Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Δημοσία Ἐπιχείρησις Ἠλεκτρισμοῦ

Πόσο ἐλεεινοί καί τρισάθλιοι….

Ἦλθε ὁ λογαριασμὸς τῆς ΔΕΗ στὸ μαγαζί….
Κατανάλωσις ῥεύματος 71,60 €.
Δημοτικὰ τέλη, ΕΡΤ κλπ 219.42€.
Πληρωτέο ποσὸν …300,00 €!!!

Δημοσία Ἐπιχείρησις Ἠλεκτρισμοῦ


Σήμερα μὲ ἔκαναν οἱ κύριοι τῆς ΔΕΗ πολὺ θρῆσκο…
Τὸ τὶ καντήλια «κατέβασα» δὲν τὸ φαντάζεσθε….

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος 


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...