Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Λόγοι τῆς ἐπισκέψεως Ὀμπάμα


Λόγοι τῆς ἐπισκέψεως Ὀμπάμα

Πάντα γιὰ τὸ καλό μας!!!


Οἱ λόγοι ποὺ ὁ Ὀμπάμα ἔρχεται στὴν Ἀθῆνα:
  • α) ἄσκησις πιέσεως στὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ ψηφίσῃ γιὰ τὴν ἐπανέναρξη τῶν εὐρωπαϊκῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ῥωσσίας. Ἡ πρ;πτασις τίθεται σὲ ψηφοφορία στὴν ΕΕ τὸν Δεκέμβριο.
  • β) ἀπαίτησις ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν εἴσοδο στὰ ἑλληνικὰ λιμάνια τῶν ῥωσσικὼν πολεμικῶν πλοίων.. Οἱ Ἕλληνες θὰ πρέπη νὰ ἀκολουθήσουν τὸ πρόσφατο παράδειγμα τῆς Ἰσπανίας καὶ νὰ ἀκυρώσουν τὶς ἐπόμενες ἐπισκέψεις ῥωσσικῶν πλοίων. Καὶ τέλος,
  • γ) ἀπαίτησις νὰ συμφωνήσῃ ἡ Ἑλλὰς ὡστὲ νὰ ἀποδοθῇ ἡ ὀνομασία «Μακεδονία» στὴν γειτονικὴ χώρα τῶν Σκοπίων. Διότι ἡ Ἑλλὰς εὐθύνεται γιὰ τὸ μπλοκάρισμα τῆς ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στὴν ΕΕ καὶ τὸ ΝΑΤΟ.
Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἐλπίζει νὰ λάβῃ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ὀμπάμα, στὶς 15 καὶ 16 Νοεμβρίου, τὴν ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴν ἀνακούφιση τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους ποὺ ἔφθασε τὰ 320 δισεκατομμύρια.

Obama bientôt à Athènes pour promouvoir des mesures antirusses

μετάφρασις ἀποσπάσματος Βάσια Ζαριφοπούλου


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...