Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;

Guardian ἀναφέρεται σὲ ἑλληνικὲς  ἐπιδράσεις στὸν κινεζικὸ πολιτισμό, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν μεγάλη πιθανότητα νὰ ὀφείλεται ὅλη ἡ ὕπαρξις τοῦ πηλίνου στρατοῦ (Xi’an) σὲ Ἕλληνες ἤ, ἔστᾦ, σκέτο, σὲ ἀλληλο-ἀνταλλαγὴ γνώσεων καὶ τεχνογνωσίας. Μάλιστα, ἐπὶ τέλους θὰ ἔλεγα, σὲ ἕνα τέτοιου εἴδους ἔντυπο, ἀναφέρεται ἀκόμη καὶ ἡ κινεζο-ῥωμαϊκὴ ἐπαφή. Κι ἔως ἐδῶ καλά, ἂν καὶ μερικῶς πάντα ἀποσιωποιημένες ἢ ἀλλοιωμένες οἱ πληροφορίες. 

Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;7
Ὁ Guardian ὅμως, ἂν καὶ μὲ πολὺ προσεκτικὸ κείμενον, οὐδέποτε ἀνεφέρθη σὲ ἀλεξανδρινὴ περίοδο. Ἀνεφέρθη σαφῶς ὅμως σὲ περισσότερα ἀπὸ (τοὐλάχιστον) 1500 χρόνια ἀλληλεπιδράσεως τῶν δύο κόσμων, πρὸ τοῦ Μάρκο Πόλο.

«…Li Xiuzhen, a senior archaeologist at the site, said recent discoveries, including that of ancient European DNA recovered from sites in Xinjian province from the time of the first emperor, were overturning traditional thinking about the level of contact between Asia and Europe more than 1,500 years before the travels of Marco Polo....»
Ἐὰν μετρήσουμε τὰ χρόνια, ἀπὸ τὸν Μάρκο Πόλο, (γεννηθεὶς τὸ 1254 (περίπου) καὶ ζώντας ἔως τὸ 1324) φθάνουμε πολὺ πίσω ἀπὸ τὸ 250 παχ. Δῆλα δή, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἂν καὶ ξεκάθαρα ὁ ἀρχαιολόγος ἀναφέρεται σὲ πολὺ περισσότερα ἀπὸ τὰ 1500 χρόνια, ἐν τούτοις ἐμεῖς μένουμε στὰ …1500, γιὰ νὰ πλησιάσουμε τὸν Ἀλέξανδρο, διότι ἔτσι …πρέπει!!!
Δὲν εἴχαμε ἱστορία πρὶν ἀπὸ αὐτὸν καί, ἐὰν εἴχαμε, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει.

Παραλλήλως, ἐὰν μελετήσουμε τοὺς (πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς)  κοντινούς, στὸν Ἀλέξανδρο, ἱστορικούς, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ὁ Ἀλέξανδρος σταμάτησε στὸν Ἰνδὸ ποταμό, κατόπιν πιέσεων ποὺ ἐδέχθη ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες του καὶ οὐδέποτε ἔφθασε στὴν Κίνα. Καὶ δὲν ἔφθασε στὴν Κίνα ὁ Ἀλέξανδρος ὄχι διότι δὲν μποροῦσε ἢ δὲν ἤθελε, ἀλλὰ διότι δὲν πρόλαβε.  (Ἀῤῥιανοῦ, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις καὶ Πλουτάρχου)
Μὰ πρὶν ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο πῆγε ὁ Διόνυσος στὴν Κίνα (Νόννου Πανοπολίτου, Διονυσιακά, Ἀθανασίου Σταγειρίτου Ὠγυγία)
Πῆγε καὶ ὁ Ἡρακλῆς.
Πῆγαν κι ἄλλοι, γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν γνωρίζουμε πολλὰ πολλά, ἐφ΄ ὅσον μόλις τὸ 2% τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας διεσώθη, μαζὺ μὲ τὶς ὅποιες γνώσεις ποὺ φαίνονται νὰ ἐχάθησαν.
Μὰ στὴν Κίνα (καθὼς καὶ σὲ ὅλην τὴ Νοτιο-Ἀνατολικὴ Ἀσία) πλῆθος εὑρημάτων μαρτυροῦν τὶς ἐπιδράσεις τοῦ ἑλληνικοῦ τρόπου ζωγραφικῆς, γλυπτικῆς, δομήσεως.
Μερικὰ δείγματα γνωστά:

Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;6


Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;2


Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;8
Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;1
«… Ξύλινοι φαλλοί. Στα γυναικεία φέρετρα, υπήρχαν πολλοί ξύλινοι φαλλοί σε πραγματικό μέγεθος

Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;10

πάνω ή
δίπλα στο σώμα. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως οι στύλοι που ανυψώνο νται από την πλώρη της γυναικείας βάρκας είναι γιγαντιαία φαλλικά σύμβολα….»

