Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Ἱστορικὴ νομοτέλεια!!!

Ἱστορικὴ νομοτέλεια!!!

«Ὅταν ἡ δημοκρατία ἐκπίπτῃ εἰς τὴν παρέκβασίν της, τὴν ὀχλοκρατίαν, εἶναι καιρὸς τῆς αὐταρχίας νὰ εἰσέλθῃ ὡς καθαρτήριος δύναμις».

Αὐτὸ διδάσκει ὁ ἡμέτερος Ἀριστοτέλης.

Ἡ δυτικὴ δημοκρατία, τὸ πάλαι ποτὲ ἰδεῶδες σύστημα, ὁδεύει πρὸς τὴν παρέκβασίν της, τὴν ὀχλοκρατίαν, στὴν ὁποίαν εὑρίσκει ἔδαφος καὶ κυριαρχεῖ κάθε παραξενιά, κάθε ἔκφυλο, κάθε χυδαῖο, κάθε ἀνορθόδοξον, κάθε ἀντικοινωνικόν, κάθε ἀποτρόπαιον, κάθε ἀνήθικον, κάθε δημαγωγία καὶ γενικῶς ἡ ἀνομία ἀντικαθιστᾶ τὸν νόμο.

Στὴν ὀχλοκρατία ὁ παράλογος ἀντικαθιστᾶ τὸν λογικό, ὁ ἀνώμαλος τὸν ὀμαλό, ὁ ἀνέντιμος τὸν ἔντιμο, τὸ λαμόγιο τὸν ἀξιοπρεπῆ, ὁ μέτοικος καὶ ὁ μετανάστης ἐκδιώκουν τὸν πολίτη, ὁ ψεύτης τὸν φιλαλήθη, ὁ ἀνήθικος τὸν ἠθικό, ὁ μαθητευόμενος χλευάζει τὸν δάσκαλο, ἡ κοινωνικὴ σκιζοφρένεια ἀποβάλλει τὸν Ὀρθὸ λόγο…

Σὲ αὐτὴν τήν δραματικὴ παρέκβασή της εὑρίσκεται ἡ δυτικὴ δημοκρατία,
Καί τότε τί γίνεται;
Τότε ἢ καταῤῥέει παντελῶς ἡ κοινωνία, καταλήγοντας σὲ ἐμφύλιο, ἢ ἐπικρατεῖ μία ἡμι-αὐταρχία, τῆς ὁποίας ὁ ῥόλος εἶναι καθαρτήριος, δηλαδὴ νὰ καθαρίσῃ τὴν ὀχλοκρατία.

Ἡ ἐκλογὴ Τρᾶμπ, ποὺ φαίνεται στὸν ὁρίζοντα, δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἱστορικῆς νομοτελείας.
Ὁ Τρᾶμπας (ἑλληνιστί) εἶναι μία ἀναγκαιότης γιὰ τὶς Η.Π.Α., λόγῳ τοῦ ἐκφυλισμοῦ τῆς δημοκρατίας ἐκεῖ.
Ἀλλὰ προσοχή!!!
Ἡ ἡμι-αὐταρχία εἶναι ἐπικίνδυνος, διότι στὴν προσπάθεια νὰ ἐπιβληθῇ, δὲν ἔχει ἀναστολὲς νὰ πατήσῃ κουμπιὰ ὀλέθρου.
Ὑπολογίζω ὅτι ὁ Τρᾶμπας (ὑποθέτως κατὰ τὴν δευτέρα τετραετία του) θὰ εἶναι ὁ μοιραῖος ἄνθρωπος ἑνὸς παγκοσμίου ὀλέθρου!


Ὀλύμπιος Τρύφων

εἰκόνα

filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...