Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ξυπνοῦν οἱ χειρότεροι ἐφιάλτες

Οἱ δηλώσεις Ἐρντογᾶν ἄνοιξαν τὸν δρόμο.

Ἀκολούθησε ἡ ἐπίσημη στάσις τῶν Γερμανῶν ἐκπροσώπων, ποὺ διάλεξαν τὴν μέση ὁδό, ἐπιλέγοντας τὴν μὴ ἀνάμειξή τους, πρακτικὰ ὅμως ἐνθαῤῥύνοντας τὴν ἀναθεώρηση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, ἀφοῦ δὲν λαμβάνουν τὸ μέρος τῆς νομιμότητος,  ἀλλὰ ἀφήνουν ἀνοικτὰ «παράθυρα», προδιαγράφοντας τὸ τὶ «μέλλει γενέσθαι». 


Ξυπνοῦν οἱ χειρότεροι ἐφιάλτες1

Ἡ Deutsche Bank εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ τεράστιες κεφαλαιακὲς ἀνάγκες καὶ χρειάζεται διάσωση. Μία τράπεζα, ποὺ ἔχει ἀνοικτὴ γραμμὴ μὲ τὴν γερμανικὴ στρατηγική, γιὰ παγκόσμια ἡγεμονία, ἐπηρεάζοντας τὶς παγκόσμιες χρηματιστηριακὲς ἀξίες. Καὶ πρέπει φυσικὰ νὰ δίνῃ «λόγο» στοὺς Ἀμερικανοὺς μετόχους της, καθὼς καὶ σὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα funds τοῦ πλανήτου.
Ὅλα τὰ σενάρια στὴν σκακιέρα εἶναι πλέον πιθανά. Ὅπως, γιὰ παράδειγμα, αὐτὸ ποὺ λέει πὼς μία λύσις νὰ εἶναι αὐτὴ τῆς συγκρούσεως Ἑλλάδος-Τουρκίας, ἡ ὁποία θὰ δικαιολογήση τὴν καταστροφὴ τοῦ τραπεζικοῦ τομέως, γιατὶ οἱ φλόγες μίας τέτοιας συγκρούσεως θὰ ἔκαιγαν καὶ θὰ ἐξαφάνισαν τὸ «τραπεζικὸ πτῶμα». Εἶναι ἐξ ἄλλου ἕνα παλαιό, «δοκιμασμένο» γερμανικὸ σχέδιο, ποὺ ὑπάρχει ἀκόμη στὰ συρτάρια τους. Ἐφηρμόσθη ἀπὸ τὴν γερμανικὴ «Orient Bank» (DOB) στὴν Μικρὰ Ἀσία, ὑφαρπάζοντας τὰ κεφάλαια καὶ τὶς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς, ὁδηγώντας ἐντέχνως τὴν ἑλληνικὴ «Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς» μὲ συγκεκριμένες πράξεις, στὴν χρεωκοπία, στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνος, μία οἰκονομικὴ καταστροφή, ποὺ στὴν συνέχεια ὁδήγησε καὶ στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή.


2


Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...