Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Γεγονότων (παγκοσμίων) ἀνακεφαλαίωσις


Γεγονότων (παγκοσμίων) ἀνακεφαλαίωσις
Ἐπανατοποθετήσεις (καὶ ἐπαναλήψεις) στὰ περὶ Τρᾶμπ, Χίλλαρυ, Ῥόθτσάιλντ κλπ.

Σημείωσις: 
  Οὔτε πολιτικὸς ἀναλυτὴς εἶμαι, οὔτε εἰδήμων…
Αὐτὸ ὅμως ποὺ καταλαβαίνω, μὲ τὸ ἁπλοϊκό μου μυαλό, εἶναι ὅτι οἱ ἐκλογὲς στὴν Ἀμερικὴ εἶναι μία σύγκρουσις τοῦ κακοῦ μὲ τὸ …χειρότερο…!!!
Ὅπως λέμε καὶ στὸ σόι, ἁπλᾶ καὶ κατανοητά…: «τί νά σέ φάῃ τό φίδι, τί νά σέ γ@μήσῃ τό γίδι…;»

Πρὸς βοήθειαν καὶ πληροφόρησιν τοῦ διαλόγου, ἐπισημαίνω τὰ ἐξῆς:

  1. Ἡ ἑλληνικὴ κοινότης τῶν Η.Π.Α.  ψηφίζει, κατὰ συντρηπτικὴ πλειοψηφία, τὴν Κλίντον. (Ὅπως φυσικὰ καὶ ὅλες οἱ ἰσπανόφωνες, λατινικές, ἰταλικές, νεγρικὲς κοινότητες)
  2. Αὐτὴν τὴν στιγμὴ ποὺ μιλᾶμε (καὶ λέω ἐπίτηδες αὐτὴν τὴν στιγμή), οἱ μόνοι καὶ οἱ πρῶτοι ποὺ σφυροκοποῦν ἀνηλεὼς τοὺς τζιχαντιστὲς (ποὺ ὅπως σωστὰ εἰπώθηκε βέβαια, οἱ ἴδιοι κατεσκεύασαν), εἶναι οἱ Ἀμερικανοὶ τοῦ Ὀμπάμα (Κλίντον δηλαδῆ) καὶ οἱ Τοῦρκοι!!! Ἐξ οὖ καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους γιὰ σφάξιμο, στὸ γόνατο, τῶν ἀπανταχοῦ Τούρκων! Ἡ Κλίντον ἐπίσης, εὐθέως καὶ σαφῶς, ἔχει ταχθεῖ ἔως καὶ αὐτὴν τὴν στιγμή, ὑπὲρ τῆς δημιουργίας τοῦ Κουρδικοῦ κράτους (πρᾶγμα ποὺ στερεῖ ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς ἐδάφη καὶ τὰ ἀποδίδει στοὺς Κούρδους). Αὐτὸ εἶναι ἀπὸ τὰ παράδοξα καὶ παράλογα τοῦ πράγματος, ποὺ ἔως ἐχθὲς ἦσαν ἀνάποδα. Ἐπίσης: Ἡ Ῥωσσία, ποὺ εἶναι δύο χρόνια ἐκεῖ, δὲν ἔχει κάνει, μὰ οὔτε κι ἐπιχειρεῖ αὐτὴν τὴν στιγμή, τὸ παραμικρὸ κατὰ τῶν τζιχαντιστῶν καὶ ὅλα δείχνουν πὼς τὸ μόνον ποὺ τὴν ἐνδιαφέρει εἶναι ὁ πολιτικὸς ἔλεγχός της, μετὰ τὴν λήξη τοῦ πολέμου, μίας τριχοτομημένης πλέον Συρίας. (Κράτος ἐπίσης κατασκευασμένο, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνος, ὅπως καὶ τὸ Ἰρὰκ βεβαίως.) Συνεργαζομένη ἡ Ῥωσσία καὶ μὲ τοὺς Τούρκους στὸ Χαλέπι καὶ ἴσως, ἐν μέρει, ἐγκαταλείποντας καὶ τὸν Ἄσαντ (ὅλοι πλέον, ὄπως δείχνουν τὰ πράγματα, ἔχουν ψιλοσυμφωνήσει σὲ μίαν «ὀμαλή» νέα πολιτικὴ μετάβαση στὴν ἐναπομείνασα Συρία), μὲ τὸν πολιτικὸ ἔλεγχο  τοῦ νέου «παραλιακοῦ» κράτους, ὑπὸ τὴν Ῥωσσία καὶ ὑπὸ τῶν ἀσαντικῶν μέν, (ἀλλὰ μᾶλλον δίχως τὸν ἴδιον τὸν Ἄσσαντ), ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ (ἐκεῖ εὑρίσκεται καὶ ἡ διαπραγμάτευσις μὲ τοὺς Τούρκους), στὴν νέα κυβέρνηση τῆς συριακῆς ἀντιπολιτεύσεως (πλὴν τζιχαντιστῶν), τῆς Al Nuhsra. Ἐπίσης: Ὁ Τρᾶμπ, ἐπιμελῶς καὶ μεθοδικότατα, οὐδέποτε ἔως τώρα ἔχει κάνει κάποιαν γεωπολιτικὴ δήλωση, ἐκδηλώνοντας τὶς ὁποιεσδήποτε προθέσεις, γιὰ τὴν γεωπολιτικὴ τῆς εὑρυτέρας περιοχῆς τῆς Μεσογείου (ἀλλὰ ὄχι μόνον. Οὔτε γιὰ τὴν Εὐρώπη ἔχει τοποθετηθεῖ.), πλὴν μόνον τὴν σύνταξή του μὲ τὸ σκληροπηρυνικὸ Ἰσραήλ, τῶν ὑπερορθοδόξων ῥαββίνων, ἐναντίν τοῦ Ἰρᾶκ. Σημειώνω ἐπίσης πὼς τὸν μοναδικὸ πόλεμο ποὺ ἔκαναν οἱ Ῥεπουμπλικανοὶ (ἐπὶ Μποῦς), στὴν Μέση Ἀνατολή, ἦταν στὸ Ἰρὰκ (ἀγγλικὸ προτεκτοράτο καὶ διοίκησις), ὅπως ἀγγλικὰ καὶ μετέπειτα ῥεπουμπλικανικὰ (ταὐτίζοντο οἱ Ῥεπουμπλικανοὶ μὲ τὸ βασιλικὸ κράτος τῆς