Ἑλλὰς παντοῦ! Ὅπου κι ἐὰν κυττάξῃς….

Ἐπίσης στὴν Κίνα, τοὐλάχιστον πρὸ 4.000 ἐτῶν, κάποιοι λευκοὶ (ποιοί ἄρα γέ;;;) ἔζησαν ἐκεῖ καὶ κατέληξαν μοῦμιες.
Κι αὐτὸ ἐπίσης δὲν τὸ δικαιολογεῖ ἡ πολὺ μεταγενεστέρα ὕπαρξις τοῦ Ἀλεξάνδρου…


«…Οι μούμιες είναι σχεδόν 4000 ετών, αφού χρονολογούνται από το 2000 π.χ. Λόγω του χρώματός τους,  έχουν ονομαστεί  «λευκές μούμιες»….»

Μὰ κι αὐτὲς οἱ μοῦμιες πιά…Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;3«…Τὸ DNA ἔδειξε ὅτι εἶναι ἑλληνικὸ καὶ πολλὰ ἀντικείμενα στοὺς τάφους ἤταν ἑλληνικὰ καὶ ἰδίως Μινωϊκά….»

Μία Μούμια στὴν Κίνα.

Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;4 Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;5

Οἱ μούμιες τῆς Κίνας μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ χαρακτηριστικά.

Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;6


Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;2Ἂς δεκτοῦμε λοιπὸν πὼς ἡ ἐπαρχία Γιουνὰν δὲν ἔχει σχέσεις μὲ τοὺς Ἴωνες.
Ἂς δεκτοῦμε ἐπίσης πὼς οἱ Ἀϊνοῦ …ἐπροσγειώθησαν ἀπὸ …ἰπταμένους δίσκους.
Ἂς δεκτοῦμε ἐπίσης πὼς ὅλα τὰ εὑρήματα τῆς Νοτιο-Ἀνατολικῆς Ἀσίας, μὲ φανερὲς τὶς ἑλληνικές τους καταβολές, ἐπίσης ἔφθασαν μὲ …μετεωρίτες….
…τότε κάπου ἀπὸ τὸ …ὑπερπέραν θὰ ἔφθασε καὶ στὴν Κίνα μία ἑλληνικὴ ἐπίδρασις, πολὺ πρὶν τὸν Ἀλέξανδρο…


Οἱ Ἰνδιάνοι Ναυᾶχος καὶ ἡ γλώσσα Ἀθαπάσκαν.


Ἕνας Ἕλλην στήν Κίνα;Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;10


«…Μαίανδροι σὲ ἀρχαία σκεύη στὴν Κίνα:…»Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;9 Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;14 Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;14

Ἑλληνικὰ Εὑρήματα σὲ ΟΛΟΝ τὸν πλανήτη.

Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;13

Ὑπό τόν Ἀλέξανδρο στήν Κίνα;15


Ἀϊνοῦ, οἱ Ἴωνες!


Καυκάσιες μοῦμιες στήν Νέα Ζηλανδία;

Δὲν θέλω νὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο ὅμως, διότι δὲν ἔχει κάποιο νόημα.
Ὅσοι θέλουν νὰ ξέρουν, ξέρουν.
Ὅσοι δὲν θέλουν, μαθαίνουν ἱστορία ἀπὸ τοὺς λαμπρακοσωῤῥομασσωνόσπορους, ἀπὸ …«περιουσίους» καὶ τραπεζῖτες.
Διότι αὐτοὶ προσπαθοῦν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους νὰ  μᾶς περιορίσουν τὴν ἱστορία
Διότι στὰ σχολεῖα μας μᾶς κάνουν νὰ μισοῦμε τὴν ἱστορία.
Διότι ἡ ἱστορία μας δὲν ξεκινὰ μὲ τὸν Ἀλέξανδρο….
Διότι πρὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου δὲν ἤμασταν …ἀέρας καὶ σκιές.
Διότι χιλιάδες πτυχὲς δὲν ἔχουν ἀκόμη ξεδιπλωθεῖ…
Διότι ἡ ἱστορία μας ἐπιμελῶς ἀποκρύπτεται, ἀποσιωπᾶται καὶ ἀλλοιώνεται, πρὸ κειμένου  νὰ μὴν γνωρίζουμε τὴν καταγωγή μας, τὴν εὐθύνη μας καὶ τὴν ὑποχρέωσίν μας…

Τί λέτε λοιπόν;
Μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά ἀναρωτηθοῦμε σοβαρά γιά τήν προπαγάνδα καί τούς στόχους της;
Μήπως αὐτά τά εὐρήματα, μαζὺ  φυσικὰ μὲ τοὺς δημιουργούς τους, ὅπως καὶ κάθε ἄλλο ἐπὶ τοῦ πλανήτου, ἔχουν ἐν τελῶς διαφορετικές πληροφορίες νά μᾶς δόσουν;
Μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά ξαναμάθουμε σωστά τήν ἱστορία μας; Ἔ;

 

Φιλονόη


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...