διδαχθοῦν τὸ ἴδιο ἀλφαβητάριον (ποιός ἦλθε;), σὲ γλῶσσα ἄγνωστη γιὰ κάποια ἀπὸ αὐτά, ἀλλὰ μὲ στόχο ὅλα αὐτὰ τὰ παιδιὰ νὰ …μὴν μάθουν γλῶσσα.
Στόχος ἡ …ἔνταξις καὶ ἡ συμβίωσις κι ὄχι ἡ παιδεία.
Στόχος ἡ ἐξομοίωσις καὶ ὄχι ἡ ἀνάπτυξις τῆς προσωπικότητος.
Στόχος τὸ …«ξεπέταγμα» κι ὄχι ἡ χρήσιμη  κι ἀναγκαία ἐκπαίδευσις γιὰ αὐτονομία στὴν ζωή τους.
Στόχος ἡ τελμάτωσις καὶ ὄχι ἡ ἀνάπτυξις.
Στόχος ἡ συμπίεσις, ἔως κι ἐξαφάνισις, τῶν οἰκογενειακῶν καὶ φυλετικῶν πολιτιστικῶν στοιχείων καὶ οὐδέποτε ὁ πολιτισμός.
Στόχος οἱ δοῦλοι καὶ οὐδέποτε οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι.

 


Ἀποπατώντας-σὲ-ὅτι-ἀπέμεινε-ἀπὸ-τὴν-παιδεία...2

Ὡραιοκαστριτῶν ῥατσισμός;

Ὁ διαχωρισμός μας, ἡ διαίρεσίς μας καὶ ἡ φαγωμάρα μας ὄμως σὲ πλήρη ἀνάπτυξιν.
Δικτατορισμὸς κάθε εἴδους. Καταργεῖται ἡ λογικὴ καὶ τὴν θέσιν της λαμβάνει ἡ δύναμις τοῦ χρήματος τῶν ὁλίγων καὶ τῆς προπαγάνδας (μὲ ὅ,τι εἰς  βάρος μας  μεθοδεύει).
Διότι τὴν σήμερον ῥατσιστὴς εἶναι, μαζὺ καὶ φασίστας καὶ ναζιστὴς καὶ «ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ», ὅποιος ἀκόμη ἐκφράζει, μὲ κάποιον τρόπο τὴν φωνὴ τῆς λογικῆς.
Εἶναι βλέπετε «ἀνάγκη καὶ κόψιμο» νὰ ἐλεγχθοῦν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἀντιδράσεις, γιὰ νὰ μπορῇ ἡ νέα (καὶ παλαιά) τάξις πραγμάτων νὰ κλείσῃ τὸ κεφάλαιον τῆς δουλοποιήσεώς μας, μέσῳ τῆς ἀπολύτου κομμουνιστικοποιήσεώς μας καί, τελικῶς, τῆς ἐπικρατήσεώς της.


