Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Ἂς ἐμπιστευθοῦμε τὶς …«αἰσθήσεις» μας!!!

http://arxisame.gr/wp-content/uploads/2016/10/%E1%BC%8As-%E1%BC%90mpisteytho%E1%BF%A6me-t%E1%BD%B6s-...a%E1%BC%B0sth%E1%BD%B5seis-mas.jpg
Ξέρετε… Ὄχι αὐτὸ τὸ κομμάτι τους ποὺ ὑπερφορτώσαμε πληροφορία καὶ τελικῶς ἀδρανοποιήσαμε…
…ἀλλὰ ἐκεῖνο τὸ τμῆμα τους, τὸ πρωτογενές, τὸ καλὰ θαμμένο μέσα μας.
Ἐκεῖνο ποὺ μόνον σὰν παιδιὰ μπορούσαμε νὰ ἀφήσουμε ἐλεύθερο νὰ ἐκφρασθῇ, ἐφ΄ ὅσον οὔτε «πρέπει», μὰ οὔτε καὶ «ἐπιβάλλεται» τὸ περιῴριζαν.
Ἂς τολμήσουμε… Ἂς τολμήσουμε κάτι ποὺ ἔως σήμερα δὲν κάναμε…
Ἂς ἀφαιθοῦμε στὸ βαθύ μας ἔνστικτο, αὐτὸ ποὺ πάντα μᾶς ὁδηγεῖ σωστά, ἀλλὰ ποὺ σπανίως τοῦ ἐπιτρέπουμε νὰ ἐκφρασθῇ.
Ἂς αἰσθανθοῦμε πραγματικὰ ἀσφαλεῖς γιὰ νὰ ἀκούσουμε τοὺς ψιθύρους του καὶ νὰ μάθουμε…
Διότι θὰ μάθουμε…Θὰ μάθουμε καὶ θὰ ἀκούσουμε καὶ θὰ νοιώθουμε…

Δὲν ὑπάρχει ἄλλη διαδρομή, ἐὰν θέλουμε νὰ βροῦμε ἐλευθερία…!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

arxisame.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...