Βρεταννίας, ἀνέκαθεν), ἦταν ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ διοίκησις τῶν πετρελαίων τῆς Μοσούλης καὶ τοῦ Κιρκοῦκ. Οἱ «Δημοκρατικοί»  (Κλίντον, Ὀλμπράιτ κλπ) ἀπεναντίας εἶναι καὶ ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ἔκαναν τοὺς πολέμους στὴν Γιουγκοσλαυΐα (Σοβιετικὸ κατασκεύασμα θυμίζω, διαφόρων ἐθνοτήτων μεταξύ τους), καθὼς ἐπίσης ὑπεστήριξαν τὸ «ἀλβανικὸ κρατίδιον τοῦ Κοσσόβου», ἀλλὰ καὶ τὸ «γυφτοσκοπιανό» ἔκτρωμα στὴν περιοχὴ (ἐπίσης πάλαι ποτὲ Τιτοϊκοσλαϋικὸ-βουλγαροσοβιετικὸ κατασκεύασμα), καθὼς εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ στηρίζουν τὴν οὐκρανικὴ «Ἄνοιξη». (Σημειώνω ἐδῶ ἐπίσης πὼς οἱ Οὐκρανοὶ μισοῦν, καὶ δικαιολογημένα βέβαια, τοὺς Ῥώσσους, ποὺ τοὺς κατεῖχαν ἐδῶ καὶ μισὸν αἰῶνα). Ὅντας οἱ Οὐκρανοὶ ὄχι Ῥῶσσοι (πλὴν κάποιων ῥὡσσοφώνων θυλάκων στὰ σύνορά τους), στὴν καταγωγή, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἶναι ῥουμανικά, τσεχικά, πολωνικά, σκανδιναυϊκὰ καὶ ἀρκετὰ γερμανικὰ φύλα, σλαυόφωνα ὅμως).
  3. Ὅπως ἔδειξε ἡ ἱστορία, ἀκόμη καὶ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 οἱ Ἄγγλοι τὴν διέταξαν (ἄρα οἱ Rothschild), ἐξῳπλίζοντας καὶ χρηματοδοτώντας τοὺς Ἕλληνες τότε, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ 1940, ποὺ χρηματοδότησαν καὶ ἐξῴπλισαν οἱ ἀγγλικὲς λίρες*****, μὲ ξεκάθαρη ὀργάνωση ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους  (ἄρα καὶ Rothschild), καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλες τὶς ἀντιστασιακὲς ὀργανώσεις κατοχῆς, ὅπως καὶ τὴν διοίκησή τους, ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ τὴν καθοριστικὴ συμμετοχὴ τῶν Ἄγγλων (ἄρα Rothschild) ἀλεξιπτωτιστῶν, στὴν Μάχη τῆς Κρήτης, ποὺ καθῴρισε τὴν ἔκβαση τοῦ πολέμου, καθυστερώντας τὴν ἐπίθεση τῆς Γερμανίας κατὰ τῆς Ῥωσσίας, ἐφ΄ ὅσον ἔφθασε ὁ χειμών. Φυσικὰ ὅλα τὰ παραπάνω συνέβησαν μὲ ἀπόλυτο ἀντάλλαγμα τῶν Rothschild πρὸς τὴν Ἑλλάδα, βοηθώντας τὴν «ἀπελευθέρωση» (χὰ χὰ χά, ἐὰν εἶναι δυνατόν!!!), τὴν ἐπὶ -κι ἀνᾴ- αἰῶναν οἰκονομικὴ σκλαβιά της, μέσῳ τῶν περιφήμων ἑκατονταετῶν ἀγγλικῶν (ἄρα Rothschild) «δανείων τῆς ἀπελευθερώσεως», ἀπὸ τὸ 1821 (ἀκόμη) καὶ μετά. Ἐδῶ θυμίζω ἐπίσης πὼς  ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ ἐπολιτεύθη ὡς ὑποψήφιος τοῦ ἀγγλικοῦ κόμματος (Rothschild δηλαδή), μόλις διεπίστωσε τὸ οἰκονομικὸ δέσιμο τῆς Ἑλλάδος, χάριν τῆς «ἀπελευθερώσεως», ἀπεχώρησε κι ἀντιτάχθη καὶ ἀμέσως μετὰ (τυχαῖον;) ἐδικάσθη κι ἐφυλακίσθη*. Ἐπίσης νὰ θυμήσω πὼς ὁ Καποδίστριας ἐδολοφονήθη ἀπὸ τοὺς ἐπίσης ἀγγλοφίλους Μανιᾶτες Μαυρομιχάληδες**. Στὸν δὲ Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τὸ ἀντάλλαγμα τῶν Ἄγγλων (ἄρα Rothschild), γιὰ τὴν «ἀπελευθέρωση», ἦταν ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος στὸ Bretton Woods ****** (Δ.Ν.Τ.) καὶ ἡ ἐπανεργοποίησις τῆς συμβάσεως Cooper, ποὺ ἔληξε τὸ 2010 (ἔτος ἐνάρξεως μνημονίων!!!!!!!). Ἐπίσης καὶ τέλος, ὡς πρὸς τοὺς Ἄγγλους (ἄρα Rothschild), νὰ θυμήσουμε πὼς ἡ Ἑλλὰς εἶχε βασιλεία ἔως τὸ 1974 (ποὺ ἤδη εἶχαν χάση τὰ ἡνία στὶς ῥεπουμπλικανικὲς Η.Π.