Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Βαρειὰ ἡ …«ἐπανάστασις» τοῦ ξεπουλήματος!!!


Βαρειὰ ἡ ...«ἐπανάστασις» τοῦ ξεπουλήματος!!!


Μετὰ τὴν δήλωση Μπαλτᾶ, ὅτι «ὑπογράφουμε γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ μὲ βαρειὰ καρδιὰ καὶ θὰ τιμήσουμε τὴν ὑπογραφή μας, ἀλλὰ μόλις φτιάξουμε τὸν «σοσιαλισμό» ποὺ ὀνειρευόμαστε (Σοβιετικὴ ἕνωσις δηλαδή) θὰ τὰ πάρουμε πίσω», οἱ ἐπενδυτὲς κάνουν οὐρὰ νὰ βάλουν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια σὲ ὡραῖες ἐπενδύσεις ποὺ θὰ χάσουν μόλις θὰ φτιαχθῆ ὁ «σοσιαλισμός».

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἐδίδασκε σὲ πανεπιστήμιο. Εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔβγαζαν τὸν κόσμο στοὺς δρόμους γιὰ νὰ μὴν γίνῃ ἡ ἐπένδυσις στὸ Ἑλληνικό. Ποῦ κατηύθυνε μυαλὰ 20σάχρονων φοιτητῶν ἐνάντια σὲ αὐτά ποὺ τώρα κάνει.

Ἀλλὰ λυπᾶται καὶ ὑπόσχεται νὰ τὰ ξαναπάρῃ.


Πρόσεχε μὴν κοπῇς ἀπὸ τὴν πολὺ ἐπανάσταση, φίλε.


Παπαγιαννίδης Δημήτρης

εἰκόνα

filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...