Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Τουρκία, ὁ στρατηγικός μας ἐχθρός.

Ἡ Τουρκία εἶναι ὁ στρατηγικός μας ἐχθρός.
Εὐτυχῶς, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, μᾶς τὸ θύμισε ὁ Ἐρντογάν. Τὸ θέμα εἶναι ἐμεῖς τὶ κάνουμε.
Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃς ἕναν τέτοιο γείτονα χρειάζεται μακροχρόνιος σχεδιασμὸς ἀπὸ τὴν πλευρά μας. Χρειάζεται κατὰ τὸ δυνατὸν ἐθνικὴ ὁμοιογένεια, στρατιωτικὴ ἰσχὺς καὶ φυσικὰ ἀνεξάρτητη ἐθνικὴ πολιτική.
Κάνουμε λοιπόν τά ἀναγκαῖα βήματα πρός αὐτήν τὴν κατεύθυνση;

Τὸ σωστὸ σὲ τέτοιες δηλώσεις θὰ ἦταν νὰ τοῦ ὑπενθυμήσουμε πὼς καὶ ἐμεῖς ἔχουμε μνημεῖα στην Ἰωνία, στὸ Βυζάντιο κλπ. Καὶ ὅτι αὐτοὶ εὑρίσκονται ἐκεῖ μόνον γιὰ 560 χρόνια…

 Τουρκία, ὁ στρατηγικός μας ἐχθρός.3
Τουρκία, ὁ στρατηγικός μας ἐχθρός.4 Τουρκία, ὁ στρατηγικός μας ἐχθρός.1 Τουρκία, ὁ στρατηγικός μας ἐχθρός.2


Πρίν ποιοί εὑρίσκοντο ἄρα γέ ἐκεῖ γιά χιλιάδες χρόνια;

Αὐτά ἐκεῖ δέν εἶναι δικά μας;Πανορμίτης Σπανὸς


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...