Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Ὡρα εἶναι πιὰ νὰ μάθουμε τὴν ἱστορία μας…

Σωπᾶτε…
Κάλλιο ἀργὰ παρὰ ποτέ!!!

http://filonoi.gr/wp-content/uploads/2016/10/%E1%BD%A9%CF%81%CE%B1-%CE%B5%E1%BC%B6%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B9%E1%BD%B0-%CE%BD%E1%BD%B0-%CE%BC%E1%BD%B1%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%E1%BD%B4%CE%BD-%E1%BC%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%E1%BD%B7%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82.jpg

Ἔτσι εἶναι…
Ὅπως φυσικὰ καὶ τὰ τείχη τῆς Βαβυλῶνος κατεσκεύασε ὁ Ἕλλην ἀρχιτέκτων Μέμνων…
Τὶς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου ὁ Ἕλλην Ἄγαρτος…
…πάντοτε κατὰ τὸν Ῥωμαῖο συγγραφέα L. Ampelious (TLG).

Ἐπίσης…
Ἐγγὺς Ἀνατολή (Μικρὰ Ἀσία)…
Ἄπω Ἀνατολὴ (βλέπε μαιάνδρους, ἐπαρχία Ἰουνᾶν κλπ).
Ἐγγὺς Ἰωνία – Ἄπω Ἰωνία, δῆλα δὴ Ἰαπωνία…

Χρύσα Λίνδου 


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...