Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Δευτέρας γενεᾶς εἰσπρακτικὲς ἑταιρεῖες…

Δευτέρας γενεᾶς εἰσπρακτικὲς ἑταιρεῖες...

Εἰσπρακτικὲς ἑταιρεῖες δευτέρας γενεᾶς…
Μὲ μήνυμα, ποὺ θὰ μᾶς περιμένη μόλις ἀνάψουμε τηλεόραση ἢ κινητό…

Πολυζωΐδης Ἀθανάσιος

εἰκόνα

filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...