Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Σοφίας σπουδή…

Σοφίας σπουδή...

«Ἡ σοφία δὲν γίνεται γνωστὴ μέσῳ κάποιου συγκεκριμένου πράγματος ποὺ ὑπάρχει, ἀλλὰ μέσῳ ὅλων τῶν ὑπαρκτῶν πραγμάτων. 


Καὶ δὲν πρέπει πρώτα νὰ βροῦμε τὶς εἰδικὲς ἀρχές τους, ἀλλὰ τὶς ἀρχὲς ὅλων τῶν ὄντων. Διότι ἡ σχέσις τῆς σοφίας μὲ ὅλα τὰ ὄντα ὁμοιάζει μὲ τὴν θέασξ ὄλων τῶν ὁρατῶν πραγμάτων καὶ τὸ καθῆκον της εἶναι νὰ γνωρίζῃ καὶ νὰ θεωρῇ τὶς καθολικὲς ἀρχὲς τῶν ὄντων.Ἄρατος ὁ Σολεὺς

(ἀπὸ Μ. Κυδωνιάτου)

Καλην Ἡλίου Ἡμέρα…!!!


Μίμης Χαμῆλος


arxisame.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...