Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ, για το τέμενος

http://i0.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2016/11/%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%A8%CE%95.jpg?fit=300%2C300

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Αἰκατερίνης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, Δικηγόρου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182, δι΄ ἐαυτήν καί ὡς ἐκπροσώπου κατοίκων τῆς περιοχῆς Ἑλαιῶνος.


ΠΡΟΣ – Τό Ἑλληνικόν Δημόσιον, νομίμως ἐκπροσωπούμενον ὑπό τοῦ προϊσταμένου τῆς ΕΥΔΕΚ, κατοικοεδρεύοντος ἐν Ἀθήναις, τῶν ὁποίων καλῶς γνωρίζετε τά ὀνοματεπώνυμα καί τίς διευθύνσεις ἀπό προηγούμενα πρός ὑμᾶς κοινοποιηθέντα δικόγραφα. – Τήν Κ/Ξ «J&P-ABAΞ – ΑΚΤΩΡ ΑΕ – ΤΕΡΝΑ ΑΕ – INTRAKAT», νομίμως ἐκπροσωπουμένην, κατοικοεδρεύοντος εἰς τήν Παιανίαν Ἀττικῆς, 19 ο χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου.
Ὡς γνωστόν ἐκκρεμοῦν ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν αἰτήσεις ἀκυρώσεως τῶν πράξεων κατασκευῆς τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους εἰς τόν Βοτανικόν ὡς καί αἰτήσεις ἀναστολῆς τῆς κατασκευῆς καί τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς κατά τά εἰς τά δικόγραφα αὐτά αἰτηθέντα.
Ὡς γνωστόν ἐπίσης ἐντός τοῦ ἐπιδίκου κοινοχρήστου πρασίνου εἶχαν ἐγκατασταθῆ ἐπί πλέον τῶν 5 μηνῶν, βάσει τοῦ διεθνοῦς νόμου 3003/2002 ἂστεγοι Ἓλληνες, ταλαιπωρηθέντες ἀπό τήν ἐπιβολήν τῶνμνημονίων, γνωστοποιήσαντες εἰς τήν ἁρμοδίαν Εἰσαγγελίαν τοῦτο ἃμα τῆ ἐγκαταστάσει των.
Ὡς γνωστόν ἐπίσης ἀπό τόν Ἰούλιον2016 λειτουργεῖ ἐντός τοῦ ἐπιδίκου κοινοχρήστου πρασίνου ἐκκλησία ἀφιερωμένηεἰς τήν Παναγίαν τήν Ἐλευθερώτρια, τήν δέ 17/10/2016 ἐτελέσθησαν τά θυρανοίξιακαί δευτέρου δυσυπόστατου Ναοῦ ἐντός τοῦ ἰδίου ἐπιδίκου κοινοχρήστου πρασίνου ἀφιερωμένου εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδα – Παναγίαν Ἐλευθερώτριαν τεθέντες ἀμφότεροι οἱ Ναοί εἰς δημόσιαν Χριστιανικήν Ὀρθόδοξον λατρείαν καθ΄ ὃσον καί σχετικαί ἀνακοινώσεις εἰς τόν Τύπον ἒγιναν, ἀλλά γνωσταί καί διά τῶν συνεχῶν Ἱερῶν Λειτουργιῶν κατά τάς ἐορτάς καί Κυριακάς εἰς τό πέριξ Ὀρθόδοξον πιστόν κοινόν.


http://i2.wp.com/www.arxaiaithomi.gr/wp-content/uploads/2016/11/%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%9A.png?fit=300%2C300

Ἐπειδή μετά τήν σημερινήν ἐπιχείρησιν ἐκκενώσεως τοῦ ἐπιδίκου κοινοχρήστου πρασίνου διά τῆς χρησιμοποιήσεως πλήθους πανόπλων ἀνδρῶν τῶν ΜΑΤ καί ΕΚΑΜ, διά τήν σύλληψιν ρακενδύτων, ἀσθενῶν καί ἂλλων ἀστέγων εὑρεθέντων εἰς τόν χῶρον αὐτόν ἒχει ἐγκαταλειφθῆ ὁ Ἱερός μας αὐτός χῶρος.
Ἐπειδή παρά τήν ὓπαρξιν κατά τά ἱστορηθέντα (5) πέντε ἐν συνόλω ἐκκρεμουσῶν αἰτήσεών μας εἰς τά προρρηθέντα δικαστήρια ἐσεῖς παρανόμως προχωρήσατε εἰς τήν ἀνάθεσιν τοῦ ἒργου τῆς κατασκευῆς τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους ἐντός τοῦ ἰδίου ἐπιδίκου κοινοχρήστου πρασίνου τήν 10/10/2016.
Σᾶς ΚΑΛΩ διά τῆς παρούσης μου: – Νά σεβασθῆτε τούς ὑπάρχοντας ἀνωτέρω Χριστιανικοῦς Ὀρθοδόξους Ναούς ὑπαγομένους εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἀθηνῶν τοῦ Μακαριωτάτου Καλλινίκου.
Νά σεβασθῆτε τίς ἐκκρεμοῦσες αἰτήσεις καί νά ἀπέχετε πάσης ἐνέργειας προκαταρκτικῆς καί κατασκευαστικῆς τῆς κατασκευῆς τοῦ ἀνωτέρω ἒργου.
Ἂλλως καί ἐν ἀρνήσει σας ἐπιφυλάσσομαι διά τήν ἂσκησιν παντός νομίμου δικαιώματος ἐμοῦ καί τῶν πελατῶν μου.
Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως τήν παροῦσαν μου πρός οὓς αὓτη ἀναφέρεται πρός γνῶσιν των καί διά τάς νομίμους συνεπείας, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῆ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.


Ἀθῆναι, 4/11/2016 Ἡ ἐξωδίκως προσκαλοῦσα


file:///C:/Users/STAVRO~1/AppData/Local/Temp/%CE%B5%CE%BE%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D. pdfarxaiaithomi.gr


Σχόλιο από το ιστολόγιο  arxaiaithomi.gr:


Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ
4 Νοεμβρίου 2016 at 13:45 · Απάντηση

.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ , ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΕΣ , ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ !
.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ !

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ………………

ΕΜΕΙΣ ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ

.

ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ

ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΟΟΟΛΟΙ ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΦΗΣΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ !
.

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΙΕΡΑ ΧΩΜΑΤΑ !
.

ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΧΑΘΗΚΕ ΟΧΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ………..
.

ΜΟΝΟ Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ …………

ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ :
.

Ετοιμαστείτε, γιατί μετά από αυτό, άλλη ευκαιρία δεν θα ξαναέχουμε.

.
«Εάν τους νικήσουμε αυτοί έχουν πατρίδα να επιστρέψουν.

.
Εάν μας νικήσουν εμείς δεν έχουμε πού αλλού να πάμε»

.
Μιλτιάδης, Στρατηγός των Αθηναίων

.
πρίν την μάχη του Μαραθώνα ενάντια των Περσών.

.

11η Σεπτεμβρίου 490 π.Χ.

.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

.

ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...