Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Κράτος νταβατζής…


Κράτος νταβατζής...

-Δέν ἔχεις νά πληρώσῃς τόν Φόρο Κληρονομιᾶς;
  Μὴν ἀνησυχεῖς, γιὰ ὅλα ἔχουν λύση.
  Σὲ ἁπαλλάσουν ἀπὸ τὴν Κληρονομιὰ εὔκολα, ἀβάδιστα, ἀβίαστα.

Κι ἂν κάνῃ παραπάνω ἡ Κληρονομιὰ ἀπὸ τὸν Φόρο, θὰ τὰ κλείσετε μὲ μελλοντικοὺς φόρους, ποὺ ἔτσι κι ἀλλιῶς αὐξάνονται κάθε χρόνο.

Γιὰ τὸ 2017 μόνον, οἱ νέοι φόροι εἶναι μόνον δύο δισεκατομμύρια εὐρῶ.!!!

-Δέν ἔχεις νά πληρώσῃς τίς Ἀσφαλιστικές σου Εἰσφορές;

Μὴν ἀνησυχεῖς πάλι, γιὰ ὅλα ἔχουν λύση.

Μπορεῖς νὰ μετακομίσῃς στὴν Βουλγαρία, σύμφωνα μὲ τὸν νέο Διοικητὴ τοῦ Ο.Α.Ε.Ε…

Ἔτσι κι ἀλλιῶς σύνταξη οὐδέποτε πρόκειται νὰ πάρῃ, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ λεφτὰ ποὺ ἔχεις πληρώσει μέχρι τώρα σὲ εἰσφορές.

-Ἔκανες ἐξαγωγές, βοηθώντας τό Α.Ε.Π. τῆς χώρας καί πρέπει νά σοῦ ἐπιστραφῇ Φ.Π.Α.;;
Μὴν ἀνησυχε;[ις καὶ πάλι, γιὰ ὅλα ἔχουν λύση.

Ὁ μέσος ὅρος τοῦ χρόνου ἐπιστροφῆς εἶναι ἀπὸ 1-4 χρόνια.

Τί εἶναι 4 χρόνια ἐμπρός στήν αἰωνιότητα;
Ἕνα δευτερόλεπτο, ἴσως καὶ λιγότερο.


Κι ἂν τοὺς χρωστᾷς φόρους ἢ ἄλλα χαράτσια, θὰ τὸ σκεφθοῦν ἂν θὰ τὰ συμψηφίσουν μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Φ.Π.Α., ποὺ σοῦ χρωστοῦν!

Τὸ κράτος νταβατζῆς εἶναι πάντα δίπλα σου…
Γιὰ νὰ σὲ ξαλαφρώνῃ ἀπὸ τὸ βάρος καὶ τὸ ἄγχος τῶν μετρητῶν!!!Παπανικολάου Σωτήρης
εἰκόνα


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...