Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Μαῦρο στό Mega ἤ μαῦρο στήν Ἑλλάδα;

Μία σειρὰ ἀπὸ οὐσιώδη ἐρωτήματα… 

ἀπὸ τὸν φίλο Μάκη…  

 Κι ὁ καθεὶς ἂς ἀναλάβῃ τὶς εὐθύνες του, ζυγίζοντας τὶς …εὐαισθησίες του.


Μαῦρο στό Mega ἤ μαῦρο στήν Ἑλλάδα;1 Μαῦρο στό Mega ἤ μαῦρο στήν Ἑλλάδα; Μαῦρο στό Mega ἤ μαῦρο στήν Ἑλλάδα;3 Μαῦρο στό Mega ἤ μαῦρο στήν Ἑλλάδα;4 Μαῦρο στό Mega ἤ μαῦρο στήν Ἑλλάδα;5 Μαῦρο στό Mega ἤ μαῦρο στήν Ἑλλάδα;6 Μαῦρο στό Mega ἤ μαῦρο στήν Ἑλλάδα;7 Μαῦρο στό Mega ἤ μαῦρο στήν Ἑλλάδα;8
Διότι παύεις νὰ εἶσαι θῦμα κι ἀθῷος ὅταν συναινῇς στὴν γενοκτονία σου καὶ στὴν γενοκτονία τῶν παιδιῶν σου.

Φιλονόη

Σημείωσις

9


Ποιάν Μανωλάδα; Στὸ Μαρόκο, στὴν Ἰνδία, στὸ Πακιστάν… κι ἀκόμη παρὰ πέρα…

Γιὰ νὰ μὴν σοῦ πῶ καὶ στὸν …Ἄρη. Κοντὰ θὰ εἶναι…


Τὰ ξεκούδουνα…filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...