Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Πώς ήταν η Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν;


Μία έκθεση σκιαγραφεί την κοινωνία των Κυκλάδων, όπως ήταν πριν από 5000 χρόνια, μέσα από αρχαία δημιουργήματα του ίδιου του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισμού.

Πώς ήταν η χλωρίδα και η πανίδα των Κυκλάδων, 5000 χρόνια πριν; Ποιοι ήταν οι πυρήνες της κοινωνίας τους; Ποια ήταν η κοινωνική διαστρωμάτωση; Πώς κάλυπταν τις ανάγκες διαβίωσης οι κάτοικοι των νησιών; Υπήρχαν γνώσεις ναυπηγικής, υφαντικής, ακόμη και καλαθοπλεκτικής; Με ποιον τρόπο ψυχαγωγούνταν; Ποιο ρόλο είχε η μουσική, το ποτό και ο χορός στη ζωή τους; Ποιες ήταν οι τελετουργίες και οι λατρείες τους; Γνωρίζουμε στοιχεία για τις πίστεις και τις δοξασίες τους;
Η έκθεση "Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν", η οποία διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και θα διαρκέσει από τις αρχές Δεκεμβρίου 2016 μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2017, δίνει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, με απλό εύληπτο τρόπο.

Πώς ήταν η Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν;
Καθώς έως σήμερα δεν υπάρχουν τεκμήρια γραφής της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου, η έκθεση επιχειρεί να "αναγνώσει" τη δομή της κοινωνίας των Κυκλάδων κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3200 έως 2000 π.Χ.), τις ασχολίες των κατοίκων, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, τις πίστεις και τις δοξασίες τους, μέσα από τα δημιουργήματα του ίδιου του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισμού.
Η έκθεση θα περιλαμβάνει διακόσια αρχαία αντικείμενα από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο συμπληρώνει φέτος, 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας, καθώς και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τα Μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.
Ο "εγείρων πρόποσιν". Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (περ. 2700-2400/2300 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 286
Ο "εγείρων πρόποσιν". Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (περ. 2700-2400/2300 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 286
Μαρμάρινη ζωόμορφη πυξίδα. Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδος (περ. 3200-2800 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 285
Μαρμάρινη ζωόμορφη πυξίδα. Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδος (περ. 3200-2800 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 285
Τα κυκλαδικά ειδώλια, στη σημερινή τους μορφή, με την απλότητα και τα λιτά τους περιγράμματα, αγαπήθηκαν από το ευρύ κοινό, συνδεόμενα συχνά με έργα τέχνης μοντέρνων καλλιτεχνών του 20ού αιώνα, όπως ο Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο Picasso κ.ά. 
Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (περ. 2700-2400/2300 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 206
Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (περ. 2700-2400/2300 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 206
Μαρμάρινο ειδώλιο κυνηγού ή πολεμιστή. Τέλος Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου (2400-2300 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 308
Μαρμάρινο ειδώλιο κυνηγού ή πολεμιστή. Τέλος Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου (2400-2300 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 308
Η πρωταρχική θεώρησή τους με μια αυστηρή τυπολογική παρουσίαση, στέρησε συχνά τους συσχετισμούς των αρχαιολογικών εκθεμάτων με τις πολιτισμικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε. Η έκθεση "Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν" έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και να αναδείξει με κατανοητό τρόπο την καθημερινή ζωή και τις ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν.
Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής με έντονα διογκωμένη κοιλιά, δηλωτική εγκυμοσύνης (2700-2300 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 309
Μαρμάρινο ειδώλιο γυναικείας μορφής με έντονα διογκωμένη κοιλιά, δηλωτική εγκυμοσύνης (2700-2300 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 309
Κορμός και μηροί αγάλματος ανδρικής μορφής. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (περ. 2700-2400/2300 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 969
Κορμός και μηροί αγάλματος ανδρικής μορφής. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (περ. 2700-2400/2300 π.Χ.) - Συλλογή Ν.Π. Γουλανδρή, αρ. 969
Η έκθεση διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες:
  1. Πυρήνες της κοινωνίας
  2. Ασχολίες
  3. Κοινωνική Ζωή
  4. Κοινωνική Ιεραρχία
  5. Ζωή και Θάνατος - Πίστεις και λατρείες
Η έκθεση πραγματοποιείται με την οικονομική συμβολή του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, ενώ χορηγός είναι η Eurolife ERB Insurance Group.
Περισσότερες πληροφορίες: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Νεοφύτου Δούκα 4, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1, 106 74, Αθήνα) - Τηλ.: (+30) 210 7228321-3

pathfinder.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...