Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ο Πλούτωνας εκπέμπει ακτίνες Χ αλλά δεν ξέρουμε το γιατί

https://physicsgg.files.wordpress.com/2016/09/pluto_chandra-1200x823.jpg

Το τελευταίο που θα περίμενε κανείς από τον Πλούτωνα, έναν νάνο-πλανήτη με ελάχιστο μαγνητικό πεδίο, είναι να εκπέμπει ακτίνες Χ. Σίγουρα κάποιες ακτίνες Χ που εκπέμπονται από τον ήλιο μπορεί να σκεδάζονται από τον Πλούτωνα προς την κατεύθυνσή μας, αλλά αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί να ερμηνεύσει την ενέργεια των παρατηρούμενων ακτίνων Χ. Μια άλλη πιθανή εξήγηση θα ήταν οι ακτίνες Χ να παράγονται από την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με την ατμόσφαιρα του Πλούτωνα. Παρόμοιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί στην κόμη κομητών. Όμως ούτε κι αυτό το φαινόμενο αρκεί για να εξηγήσει την παρατηρούμενη εκπομπή ακτίνων Χ από τον απομακρυσμένο πλανήτη-νάνο.

Το πρόβλημα λοιπόν υπάρχει ακόμα και περιμένει την απάντησή του…


Διαβάστε περισσότερα: «PLANET X-RAY»
και «THE PUZZLING DETECTION OF PLUTO IN THE X-RAY BY CHANDRA»physicsgg.me
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...