Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Σαράντος Καργάκος: Ἡ τουρκική ἀπειλή

Σαράντος Ι. Καργάκος

Ἡ τουρκική ἀπειλή

Οἱ Τοῦρκοι ποτέ δέν ἀπειλοῦν χωρίς νά πραγματοποιοῦν. Ἄς θυμηθοῦμε τήν εἰσβολή στήν Κύπρο καί τήν ἀσχήμια τῆς Ὕμιας. 


Ὁ Ἐρντογάν, μέσω τῶν προσφύγων, μᾶς ἔχει κηρύξει τόν πόλεμο. Προσωρινά μας πολεμᾶ μέ ἔμψυχες σφαῖρες. Αὔριο μέ μεταλλικές. 

Ὅσα λέει δέν εἶναι μόνον γιά ἐσωτερική κατανάλωση. Μετά τό πραξικόπημα, θέλει ἕνα «κατόρθωμα» γιά νά ὑψώσει τό γόητρό του. 

Μέ τή συμπαράσταση τῆς Γερμανίας θά ἐπιχειρήσει τό ἐπίφοβο ἅλμα. 

Ἄς ἀφήσουμε τίς σαχλολογίες καί τίς κοκορομαχίες καί ἄς ἑτοιμαστοῦμε κατάλληλα, ὥστε τό ὅποιο ἐναντίον μας ἅλμα νά γίνει salto mortale.
 
 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...