Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Βασικὰ μαθήματα ἐκ τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν

Βασικὰ μαθήματα ἐκ τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν2

Ὅπως εἶπα δὲν μοῦ κάνει οὔτε κρύο, μὰ οὔτε καὶ ζέστη, γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ἐκλέγετο πρόεδρος στὶς Η.Π.Α., ἐπειδὴ γνωρίζω τὸν διακοσμητικὸ ῥόλο ποὺ θὰ παίξη… Ὅμως δὲν μπορῶ νὰ μὴν χαρῶ γιατὶ αὐτὲς οἱ ἐκλογὲς ἔδωσαν τέσσερα μεγάλα μαθήματα:

  • Μὴν ὑποτιμᾷς τὸν ἀντίπαλο, εἰδικὰ ὅταν δὲν ἔχεις μελετήση τὴν πορεία του.
  • Μὴν ἀκοῦς τὰ Μ.Μ.Ε., γιατὶ «εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ Ἄρη»!!!
  • Μὴν δίδεις σημασία στὶς δημοσκοπήσεις, γιατὶ πλέον εἶτε οἱ πολῖτες ἔχουν πάρει τοὺς δημοσκόπους στὴν πλάκα καὶ ἀπαντοῦν ὅ,τι νἆναι, εἶτε οἱ δημοσκόποι ἐπίσης πιστεύουν στὸ ῥητό: «εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ Ἄρη»!!!
  • Μὴν ὑποτιμᾷς τὴν ὀργὴ τοῦ κόσμου, ὅταν ἐπὶ δεκαετίες δὲν τοὺς ἔχεις λύσει ἁπλᾶ προβλήματα τῆς καθημερινότητος, ἐνᾦ τὴν ἰδίαν στιγμὴ πᾶς νὰ σύσῃς προβλήαμτα σὲ Συρία, Λιβύη, Αἴγυπτο κλπ.
Αὐτὰ πιστεύω ὅτι συνετέλεσαν στὸ νὰ τὸν «πιῇ» ἡ μανδὰμ Κλίντον καὶ νὰ πῇ κι …εὐχαριστῶ!!!
Ἂ ῥὲ κερατούκλα…


Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

 
Σημειώσεις

Μερικὲς ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες:

Λεπτομέρεια πρώτη:


Ἐνδιαφέρουσα πληροφορία, σὲ σχέση μὲ τὴν ἐκλογὴ Τρᾶμπ, ποὺ μοῦ ἔδωσε ὁ καλός μου φίλος Σπῦρος Τσαρτσίδης:

Νὰ μαθαίνῃς καὶ τὴν ἱστορία τοῦ ὀνόματος, ποὺ κουβαλᾶ ὁ ἐξ ἀποῤῥήτων εἰδικὸς σύμβουλος τοῦ ἀντιπάλου σου!!!
Τό ὄνομα George Papadopoulos σᾶς λέει κάτι;;;; Εἶναι ὁ λεβέντης στὴν φωτογραφία:

Βασικὰ μαθήματα ἐκ τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν2
Δεῖτε τὶ λὲν οἱ ξένοι γιὰ τὸν συμπατριώτη μας!!!
«…George Papadopoulos is an oil and energy consultant and head of an international energy center in London. He previously advised the campaign of Dr. Ben Carson before joining Trump’s team and is also a research fellow at the conservative Hudson Institute think-tank. All of his activities in the energy sector basically focus on the joint Greek-Cypriot-Israeli project of gas production in the Eastern Mediterranean. He is an ardent proponent of the deal.
Papadopoulos opposed the inclusion of Turkey in this project and has been lobbying for a fleet of US warships to be accommodated by Crete and for Cyprus’s accession to NATO….»
Ένδιαφέρον. Ἔτσι;
Λεπτομέρια δευτέρα:

Ἀποκρυπτογραφήθησαν, λέει, οἱ τελευταῖες προφητεῖες ποὺ εἶπε ὁ γέρων Παΐσιος… …γιὰ τὸ ποιὸν ἐννοοῦσε ὡς «ξανθὸ γένος»!


Βασικὰ μαθήματα ἐκ τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν3

filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...