Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Νυκτερινὲς ἐπισκέψεις καὶ φανταστικὰ σενάρια

Νυκτερινὲς ἐπισκέψεις καὶ φανταστικὰ σενάρια
Κατόπιν ἐντόνου μυστικῆς διπλωματίας, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν πρόσφατη συνάντηση μὲ τοὺς Ῥοθτσάιλντ καὶ Κίσινγκερ στὴν Νέα Ὑόρκη, ὁ ἐπίδοξος «σουλτάνος» καταφέρνει καὶ παίρνει τὴν τελικὴ ἔγκριση.

Ἔτσι, ἀμέσως  μετὰ τὴν ἐπιστροφή του, ὁ τοῦρκος πρόεδρος ἀνοίγει μὲ δηλώσεις του θέμα Συνθήκης Λωζάννης.


Τὸ πρῶτο μέρος τοῦ σχεδίου ἀπαιτεῖ τὴν ἀμφισβήτηση τῶν θαλασσίων συνόρων μὲ Ἑλλάδα. Πιθανὸς τρόπος διεκδικήσεως ἡ δημιουργία ἐλεγχομένου «θερμοῦ ἐπεισοδςιου» μὲ τὴν Ἑλλάδα, στὸν μέσον τοῦ Αἰγαίου.Τὸ «θερμὸ ἐπισόδιο» μπορεῖ εὔκολα νὰ μετατραπὴ σὲ τοπικὴ σύγκρουση.
Σὲ αὕτη τὴν περίπτωση, εἶτε πολεμικὴ σύγκρουσις εἶτε παρατεταμένη κρίσις, οἱ πρόσφατες συμφωνίες Ῥωσσίας-Τουρκίας πρακτικὰ ἀκυρώνονται, καθὼς τὸ καθεστὼς τοῦ Αἰγαίου τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση!

Παραλλήλως ὅμως μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, οἱ ΗΠΑ καταφέρνουν νὰ ἀκυρώσουν τὶς διεξόδους τῆς Ῥωσσίας καὶ ἐπιχειροῦν νὰ τὴν ἐπαναφέρουν στὴν «ἀσφυξία» τῶν Στενῶν!

Ὅλα αὐτὰ μέσα σὲ ἕνα περιβάλλον γενικῆς καταρρεύσεως γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Ἐν ἀναμονῇ τῆς «χαριστικῆς βολῆς» γιὰ τὴν οἰκονομία ἀπὸ τοὺς «δανειστές» καὶ ἐν μέσῳ μιᾶς τεραστίας κοινωνικῆς κρίσεως. Καὶ τὴν «πολιτειακὴ ἀνωμαλία» νὰ ἐλλοχεύῃ παντοῦ τριγύρω.


Ὁ Ἐρντογὰν ζήτησε ἀναθεώρηση συνθήκης τῆς Λωζάνης. «Μὲ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης δόσαμε στοὺς Ἕλληνες τὰ νησιά, ποὺ ἂν φωνάξῃς ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου, θὰ ἀκουσθῆς ἀπέναντι. Εἶναι αὐτό νίκη;»
Αὐτὸ ἀναφέρει ἡ Hurriyet Daily News.
Καθαρὴ ἡ πρόθεσις ἀμφισβητήσεως συνόρων, ἑλληνικῶν νησιῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἕβρου, μιᾶς καὶ αὐτὰ ἀποτελοῦν ἕνα ἀπὸ τὰ κυριότερα θέματα τῆς συνθήκης.
Να λοιπὸν ποὺ ἀνοίγει καὶ ἐπίσημα τὸ ζήτημα τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης! Μία συνθήκη ὁρόσημο γιὰ τὸν ἑλληνισμό, γεμάτη διωγμούς, δολοφονίες, ξεῤῥιζωμὸ καὶ χαμένες πατρίδες.
Ἕνα  ἀκόμη δῶρο τῆς «δημοκρατικῆς καὶ φίλης» Τουρκίας, στὰ «ἐγγόνια» τῶν θυμάτων ἀπὸ τὶς «χαμένες πατρίδες».
Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...