Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Ἀνοίγουν οἱ πύλες τῆς κολάσεως;

Συνεχῶς ἀπειλοῦν οἱ Τοῦρκοι μὲ ἄνοιγμα τῶν συνόρων καὶ μαζικὲς ἐξόδους μεταναστῶν πρὸς τὴν Εὐρώπη, ποὺ θὰ δημιουργήσουν χάος καὶ ἀπελπισία.
«Μὴν μᾶς πιέζετε… Μὴν μᾶς ἀπειλεῖτε… Ἐὰν προχωρήσετε ἀκόμη περισσότερο μὲ τὶς ἀποφάσεις σας, οἱ πύλες τῶν συνόρων θὰ ἀνοίξουν. Σὲ τρία ἑκατομμύρια πρόσφυγες ἐμεῖς δίδουμε τροφή. Τί θά συμβῆ ἐάν ἐνοίξη τίς πύλες ἡ Τουρκία; Ἐὰν προσωρήσετε ἀκόμη περισσότερο, μὲ τὶς ἀποφασεις σας, οἱ συνοριακὲς πύλες θὰ ἀνοίξουν. Ἐμεῖς δὲν σηκώνουμε ἀπειλές.»
Αὐτὰ ἐκραύγαζε πάλι ὁ Τοῦρκος πρόεδρος Ἐρντογάν, λίγες ἡμέρες πρίν, μιλώντας σὲ γυναικεῖες ὀργανώσεις, ἐνᾦ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἀπεφάσιζε νὰ «παγώσουν» προσωρινὰ οἱ ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Τουρκία.
Μοῦ θύμισαν ἕναν ἄλλοτε «κραταιό» κι ἐπίσης «νταή» ἡγέτη. Αὐτὸν τῆς Λιβύης, τὸν συνταγματάρχη Μουαμὰρ Καντάφι, ποὺ ἀπειλοῦσε διαρκῶς, λέγοντας ὅτι αὐτὸς εἶναι ποὺ «κρατᾶ» τοὺς χιλιάδες λαθρομετανάστες καὶ πὼς σὲ περίπτωση ποὺ ἀνατρέψουν τὸ καθεστώς του, τότε «χιλιάδες ἄνθρωποι, ἀπὸ τὴν Λιβύη, θὰ εἰσβάλλουν στὴν Εὐρώπη καὶ δὲν θὰ ὑπάρχη κάποιος νὰ τοὺς σταματήση».

 
Ἀνοίγουν οἱ πύλες τῆς κολάσεως;1

« Ὁ Καντάφι πρέπει νὰ φύγῃ», ἦταν τότε ὁ κοινὸς παρονομαστὴς στὶς τοποθετήσεις τῶν ἡγετῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μὲ τὴν διπλωματικὴ ἔκφραση: «ἐξετάζουμε ὅλες τὶς δυνατὲς ἐπιλογές».


Ἀνοίγουν οἱ πύλες τῆς κολάσεως;2

Καὶ ὅλοι γνωρίζουμε τὸ τέλος τους.


Μόνον ποὺ στὴν σημερινὴ συγκυριά οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς πρωτίστως κτυποῦν τὴν Ἑλλάδα, ποὺ θὰ εἶναι ἡ πρώτη ποὺ θὰ πλημμυρίση, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς χώρας. 

Ἀνοίγουν οἱ πύλες τῆς κολάσεως;3Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...