Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Φωνασκοῦν καὶ διαμαρτύρονται οἱ …«μορφωμένοι»!!!


Φωνασκοῦν καὶ διαμαρτύρονται οἱ ...«μορφωμένοι»!!!1

Μὲ τὰ πλαστὰ ἢ τὰ …ἀνύπαρκτα πτυχία, ποὺ διατηροῦν συνήθως ἀμέτρητες Μ.Κ.Ο. καὶ λαμβάνουν ἀτελείωτα ἑκατομμύρια…

Αὐτὸ θὰ πῆ …«μόρφωσις»!!!

Νὰ φιμώνῃς τὸν ἀντίλογο, νὰ σκούζῃς σὰν παρτσακλό, νὰ ἀπειλῇς μὲ ἀφανισμὸ ὅσους μὲ ἐπιχειρήματα σὲ ἀντικρούουν…

«Ἀμόρφωτοι» οἱ Οὖγγροι μὲ τὸν φράκτη ποὺ ὕψωσαν καί ὅσοι ἐτάχθησαν κατ[ὰ τῶν τζαμιῶν καί τῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν … «Ἀμόρφωτοι» ὅσοι ψηφίζουν τὴν Λεπέν … «Ἀμόρφωτοι» ὅσοι ψήφισαν Brexit …. «Ἀμόρφωτοι» ὅσοι ψήφισαν τὸν Τράμπ … «Ἀμόρφωτοι» ὅσοι τάσσονται κατὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως …
«Ἀμόρφωτοι» ὅσοι Γερμανοὶ κατεδίκασαν τὴν πολιτικὴ τῆς Μέρκελ …

Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ὅλοι αὐτοί οἱ «Ἀμόρφωτοι» παράγουν, πληρώνουν φόρους, προσπαθοῦν!
Κι ἐπίσης, εἴδαμε τὶ ἀκριβῶς ἒπέτυχαν οἱ «μορφωμένοι» …
Ποῦ πῆγε ῥέ μορφωμένα παιδάκια ἡ ἰαχή σας ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἴσοι;

Προφανῶς ἀναφέρεσθε σὲ ἰσότητα ποὺ ἐξυπηρετεῖ μόνον ἐσᾶς καὶ τὰ συμφέροντά σας …
Κᾶντε λοιπὸν στὴν ἄκρη γιατὶ τὰ ἔχετε κάνει ἤδη σκατὰ κι ἀπόσκατα! καὶ μείνετε σ’ αὐτὰ ποὺ εἶστε πραγματικὰ καλοὶ καὶ χρήσιμοι!

-Λ.Λ.-
διὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου Παυλίδου
Δηλώνω λοιπὸν «Ἀμόρφωτη» ἐπὶ παντὸς εἴδους παρα-μορφώσεως, προπαγάνδας, τεχνικῶν χειραγωγήσεως. Δηλώνω «Ἀμόρφωτη» ἐμπρὸς σὲ κωλοτοῦμπες μπουμπούκους καὶ ἀπτυχιώτους φίληδες.
 Φωνασκοῦν καὶ διαμαρτύρονται οἱ ...«μορφωμένοι»!!!2
 

Δηλώνω «Ἀμόρφωτη» καὶ θέλω νὰ στρώσω ὅλους αὐτοὺς τοὺς μορφωμένους στὴν μόνη δουλειὰ ποὺ μποροῦν νὰ κάνουν καλά: τὸ καθάρισμα τῆς σκατίλας ποὺ μᾶς γέμισαν.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ὁ Νέρων δὲν ἔκαψε τὴν Ῥώμη. Οἱ σύγχρονοι «νέρωνες» καῖν τὰ πάντα ἀλλὰ κακῶς χρησιμοποιοῦν τὴν ἀμφίεσίν του.
Ὁ τρᾶμπας καὶ ἡ λεπὲν ἐπίσης εἶναι ἐργαλεῖα τοῦ συστήματος.
Ὁ μόνος ῥόλος ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ παίξουν ἐπὶ τοῦ πλανήτου, ὅλοι αὐτοὶ οἱ μοῦλτι-κοῦλτι-τίποτες εἶναι σκατοκαθαριστές.


εἰκόνα


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...