Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Λίγες ἡμέρες χαλαρώσεως…


Μᾶς χρειάζονται… Ὄχι πολλές.

Ἴσα νὰ κλεισθοῦμε σὲ χώρους ποὺ ἀγαπᾶμε, μὲ ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπᾶμε, γιὰ νὰ ἀφήσουμε τὶς σκέψεις μας νὰ ταξειδεύσουν καὶ νὰ …παίξουν μὲ τὸν χρόνο.

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἂς μὴν προβληματισθοῦμε μὲ πολλά.
Ἂς ἐστιάσουμε μόνον στὸ πῶς ἐμεῖς θὰ αἰσθανθοῦμε καλλίτερα.
Πῶς θὰ ξεκουρασθοῦμε. Πῶς θὰ ἔλθουμε κοντύτερα μὲ τοὺς ἀγαπημένους μας.

Μὲ τὸ νέο ἔτος ξαναπιάνουμε τὸ …νῆμα ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τὸ ἀφήσαμε.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὁ κόσμος γυρίζει καὶ δίχως μας, ἀλλὰ ὅλος ὁ κόσμος χωρᾶ μόνον σὲ μίαν στιγμή, ποὺ θὰ προσφέρουμε μόνον στοὺς ἑαυτούς μας.Φιλονόη


εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...