Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Ὅταν ἐσὺ κοιμόσουν…

Ὅταν ἐσὺ κοιμόσουν...
Ὅταν ἐσὺ κοιμόσουν…


Ὁ πρόεδρος τοῦ ΣτΕ ἀφουγκράζεται τὸν λαϊκὸ παλμὸ καὶ διατάσσει ἀρνησιδικία τοῦ νόμου Παππᾶ, μέχρι νὰ ὡριμάσῃ ἡ  νομομάθειά σου.

Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου διαπραγματεύεται ἀμοιβὲς καὶ προνόμια, ἐπὶ τῇ μετατροπῇ τοῦ θεσμοῦ σὲ ἐπίσημο ὄργανο δικονομικῆς ἀναμεταδόσεως τῶν κυβερνητικῶν τετελεσμένων.

Ἡ διακριτικότης θεσμῶν καὶ ἐξουσίας ἀπαλείφεται τάχιστα, μὲ μοναδικὸ θεσμὸ τὴν παρούσα ἐξουσία.

Ἡ Ἑλλὰς μετατρέπεται σὲ καθαρὰ ἀστυνομευόμενο κράτος, μὲ μίαν ὁλοκληρωτικὴ ἡγεσία.

Ὅταν λοιπὸν (ξυπνήσῃς) ἀνθρωπᾶκο, ὁ γῦψος στὴν ὕπαρξή σου θὰ ἔχη πολλὰ αὐτόγραφα. Ὅλα μὲ τὴν ὑπογραφή σου.Λάσπουλας Γιάννης
 
εἰκόνα


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...