Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Ἰδιοκτησίας κατάργησις!!!

Ἰδιοκτησίας κατάργησις!!!

Ἔ, δὲν εἴμαστε καλά!!!

Ἰταλία. Οἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἐγκαθιστοῦν μὲ τὸ ζόρι «πρόσφυγες» ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ στὸ ξενοδοχεῖο ἡλικιωμένου ἀνδρός.

Τὸ ὅ,τι αὐτὸς δὲν συναινεῖ στὴν κατάληψη τῆς ἰδιοκτησίας του ἀπὸ Ἀφρικανοὺς εἰσβολεῖς, δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ κάποιαν σημασία.


https://youtu.be/BzZ6--p01KM

Ἡ ἀμφισβήτησις τῆς ἰδιοκτησίας (ἕνα φαινόμενον ποὺ τὸ βλέπουμε σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη) εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεθόδους, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιτυγχάνεται ἡ εἰσβολὴ ἀλλοεθνῶν καὶ ἡ ἀντικατάστασις τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ.

Δὲν ἔχουμε πιὰ σύνορα, δὲν ἔχουμε ἐδάφη, δὲν ἔχουμε ἀτομικὴ ἰδιοκτησία.


Εὐστρατία Σουραβλᾶ


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...