Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Πρῶτες εἰδήσεις τοῦ κόσμου μας…


Πρῶτες εἰδήσεις τοῦ κόσμου μας...6
Παγκόσμια εἴδησις τὸ νυφικὸ τῆς Τζό, ποὺ ἔχασε τὸ φερμουάρ του καὶ ποὺ ἀπὸ τὸ πουθενὰ ἐπροσγειώθη ὁ κατάλληλος πρόσφυγας, ὁ ῥάφτης, ὁ Σύριος, ποὺ ἀγαπᾶ Καναδᾶ, ποὺ εἶναι Καναδὸς πλέον καὶ ποὺ ἔσωσε τὸ νυφικό, τὴν Τζὸ καὶ τὸν γάμο.

(Κι ὁ ὁποῖος ἔχει περισσότερες πιθανότητες νὰ εἶναι Σύριος, ὅσο καὶ οἱ ἀντιμαχόμενοι τὸν Ἄσαντ.)

Πρῶτες εἰδήσεις τοῦ κόσμου μας...1
ζούγκλα
Πρῶτες εἰδήσεις τοῦ κόσμου μας...2
cnn
Πρῶτες εἰδήσεις τοῦ κόσμου μας...3
ἀναζήτησις google

Μωρέ τί εἶναι ἐτοῦτοι;
  Ὁ κόσμος μας καίγεται, ἡ Συρία ποὺ καταστρέφεται, τὴν ὁποίαν οἱ δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ, τὸ Ἰσραὴλ καὶ οἱ τραπεζίτες, μὲ ὅπλο τοὺς καλὰ ἐκπαιδευμένους, χρηματοδοτουμένους κι ἐλεγχομένους …«ἰσλαμιστές» διαλύουν, ἐλαχίστους πρόσφυγες δημιουργεῖ, ἐφ΄ ὅσον οἱ περισσότεροι Σύριοι πολεμοῦν δίπλα στὸν ἡγέτη τους καὶ κατὰ τῶν εἰσβολέων. Ἐν τούτοις ὅλοι ἀναβαπτίζονται σὲ …πρόσφυγες,  ἂν καὶ οἱ πραγματικοὶ πρόσφυγες οὐδέποτε ξεπέρασαν τὸ 10% τῶν μεταναστευτικῶν ῥοῶν. ( (Κατὰ μέσον ὅρον. Ἀπὸ 5-15% τοῦ συνόλου τῶν μεταναστῶν, ἀναλόγως τῆς περιόδου καὶ τῶν Μ.Κ.Ο., ποὺ ἀναμένουν νὰ παραλάβουν τὸ …«ἐμπόρευμα»!!!)
Ὁ Σόρος θὰ μοιράση ἀκόμη 500 ἑκατομμύρια (ὑπὸ τὴν μορφὴ δανεισμοῦ, ποὺ θὰ πληρώσουμε πολλαπλάσια) γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ μεταναστευτικὲς ῥοές, τὸ ΔΝΤ χειροκροτεῖ τὶς …ὑποθετικὲς ἀναπτυξιακὲς τάσεις, ποὺ θὰ …ἔχουμε, ὡς Εὐρώπη, ἐὰν ἐνισχύσουμε τὶς ῥοὲς αὐτὲς καὶ οἱ ἐπαγγελματίες «ἀλληλέγγυοι» κι «ἀνθρωπιστές» θησαυρίζουν.


Νά ἰσχύῃ ἄρα γέ;  Ἤ ὄχι; Καλοῦ κακοῦ ἂς τὸ κρατήσουμε πρὸς ἔρευνα...
Νά ἰσχύῃ ἄρα γέ;
Ἤ ὄχι;
Καλοῦ κακοῦ ἂς τὸ κρατήσουμε πρὸς ἔρευνα…

εἰκόνα

Ἀφῆστε δὲ ποὺ εἶναι τόσο βαθειὰ καὶ μεθοδικὴ ἡ προπαγάνδα, ποὺ ἀκόμη καὶ σὲ σχολικὰ βιβλία πλέον ἐμφανίζονται τὰ …«προσφυγικὰ κύματα» ὡς κάτι φυσικὸ κι ἀναγκαῖον.

Πρῶτες εἰδήσεις τοῦ κόσμου μας...5
ἀσυμπίεστος

Οἱ ἰθαγενεῖς, ἐμεῖς δῆλα δή, εἴμαστε πλέον πολῖτες τρίτης κατηγορίας, διότι προέχει τὸ νὰ ἐνταχθοῦν οἱ νέοι, ὑπάκουοι, προστατευμένοι δοῦλοι, πρὸ κειμένου, ἀπολύτως ἐκβιαστικά, ἢ νὰ προσφέρουμε κι ἐμεῖς τοὺς ἑαυτούς μας, στὸν βωμὸ τῆς ἐπιβιώσεως, ὡς δούλους, ἢ  νὰ ψοφήσουμε. Ἔως τότε, ποὺ θὰ σκύψουμε ἀπολύτως τὸ κεφάλι, θὰ μᾶς ἀντιμετωπίζουν ὡς εἴδη πρὸς ἐξαφάνισιν. Ἡ γενοκτονία τῶν ἰθαγενῶν τῆς Εὐρώπης μόλις ξεκίνησε, χρηματοδοτεῖται ἀδιακρίτως καὶ θὰ ἐπιβιώσουν μόνον τὰ νέου εἴδους (νέα φυλή, νέο ὑβριδικὸ ἀνθρώπινον εἶδος) σπορίδια. Κατ’ αὐτοὺς ἐὰν δὲν προσκυνήσουμε, τελειώσαμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Κατ’ αὐτούς. Ὄχι ὅμως καὶ κατὰ τοὺς Φυσικοὺς Νόμους.


εἰκόνα

filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...