Α., ἀπὸ τὸ 1968 καὶ ἔνθεν, περνώντας πλέον σὲ «δημοκρατικά» πολιτεύματα), ἐλέγχοντας πλέον μόνον «πολιτικά» καὶ ὄχι βασιλικὰ τὸ παγκόσμιο πολιτικὸ σύστημα, ἀπὸ τὸ «νέο αἷμα» τῶν «δημοκραιτκῶν» Κίσινγκερ, Soros κλπ, μετέπειτα διαβρώνοντας ἤδη καὶ τὸ τότε ῥεπουμπλικανικὸ (ἀγγλικό-βασιλικό) κατ’ οὐσίαν κόμμα, παραδίδοντας τὰ ἡνία στὴν «ἡπία παγκοσμιοποίηση», (μὲ πολιτικὸ τρόπο δηλαδή), κάτι ποὺ τώρα, ὅπως ὅλα δείχνουν οἱ ἐξελίξεις, θέλουν πάλι οἱ ἴδιοι νὰ ξανά – ἀνατρέψουν, μέσῳ Τρᾶμπ αὐτὴν τὴν φορὰ (σιωπηλὴ ὑποστήριξις τῆς βασιλίσσης Ἐλισσάβετ, ἔκανε τὴν πρώτη δήλωση-σινιάλο, πρὶν ἀπὸ λίγον καιρό, μὲ τὸ Br-exit), ἐπαναφέροντας τὸ σχέδιο τῆς «ἐδῶ καὶ τώρα παγκοσμιοποιήσεως», μέσῳ τῶν ὄπλων (πόλεμος στὴν Μέση Ἀνατολὴ μὲ τὸ Ἰρὰν ἀρχικῶς, ἀλλὰ παγκόσμιος ἔπειτα), κάτι ποὺ βάζει ἐκ νέου τοὺς Ἄγγλους (ἄρα Rothschild), στὸ παιχνίδι τῆς Μοσούλης, μέσῳ τοῦ παραδοσιακοῦ κόμματος τῶν ῥεπουμπλικανῶν στὶς Η.Π.Α. (Τρᾶμπ).  Χίλλαρυ Κλίντον ἁπλῶς θὰ σημαίνη μία ἀπὸ τὰ ἴδια, ὅσον ἀφορᾶ καὶ στὴν Εὐρώπη, ὅπως φυσικὰ καὶ στὰ Βαλκάνια, ἀλλὰ καὶ στὴν Μέση Ἀνατολή, προωθώντας τὴν παγκοσμιοποίηση ὅμως μὲ «πολιτικὸ τρόπο, ἥπια» (πρόσμειξις πληθυσμῶν κλπ.).
  4. Σὲ ὅλα τὰ παραπάνω ἱστορικῶς καταγεγραμμένα γεγονότα, ὁ ῤόλος τῆς Ῥωσσίας **** ἦταν πάντα, γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐχθρικός. Μονίμως «πουλώντας» μας (ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπαναστάσεως, ἀλλὰ καὶ ἀργότερα, μὲ τὸν σοβιετοκομμουνισμό, ποὺ δὲν ἔχει ἀλλάξει κάτι φυσικὰ στὸ ἐλάχιστον γιὰ τὴν Ῥωσσία, παρὰ μόνον τὸ ὕφος καὶ τὸ ὄνομα!), εὑρίσκοντάς τα ἀπολύτως, κατὰ περιόδους, μὲ τοὺς Τούρκους – ἐχθρούς μας (ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπίσης γύρω μας Σλαύους, ἱστορικὰ πάντα) κυττῶντας ἀνέκαθεν, ἔως τώρα, ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸ δικό της συμφέρον, ἀλλὰ πάντα ἐχθρικὰ κατὰ τῆς Ἑλλάδος (οὐδέποτε ξεπέρασαν τὸ γεγονὸς τοῦ νὰ μὴν ἔχουν ἀπ΄ εὐθείας ἔξοδο στὴν Μεσόγειο – θερμὲς θάλασσες).
Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ δὲν θὰ μάθουμε ποτέ. Ἀλλὰ ἐπικαλούμεθα βλέπω τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδος. Μά πῶς; Βελάζοντας μέσῳ κάποιον, κάπου, κάποτε «σωτήρων»;  «Σωτήρων» πού οὐδέποτε ἔρχονται ἀλλά καί πού ὅταν ἔλθουν νά μᾶς δόσουν «κάτι τίς», τό παίρνουν πίσω στό ἀπειροπλάσιο, μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς ὑποτελείας μας), νὰ ὑπερασπιζόμεθα ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον τὸ ἑλληνικὸ ἐθνικὸ συμφέρον τῆς οἰκονομικῆς αὐτοτελείας μας (εἴμαστε ἐνεργειακὴ καὶ διατροφικὴ ὑπερδύναμις), ἀλλὰ μὲ ὑποχείρια πολιτικούς, μὰ τελικῶς προβατοποιημένους πολῖτες.
Ἁ.Ἑ.
Σημειώσεις
**  Σὲ γενικὲς γραμμὲς συμφωνῶ μὲ τὸ παραπάνω, ἀλλὰ σὲ κάποιες λεπτομέρειες, καθαρὰ ἱστορικές, μερικὰ στοιχεῖα ἔχουν ἐπὶ πλέον δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ λάβουμε ὑπ’ ὄψιν μας. Ὅπως γιὰ παράδειγμα αὐτὸ μὲ τὴν δολοφονία Καποδίστρια ἀπὸ τοὺς Μαυρομιχαλαίους, ποὺ τελικῶς ἀποδεικνύεται πὼς ἦταν μία ἀκόμη προσπάθεια διαστρεβλώσεως τῆς ἱστορίας.

