Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Ἐμφύλιος στήν Τουρκία;


Ἐμφύλιος στήν Τουρκία;3 
Ὄχι φυσικά.

Μαθαίνουμε πὼς οἱ Βούλβαροι βγάζουν ὁδηγίες ταξειδιωτικὲς γιὰ τὴν Τουρκία. Μαθαίνουμε πὼς οἱ Τοῦρκοι χάνουν στὴν Συρία καὶ στὸ Κουρδιστάν. Μαθαίνουμε γιὰ ἑκατόμβες νεκρῶν ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ. Μαθαίνουμε πὼς ἀξιωματοῦχοι κυβερνήσεων τῆς Δύσεως προβλέπουν τὴν διάλυσιν τῆς Τουρκίας… Μαθαίνουμε πὼς ἀμέτρητα τζαμιὰ στὴν Εὐρώπη ἐλέγχονται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνησιν (κι αὐτὸ θεωρεῖται ἐπισήμως πλέον ἐχθρικὴ ἐνέργεια!) καὶ πὼς τοῦρκοι μετανάστες συσπειρώνονται κατὰ εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Μαθαίνουμε πὼς ὁ Ἐρντογὰν εἶναι σουλτᾶνος, δικτάτωρ, ἀντιδημοκράτης κλπ κλπ κλπ…
…ἀλλὰ πὼς στὴν πραγματικότητα ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν τὸν στηρίζει.
Μαθαίνουμε πὼς κάθε ἀντιπολιτευομένη του φωνή, φιμώνεται. Μαθαίνουμε πὼς ἡ μία τρομοκρατικὴ ἐνέργεια, πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην, σκορποῦν καθημερινῶς τὸν θάνατο. Βλέπουμε διαμελισμένα πτώματα, ἀναλήψεις εὐθυνῶν ἐκ τῶν Κούρδων (βλέπε καὶ Ἰσραήλ) γιὰ ἐγκλήματα κατὰ ἀμάχων. Μαθαίνουμε πὼς γενικὲς ἐπιστρατεύσεις ἐξαγγέλλονται… Διαπιστώνουμε ἀπὸ ὅλους τοὺς «συμμάχους» μας, μαζὺ καὶ τὰ ἑλληνόφωνα σαπρόφυτα, πὼς  συμπονοῦν ἐπισήμως τὰ θύματα τῆς Τουρκίας, μὰ καὶ βάζουν τρικλοποδιὲς στὴν γείτονα ἀνεπισήμως. Βλέπουμε κύματα ἀπὸ ἀντιπολιτευομένους τοῦ Ἐρντογᾶν νὰ ζητοῦν ἄσυλο σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη… Βλέπουμε τὸ δουλεμπόριον νὰ ἀνθῇ στὴν γείτονα καὶ νὰ γεμίζῃ ἡ Εὐρώπη …πολύχρωμα παιδάκια. Μαθαίνουμε πὼς ὁ Ἐρντογὰν θὰ μᾶς στείλη γύρω στὰ τρία ἑκατομμυρία παραβατικῶν καὶ ἀποκεφαλιστῶν νὰ μᾶς τακτοποιήσουν καταλλήλως…
Καὶ καταλαβαίνουμε συστηματικὴ στοχοποίησιν τῆς Τουρκίας, ἀπὸ κάθε πράκτορα καὶ κάθε παπαγαλάκι. (Προσοχή!!! Δὲν κρίνω ἐὰν εἶναι καλὴ ἢ κακὴ ἡ Τουρκία, ἀλλὰ τὸ ποιὸς τὴν στοχοποιεῖ!!!)
Παραλλήλως… Βλέπουμε διαδηλώσεις νὰ ξεκινοῦν καὶ νὰ πολλαπλασιάζονται σὲ ὅλες τὶς πόλεις… Ἀκόμη καὶ στὴν Κύπρο…

Ἐμφύλιος στήν Τουρκία;1

Ξεσηκώθηκαν οἱ Τουρκοκύπριοι γιὰ τὴν διαφορὰ …ὥρας!!!

Ὅπου σταθερά, πολὺ σταθερά, ὅπως στὴν Οὐκρανία, στὴν Αἴγυπτο, στὴν Λιβύη, στὴν Σερβία, στὴν Γιουγκοσλαΐα, στὴν Βενεζουέλα, στὸ Κιργιστάν, στὴν Γεωργία, στὴν Τουρκία ἀλλὰ καὶ στὴν Κύπρο (ὄπως κι ἐδῶ καὶ στὴν Ῥωσσία καὶ στὸ Ἰράν) βλέπουμε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο σύμβολον. Τὶ σύμπτωσις….!!!

Ἐμφύλιος στήν Τουρκία;3
Ἐμφύλιος στήν Τουρκία;2

Τώρα «εἴμαστε ὅλοι Κοῦρδοι» καί κατά τοῦ Ἐρντογάν…;;;

Οἱ …«αὐθόρμητες ἐπαναστάσεις» ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν Σόρος!!!

