Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Δὲν εἶναι δοκιμαστικὸς σωλήνας ἐργαστηρίου ὁ Κόσμος μας…


Δὲν εἶναι δοκιμαστικὸς σωλήνας ἐργαστηρίου ὁ Κόσμος μας...
Ἡ ἐπιστημονικὴ οὐτοπία ἢ ἀλλιῶς «τὸ νὰ ἐργάζεσαι ἐπάνω στὴν ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητος δὲν ὀνομάζεται ἀκαδημαϊκὴ ἔρευνα».
  Δέν εἶναι καιρός νά ἀποδοθοῦν εὐθύνες ἐκεῖ ὅπου πρέπει;

Ἡ ἀφελὴς πεποίθησις ὅτι ἡ ἐπιστήμη ἦταν ἡ ἀπάντησις ὡς πρὸς τὸ ἐρώτημα τῆς προόδου τῆς ἀνθρωπότητος, ὁδήγησε σὲ ἕναν ὁλοκληρωτικὸ ἐφιάλτη. Καὶ σὲ μία ἀκόμη αἱματηρὴ ἐπανάσταση ποὺ ἔρχεται τὰ ἐπόμενα χρόνια. Καὶ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἀποφευχθεῖ ἐὰν ἡ πορεία εἶχε ἀφεθῆ νὰ γίνῃ φυσιολογικά, καὶ ὄχι μὲ βεβιασμένες παρεμβάσεις λόγῳ τῶν ἐπικινδύνων οὐτοπιστῶν, ποὺ ἐπεθύμησαν νὰ κατασκευάσουν ἕνα τεχνητὸ μέλλον καὶ νὰ τὸ ἐπιβάλουν.

Πολιτικὴ καὶ νόμοι χρειάζεται νὰ εἶναι κατάλληλοι γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἐλευθεροφρόνων πολιτῶν καὶ νὰ ὑπηρετοῦν τὶς πνευματικὲς ἀξίες καὶ τὸν πολιτισμό. 
  Ἡ ἐπιστήμη ὀφείλει νὰ περιορίζεται στὸ σαφῶς ὁρισμένο πλαίσιό της, καὶ νὰ μὴν ἐκλαμβάνεται ὡς μιὰ σωτήριος ἰδεολογία ποὺ θὰ φέρη τὸν ἐπὶ γῆς παράδεισο καὶ ἄλλα τέτοια οὐτοπικά.
 

Ὁ Κόσμος δὲν εἶναι δοκιμαστικὸς σωλῆνας ἐργαστηρίου, ὅπου τὸ κάθε τὶ εἶναι ἐλεγχόμενο καὶ προβλέψιμο.
  Τὸ μέλλον ἀλλάζει.

Νέος Ἥλιος κάθε ἡμέρα…

Φρούριον

https://www.youtube.com/watch?v=3SMlK5fAaLE&index=10&list=PL8415E16F3567C33C
Ἀπάτες σχεδιασμένες ἀπὸ τεχνοκράτες Οἱ ἔξυπνες κάρτες εἶναι γιὰ βλᾶκες Πυκνὸ σκοτάδι κόσμος ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ καταλάβῃ ἐλεγχόμενοι καὶ ἀριθμημένοι σκλάβοι.
Ψευδαισθήσεις δημοκρατίας καὶ ἐλευθερίας τετραετίες κοινοβουλευτικῆς δικτατορίας δὲν εἶναι σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἀλλὰ εἶναι ἡ ἐπιστημονικὴ πραγματικότητα (ἐπιμελώδημα)
Εἶναι ἡ ἐπιστημονικὴ πραγματικότητα! Τὸ βλέπω καθαρὰ εἶναι στὰ μάτια μου μπροστά! Εἶναι ἡ ἐπιστημονικὴ πραγματικότητα! Λαμβάνει σάρκα καὶ ὀστᾶ, σάρκα καὶ ὀστᾶ!
Λοιπὸν στὴν Νέα Ἐποχὴ μαᾶ περιμένει μία νέα ἔκπληξις: ταὐτισις τοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὴν τεχνολογικὴ ἐξέλιξη. Μονόφθαλμη ἡ ἀνθρωπότητα βαδίζει στὸν νέο αἰῶνα κτίζοντας κτίρια ὑβριστικὰ ὑψηλὰ στὴν νέα Βαβηλώνα
Τ’ἀνθρώπινο σῶμα θὰ ὑποστῆ ἐξευτελιστικὴ τυποποίηση Λογισμικὰ θὰ πλάθουν ἀνθρώπους «κατ’εἰκόνα καὶ ὁμοίωση» Ἱκανοὺς γιὰ ἐπιβίωση παρὰ τὴν χημικὴ ἀλλοτρίωση καὶ μόλυνσις ποὺ δὲν δέχεται ἀποτοξίνωση.
Πλῆθος οἱ χημικὲς εἰσβολὲς σὲ ἀκτὲς καὶ πηγὲς προκαλοῦν οἰκολογικὲς ἀλλαγές. Προετοιμάζουν τὸν ὀργανισμὸ γιὰ μὴ ὀργανικὲς μεταλλαγμένες τροφὲς μὲ γενετικὲς ἐπιῤῥοὲς γιὰ φυτεῖες ἀνθρώπων ποὺ εὐδοκιμοῦν στ’ ἀστικὰ κέντρα δίχως χῶμα καὶ δένδρα, μόνον μὲ ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα. Σ’ ἕνα δάσος ἀπὸ κεραῖες μ’ ἀναμεταδότες στὰ κομβικὰ σημεῖα συχνότητες ὑποκαθιστοῦν τὴν ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία.»


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...