Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Δίπλα μόνον στοὺς Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους…!!!


Δίπλα μόνον στοὺς Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους...!!!


Αὐτὸς εἶναι ὁ καθηγητὴς Jordan Peterson τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Toronto, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται νὰ ὑποκύψῃ στὰ SS τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος, τοῦ σοσιαλφασίστα Τρυντῶ.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι μόνον μία καθηγήτρια, ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβα, ἐστάθη στὸ πλευρό του.


Τὸ ὑπόλοιπο καθηγητικὸ κατεστημένο τοῦ Καναδᾶ λούφαξε ἐμπρὸς στὰ Γκουλὰγκ καὶ τὴν ἀνεργία, ποὺ ἀπειλοῦν ὅλους τοὺς ἐλευθέρους ἀνθρώπους, τὰ σύγχρονα σταλινοειδῆ.


Παρόμοια βέβαια ἦταν καὶ ἡ συμπεριφορὰ τῶν καθηγητάδων στὴν Ἑλλάδα τῆς χούντας.
Σήμερα, ὡς ἐλεύθερος ἄνθρωπος, ταὐτίζομαι μαζύ του!


Μαλαμούλης Δημήτριοςfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...