Ἡ OTPOR χρηματοδοτεῖ κι ὀργανώνει …«ἐπαναστάσεις» κατὰ ἐλευθέρων χωρῶν!!!

Οἱ ῥόλοι …ἀντιστρέφονται, ἀναλόγως τῶν …ἀναγκῶν, μεταξὺ «φασιστῶν»-«ἀντιφασιστῶν»!!!

Οἱ βαθειὲς ῥίζες τῶν …«ἐπαναστάσεων» φθάνουν ἔως τὸ …Τὲλ Ἀβίβ!

Καὶ δὲν ἀποροῦμε… Εἴμαστε βλέπετε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔπαθαν. Κι ὅταν κάποιος παθαίνῃ, σπανίως μπορεῖ νὰ λυπηθῇ (πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ συγχωρήσῃ) τὸν θύτη του (ἢ αὐτὸν ποὺ θεωρεῖ ὡς θύτη του κι ἂς ἦταν ἁπλῶς ἕνα ἐκτελεστικὸ ὄργανον…!!!)… Οὔτε συμπονοῦμε ἰδιαιτέρως… Ἔχουμε πολὺ αἷμα καταθέσει στὰ μογγόλια…. Ἴσως καὶ νὰ χαιρόμεθα κατὰ βάθος ποὺ ἔφθασε ἡ ὥρα τους… Δικαιολογημένα…
Ὅμως… Ἐὰν γιὰ μίαν στιγμὴ ἀφήσουμε στὴν ἄκρη τὰ προσωπικά μας, ποὺ εἶναι πολλά, ἑστιάζοντας στὸ τὶ ἀκριβῶς προσπαθοῦν νὰ κάνουν στὴν Τουρκία, δὲν ξέρω ἐὰν θὰ καλοχαιρόμασταν, ἐφ΄ ὅσον αὐτὸς (ἢ αὐτοί) ποὺ σχεδίασαν μίαν (ἀκόμη) καταστροφή, μαζὺ μὲ τὴν σχετικὴ γενοκτονία, εἶναι ὁ ἴδιος (ἢ οἱ ἴδιοι) ποὺ ἐπίσης σχεδίασαν καὶ τὴν δική μας καταστροφὴ (κι ὄχι μόνον αὐτὴν ποὺ ζοῦμε τώρα), μὰ καὶ πολλῶν ἄλλων λαῶν τὶς καταστροφὲς καὶ τὶς γενοκτονίες. Καὶ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀποδείξεις εἴπαμε, εἶναι (καὶ πάλι) στὰ σύμβολα:

Ἐμφύλιος στήν Τουρκία;1

Ξεσηκώθηκαν οἱ Τουρκοκύπριοι γιὰ τὴν διαφορὰ …ὥρας!!!

Κι ἀν τὶ προβληματιζόμεθα χειροκροτοῦμε. Κι ἀν τὶ νὰ ἀγωνιοῦμε, χαιρόμεθα. Κι ἀν τὶ νὰ ἀναλογισθοῦμε τὶς ἐπερχόμενες ἐπιπλοκές, ποὺ ἐπίσης οἱ ἴδιοι ἐγκέφαλοι σχεδίασαν, ἑτοιμαζόμεθα νὰ πάρουμε τὴν …Κωνσταντινούπολιν.
Κι ἀκόμη δὲν ἔχουμε καταλάβει τὶ ἔρχεται, διότι ἐμεῖς, εἰδικῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἔχουμε περάσει τὰ χειρότερα μὲ τοὺς Τούρκους (νταβατζῆδες κυριολεκτικῶς) ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μας.
Ὄχι, δὲν θέλω τοὺς Τούρκους γείτονες. Οὔτε θέλω τοὺς τούρκους, ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους ἀνθρωποειδές, νὰ ἀπειλῇ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ νὰ καταστρέφῃ, μὲ κάθε εὐκαιρία, ὅποιο ἔργο πολιτισμοῦ. Μὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην δὲν ἔρχεται κάτι τέτοιο ὡς φυσικὴ ἐπιλογὴ ἀλλὰ διὰ τῆς βίας. Κι αὐτὴν τὴν βία δὲν τὴν σχεδιάσαμε καὶ δὲν τὴν ἐπιλέξαμε καὶ ὁπωσδήποτε, ὅσοι στοιχειωδῶς αἰσθάνονται ἄνθρωποι, δὲν τὴν ἐγκρίνουν.


Φιλονόη

Ἐρωτήματα-Προβληματισμοὶ
  • Ὁ ἐχθρός τοῦ ἐχθροῦ μου εἶναι φίλος μου;
  • Πόσο χρήσιμες καί σημαντικές εἶναι οἱ λυκοφιλίες στήν ζωή τοῦ Ἀνθρώπου;
  • Πρόσκαιρες συμμαχίες πού ἐξυπηρετοῦν φονιάδες, ὅπως τοὺς «συμμάχους» μας, πόσο ὑπερηφάνους θά μᾶς κάνουν στό μέλλον;



filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...