Δολοφόνοι τοῦ Καποδίστρια δὲν εἶναι οἱ Μαυρομιχαλαῖοι!!!

Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὁ σχετικὸς φάκελλος, γιὰ λόγους προστασίς τῶν …Rothschild φυσικά, παραμένει ἑπτασφράγιστον μυστικό!!!
*  Ἡ φυλάκισις Κολοκοτρώνη, κρίνοντας φυσικὰ μόνον ἀπὸ τὰ δημοσιευμένα ἀρχεῖα τῆς ἐποχῆς, περισσότερο ἀποδεικνύει τὸν πόλεμο μεταξὺ τῶν δύο τάξεων, τῆς ἰδίας ὁμάδος, παρὰ τὸν πόλεμο μεταξὺ «καλῶν καὶ κακῶν». Ἡ οἰκογένεια τοῦ Κολοκοτρώνη, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μητρός του, συνεδέετο μὲ τὶς οἰκογένειες αὐτῶν ποὺ τὸν ἐξεδίωξαν καὶ τὸν ἐφίμωσαν, δίχως ὅμως νὰ μὴν συμβιβασθῇ στὴν πορεία, ἐφ΄ ὅσον μετὰ τὴν ἀποφυλάκισίν του ὅλα ἔπιασαν νὰ τακτοποιοῦνται καὶ ἡ κοινωνικὴ θέσις τῆς οἰκογενείας νὰ ἀποκαθίσταται.
***   Ὁ βομβαρδισμὸς θέσεων ἀμάχων, πολὺ …«τυχαίως» καὶ πολὺ …«βολικῶς» καὶ πολὺ …«κατὰ λάθος», ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, τὶς ΗΠΑ καὶ τὰ τζιχάντια, ἐξακολουθεῖ νὰ αὐξάνῃ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐγκλημάτων κατὰ τῶν Συρίων, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν γενοκτονία τους. Ἡ ἐπίσημος θέσις τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ο.Η.Ε., ποὺ τάχα μου στοχεύουν στὴν ἀνακοπὴ τῆς ἐξαπλώσεως τῶν ἀποκεφαλιστῶν, κατ’ ἐμέ, εἶναι ἐπίπλαστος καὶ μόνον γιὰ λόγους ἐσωτερικῆς προπαγάνδας διαδίδεται, ἐφ΄ ὅσον στὴν πράξιν ἀκόμη ὁ Ἄσσαντ «μισεῖ τὸν λαό του καὶ τὸν …δολοφονεῖ»!!!
****   Οἱ Ῥῶσσοι ἔχουν πράγματι ἀποδείξει τὸ μένος τους κατὰ τῶν Ἑλλήνων σὲ πολλὲς περιπτώσεις καί, ἰδίως μὲ τὴν Μικρασιατικὴ καταστορφή, ποὺ συνετέλεσαν, μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ ἐνισχυθῇ καὶ νὰ ἐπικρατήσῃ ὁ Κεμάλ.

