Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Φθάνει ἡ ὥρα νά διορθωθῇ ἕνα ἱστορικό λάθος;


Θά «πακετάρουν» οἱ Τοῦρκοι;


Φθάνει ἡ ὥρα νά διορθωθῇ ἕνα ἱστορικό λάθος;
 
Δία στόματος Τούρκου δημοσιογράφου τὸ παραπάνω!
 

Κι ἐπίσης…

«Στὶς ὁμιλίες τοῦ ὁ Ἐρντογὰν ἀνεφέρθη  στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, λέγοντας: «Αὐτὰ τὰ νησιὰ εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν μύτη μας καὶ ἦσαν δικά μας. Σὲ αὐτὰ ὑπάρχουν τὰ μνημεῖα μας, ἡ ἱστορία μας, τὰ τζαμιά μας».
Αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, ἀλλὰ μὲ τὴν ἴδια λογικὴ μπορεῖ νὰ ὑπάρξουν συνειρμοὶ καθόλου ἀρεστοὶ στὸν Ἐρντογάν.
Ὑπάρχουν ἀμέτρητα μνημεῖα καὶ ἱστορικὰ σημάδια στὴν Ἀνατολία πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευση τῶν Τούρκων, ὅπως ἡ ἑλληνορθόδοξη πατριαρχικὴ βασιλικὴ (Ἁγία Σοφία) στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἐρντογὰν παθιασμένα θέλουν νὰ κάνουν τζαμὶ καὶ ἡ ὁποία ἐκτίσθη τὸ 537 μ.Χ., δηλαδὴ 816 χρόνια πρὶν κτισθῇ τὸ πρῶτο τζαμὶ στὴν πόλη. Ὅταν λοιπὸν ὁ Ἐρντογὰν μιλᾷ ὀφείλει νὰ γνωρίζῃ ὅτι ἡ ἱστορία δὲν ξεκινᾶ τὸ 1071, οὔτε τὸ 1453 μ.Χ.
Ἐὰν ἡ ὕπαρξις τόπων λατρείας, ἱστορικῶν μνημείίων τοῦ παρελθόντος σὲ μίαν χώρα, δίδῃ τὸ δικαίωμα ἐδαφικῶν διεκδικήσεων, τότε ἐμεῖς οἱ Τοῦρκοι θὰ πρέπῃ νὰ πακετάρουμε τὰ πράγματάμας καὶ νὰ ξανακάνουμε τὸ κοπιαστικὸ ταξείδι σὲ κάποιες μακρινὲς στέπες».
Τοῦ Μπουρᾶκ Μπεγνκτὶλ
ΠΗΓΗ: Ἐφημερὶς «Χουριέτ»


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...