Ἀποπατώντας-σὲ-ὅτι-ἀπέμεινε-ἀπὸ-τὴν-παιδεία...3

Μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε, κρύβονται πάλι ἐντέχνως πολλὲς πληροφορίες, σκιάζοντάς μας τὴν ἀλήθεια καὶ τὸν πραγματικὸ στόχο τῶν προπαγανδιστῶν.
Πληροφορίες ποὺ σκόρπιες μέν, ἀλλὰ ὑπαρκτὲς δέ, ἀφορῶσες στὸ ἀντιληπτικό μας ἐπίπεδον, στὸ εἶδος τῆς πολιτείας μας καὶ φυσικὰ στὸ σύστημα ἀπαιδεία μας.
Κυρίως ὅμως ἀφοροῦν στὰ ἐπίπλαστα προσχήματα, τὶς δικαιολογίες καὶ τὰ ἐπιχειρήματα, ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ δικαιολογήσουν ἅπαντες τοὺς ῥόλους τους, ἀποκρύπτοντάς μας τὸ πραγματικὸ πρόβλημα.
Οἱ ῥόλοι εἶναι μοιρασμένοι, ὅπως κι ἐμεῖς. Ἀπὸ ἐδῶ οἱ τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου» «ἀνθρωπιστές»,  «προοδευτικούληδες», πολυπολιτισμικοί, μὲ χρηματοδοτήσεις συνήθως ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὸν Soros, ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ τοῦ «ἀντισυνταγματικοῦ τόξου», οἱ «φασίστες», οἱ «χιτλερικοί» καὶ οἱ «ὀπισθοδρομικοί», ποὺ συνήθως λειτουργοῦν (ἐπισήμως) ἀνεξάρτητα, ἀλλὰ ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι μία ἀπὸ τὰ ἴδια.
(Κι αὐτὸ ἀποδεικνύεται πανεύκολα ἀπὸ τὰ καταστατικὰ τῶν κομμάτων τους.)
Στὴν πραγματικότητα ὅμως ὅλοι τους μᾶς ἐπεξεργάζονται, ἐφ΄ ὅσον διατηροῦν τὴν ἀνθελληνική τους κομματοκρατία, πάντα εἰς βάρος μας, μὴ ἀναφερόμενοι στὰ κύρια  αἴτια τῶν προβλημάτων μας: τὴν ἀπαιδεία μας!
Τὸ δὲ ὑπουργεῖον, ποὺ σαφῶς συντηρεῖται ἀπὸ ἐμᾶς, μαζὺ μὲ τὰ κομματόσκυλά του καὶ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους, τοὺς δημοσιογράφους καὶ τὴν …δικαιοσύνη, ἐκτελεῖ κατὰ γράμμα ἐντολὲς Soros, πολεμώντας ἀκόμη καὶ τὴν …ἀνάσα μας, ἐὰν χρειασθῇ, ἐφ΄ ὄσον αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργήσῃ ὀχλήσεις στὰ σχέδια τοῦ «μεγάλου ἀφεντικοῦ» τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου..

Τὸ ὀφθαλμοφανὲς λοιπὸν δὲν τὸ ἀπαντοῦν, οὔτε οἱ μὲν οὔτε οἱ δέ(ν). Ποιός ὀφελεῖται ἀπό τήν φασαρία τοῦ Ὡραιοκάστρου; Γιατί τόση φασαρία; Γιατί οἱ τόσοι χαρακτηρισμοί; Μήπως κάτι, ὡς συνήθως, δέν θέλουν νά δοῦμε; Μήπως κάτι κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἀναμπουμπούλα; Μὰ φυσικά… Γιὰ νὰ ὀφελειθῇ κάποιος, πού, ὡς συνήθως, δὲν θὰ εἴμαστε ἐμεῖς, γίνεται ἡ ἀναμπουμπούλα…
Ποιός ὀφελεῖται λοιπόν; Μὰ αὐτὸς ποὺ σχεδίασε νὰ διαβιοῦν ἐδῶ δοῦλοι κι ὄχι ἄνθρωποι. Κι αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται  πάντα κυρίως μέσῳ τῶν συστημάτων ἀπαιδείας, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς λοιπὲς μεθόδους προπαγάνδας. Ἡ κάθε εἴδους προπαγάνδα δῆλα δὴ γίνεται ἀποδεκτὴ μόνον ἀπὸ καλοεκπαιδευμένους …ἀποδέκτες. Ἔτσι ἀκριβῶς καὶ τώρα, τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας, μὲ τὶς χιτλερικὲς μεθόδους του, ἐπιβάλλει τὰ αὐτονόητα: τοὺς νέους κανόνες ποὺ ἀπαιτεῖ ὁ ἐντολεύς του, γιὰ νὰ ἀποτελειωθῇ ἡ παιδεία τῆς χώρας, μεταμορφώνοντας τοὺς πολῖτες σὲ κρεατόμαζες.