Γιατί ΔΕΝ θά μᾶς σώση τό …ξανθό γένος;


Οὔτε ὁ Ποῦτιν οὔτε τὸ ξανθὸ γένος θὰ μᾶς σώσουν…

*****   Τὸ παραμῦθι τῶν ἀγγλικῶν λιρῶν ἀρχίζει καὶ τελειώνει στὸ σημεῖον ποὺ χάθηκε ὁ ἑλληνικὸς χρυσός. Δὲν ἦσαν ἀγγλικὲς λίρες βεβαίως βεβαίως, ἀλλὰ ἑλληνικὲς λίρες. Μὲ τὰ χεράκια μας βγάλαμε τὰ ματάκια μας.
 ****** Ἡ ἔνταξίς μας, ἀπολύτως ἐκβιαστικά, στὴν συνθήκη τοῦ Bretton Woods, ἀποδεικνύει τοὺς εὐφαντάστους τρόπους ποὺ διαθέτουν τὰ τραπεζικὰ κατακάθια, νὰ διατηροῦν τοὺς πληθυσμούς, παγκοσμίως, ἐν δουλείᾳ διὰ παντός. Ἡ ἐν λόγῳ σύμβασις, γιὰ ὅσους πράγματι τὴν ἔχουν μελετήσει, ἀποδεικνύει πὼς ὄχι μόνον δὲν ἔχουμε δικαιώματα στὰ δικά μας χρήματα καὶ στοὺς κόπους μας, ἀλλά, ἐπὶ πλέον, παραμένουμε καὶ χρεωμένοι γιὰ κάθε ἐπομένη γενεά. Ἡ ἐν λόγῳ ἀποικιοκρατικὴ σύμβασις μᾶς ὑπεχρέωσε νὰ παραμένουμε διαρκῶς χρεωμένοι, γιὰ ποσὰ πλασματικά, ὑπερβολικὰ ηὐξημένα (ἀναλογικῶς μὲ τὶς δυνατότητές μας) ποὺ οὐδέποτε ἐπετύχαμε νὰ διαχειρισθοῦμε, ἐφ΄ ὅσον, μὲ τὸ «καλημέρα», πρῶτα ἀποκτήσαμε τοὺς νταβατζῆδες καὶ μετὰ μᾶς ἐκπαίδευσαν, ὅλους μας, γιὰ …πουτ@νάκια αὐτῶν τῶν νταβατζήδων.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Φιλονόη
εἰκόνα


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...