Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Απίστευτο θράσος από την Αλβανία - Το αλβανικό Υπ.Εξ. κάλεσε την πρέσβη της Ελλάδος στα Τίρανα για εξηγήσεις

http://www.himara.gr/images/easyblog_articles/5703/ministria-jashtme-tirane.jpg

Το Αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε αναχρονιστική την χθεσινή ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Δήμου Χιμάρας να προχωρήσει στην κατεδάφιση οικιών 19 οικογενειών που ανήκουν στην Ελληνική Εθνική Μειονότητα.

Το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω του εκπροσώπου Γκλεβίς Ντερβίσι, αναφέρει:
«Οι απειλητικοί τόνοι της ανακοίνωσης και η επιπόλαια ανάγνωση της κατάστασης και των συνθηκών, δεν μπορεί να γίνουν κατανοητά στην Ευρώπη του σήμερα, παρά ως ένα μήνυμα που προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση.

Η Αλβανία δεν κάνει διακρίσεις σε σχέση με τις αρχές του κράτους δικαίου.

Οι νομικές διαδικασίες που ακολουθούνται από το δήμο Χιμάρας, οι οποίες επικεντρώνονται στην μεταμόρφωση της πόλης σε ένα ευρωπαϊκό τουριστικό προορισμό, είναι διαφανείς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι επανειλημμένες δηλώσεις του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και η αναχρονιστική γλώσσα για την περιοχή της Χιμάρας είναι απαράδεκτες και αντίθετες προς τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων του κράτους.

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με την διπλωματική πρακτική, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει καλέσει για εξηγήσεις την Έλληνα Πρέσβη στα Τίρανα κα Σουράνη, εκφράζοντας την παραπάνω θέση.», καταλήγει η ανακοίνωση του αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών .



Πηγή: himara.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...