Ἀποπατώντας σὲ ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὴν παιδεία...1

Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;

Διότι μόνον ὅταν θὰ ἀποπατήσουν ἐπὶ τῶν πάντων τὰ ὑβριδικὰ μορφώματα, ποὺ τὸ παίζουν ἐπικυρίαρχοι, θὰ ὁλοκληρωθοῦν τὰ δεσμὰ τῶν (φερομένων ὡς) ὑπηκόων τους, ποὺ κατοικοῦν στὴν χώρα, γηγενῶν καὶ μή.
Κι ὅσο πιὸ καλὰ ἐκπαιδευμένα εἶναι τὰ δουλάκια, τόσο πιὸ καλὰ θὰ ἐλέγχονται.
Συνεπῶς ἡ παιδεία εἶναι τὸ κυριότερον μέλημα τῶν κρατούντων καὶ στόχος τους εἶναι νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ ἀπόλυτο ὄργανον λοβοτομῆς τῶν παιδιῶν, γηγενῶν καὶ μή.

Έννοεῖται φυσικὰ πὼς τὸ κύριον μέσον (ὁ χρησιμότερος μοχλός) ἐλέγχου πληθυσμῶν, εἶναι ἡ παιδεία γιὰ τὰ πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν. Οἱ λαοὶ ἐκπαιδεύοντο πάντα βάσει τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἡγέτου τους. Ἐὰν ὁ ἡγέτης ἤθελε στρατούς, στρατιῶτες ἔκτιζε. Ἐὰν ἤθελε ψηφοφόρους, κόμματα δημιουργοῦσε. Ἐὰν ἤθελε κρεατόμαζες, «πατερούληδες» γεννοῦσε. Τὰ ἴδια κι ἐδῶ. Πρὸς τοῦτον κάποιες φιλιππάκες, καθὼς καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ μπαμπινιωτικοὶ ἀπόγονοι, ἔσπευσαν νὰ μᾶς φορτώσουν «γραμματικές» καὶ «νεολογισμούς» δικῆς τους ἐφευρέσεως, καταργώντας γράμματα, ἀλλοιώνοντας ἔννοιες καὶ ὁμογενοποιώντας τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα. Πρὸς τοῦτον ἀγνοοῦμε ὡς πολῖτες, ἀπόγονοι ἱερῶν προγόνων, τὰ ἔργα αὐτῶν τῶν προγόνων, τὸ ἐπίπεδον ποὺ ἀνέβασαν τὸ παγκόσμιον ἐπίπεδον σκέψεως καὶ ἀντιληπτικότητος καὶ τὰ ἐπιτεύγματά τους, ἐφ’ ὅσον κάτι τέτοιο θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργήσῃ ὡς κίνητρον ἀπεγκλωβισμοῦ μας καὶ δημιουργίας νέων στόχων, μά, κυρίως τὸν προσανατολισμό μας στὰ μεγάλα καὶ στὰ σπουδαία. Πρὸς τοῦτον καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῶν μνημονιακῶν ἐτῶν ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μὲ τὰ οἰκονομικὰ ζητήματα καὶ οὐδέποτε μὲ τὰ θέματα παιδείας, ἤθους καὶ ἐπανελληνισμοῦ μας. Ἴσως τώρα, ἂν καὶ ἀργά, ἀντιληφθοῦμε τὸ αἴτιον, μὰ δὲν εἶναι ἀργὰ νὰ δοῦμε, ἐπὶ τέλους, πὼς τώρα πιὰ ἀποπατοῦν κυριολεκτικῶς ἐπάνω στὰ ὅποια ἀπομεινάρια τῆς ἀλλοτινῆς παιδείας, διότι τώρα πιὰ τὰ προσχήματα τελείωσαν καὶ ξεκίνησε ἡ πραγματικὴ δικτατορία στὴν πράξιν. Κι ὅποιος ἀντιστέκεται, ἀκόμη κι ἐνστικτωδῶς, …τελειώνει!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Μόνον ὅταν τεθοῦν τὰ ἐρωτήματα στὶς σωστές τους βάσεις μποροῦμε νὰ βγάλουμε καὶ τὰ ὀρθὰ συμπεράσματα. Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου λοιπὸν τὸ ὄφελος τὸ ἔχουν αὐτοὶ ποὺ σχεδίασαν τὸ ἔκτρωμα, ἐντὸς τοῦ ὁποίου διαβιοῦμε καὶ ποὺ συντόμως θὰ μετατραπῆ σὲ πραγματικὸ κολαστήριο. Μέσα σὲ ἕνα τέτοιο περιβάλλον χρειάζεται ἅπαντες νὰ παραμένουν ὑπάκουοι καὶ συνεργάσιμοι. Καὶ γιὰ νὰ παραμένουν διαρκῶς συνεργάσιμοι καὶ ὑπάκουοι πρέπει νὰ ἔχουν λάβει καὶ τὴν ἀνάλογον ἀπαιδεία. Μίαν πολυπολιτισμικὴ ἀπαιδεία, ἀχρωμάτιστη, σαφῶς κομματοποιημένη  καὶ ὁπωσδήποτε πολυπολιτισμική, ὑπερσεξεαλικοποιημένη καὶ πλήρη ναρκωτικῶν. Δὲν θέλουν ὑπηκόους σκεπτομένους. Θέλουν ἀποκτηνωμένα ἀνθρωποειδῆ. Κι αὐτὸ κάνουν.
Ἡ εὐθύνη τῆς διεξόδου εἶναι πλέον ἀτομική. Ὅσοι ἀντιλαμβάνονται ξέρουν τὶ πρέπει νὰ κάνουν καὶ μὲ τὰ παιδιά τους καὶ μὲ τοὺς ἑαυτούς τους.
Λαὸς ποὺ ξεχνᾶ τὶς ῥίζες του χάνεται.  Ὅλοι αὐτοὶ οἱ πολυφυλετικοί, μὴ πρόσφυγες στὴν πλειοψηφία τους, ποὺ κουβάλησαν τὰ …«ἐπικυρίαρχα» στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, παραμένουν ἀναλώσιμα κατάλοιπα κοινωνιῶν. Ὄχι διότι κάποιος Εὐρωπαῖος πολίτης θὰ στραφῆ ἐναντίον τους (δίχως νὰ ἀποκλείονται κάποιες ἐξαιρέσεις), ἀλλὰ διότι οἱ (φερόμενες ὡς) εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις θὰ τοὺς ἀποκόψουν ἀπὸ τὶς ῥίζες τους, ὡς πρῶτο βῆμα ὁμογενοποιήσεώς τους, ἐφ΄ ὅσον αὐτὲς εἶναι οἱ ἐντολές. Τὸ ἐπόμενον βῆμα θὰ εἶναι τὸ …δίλημμα: «ἢ ἀλλάζετε ἢ τελειώσατε», μαζὺ μὲ ἕνα ἀκόμη δίλημμα: «ἢ ἐξαφανίζετε μόνοι σας τὰ κακὰ στοιχεῖα τῶν κοινωνιῶν σας, ἢ σᾶς ἐξαφανίζουμε ἐμεῖς». Ἡ συνέχεια πασιφανής: ἰσλὰμ κατὰ ἰσλάμ, μὲ τρόπαιο τὸ ἀληθινὰ εὐρωπαϊκὸ διαβατήριο. Ἔως τότε θὰ δοῦμε καὶ θὰ ζήσουμε πολλά, μαζὺ μὲ μίαν γενοκτονία, δίχως ἀρχὴ καὶ τέλος, κάθε λαοῦ ποὺ θὰ διαβιῆ κυρίως στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη.
Ὅσο πιὸ ὑψηλὸ τὸ ἀντιληπτικὸ ἐπίπεδον κάποιων, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες ἐπιβιώσεώς του καὶ συμμετοχῆς του πλέον στὸν πραγματικὸ ἀγῶνα ἀνατροπῆς τῶν ἐπικυριάρχων. Ἐὰν τὸ πέρας τῆς πρώτης συγκρούσεως μᾶς βρῇ …«φυτά», τότε καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν μαχῶν θὰ εἶναι εἰς βάρος μας. Αὐτοεκπαίδευσις, αὐτοεκτίμησις καὶ ἀποφασιστικότης εἶναι τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ χαρακτηρίζουν ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ σταθοῦν ὄρθιοι, ἐπὶ τέλους, ἀπέναντι στὰ καθάρματα ποὺ λυμαίνονται τὶς ζωές μας. Ἡ παιδεία τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα. Κι αὐτὸ πλέον εἶναι ἀτομική μας εὐθύνη.


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...