Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Διατροφική κυριαρχία και αγρο-οικολογία (Βίντεο, ελληνικοί υπότιτλοι)


Τι είναι αυτό που τρώμε ; Ποιος το παράγει και πως διανέμεται για να φτάσει σε εμάς; Η τροφή αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της ζωής μας αλλά τι γνωρίζουμε πραγματικά γι αυτήν ;

"Χρειαζόμαστε νόμους που θα εγγυώνται τιμές σταθερές και δίκαιες για τους παραγωγούς. Νόμους που θα προωθούν μια σχέση φιλική ανάμεσα στην αγροτική παραγωγή και το περιβάλλον.Εφαρμόζοντας την λύση της αγρο-οικολογίας θα έχουμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε προς την διατροφική κυριαρχία"


Stanka Becheva, food campaigner for Friends of the Earth Europe


https://youtu.be/xo-HzRUSgbE


Μετάφραση : Christabel Rachael Buchanan


Απέναντι Όχθη
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...